Archiwum

W Katowicach o Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Ks. Tadusz Makula - prelegent

16 maja 2023 r. odbyło się w parafii w Katowicach spotkanie Oddziału PTEw, które zostało poświęcone działalności Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – organizacji funkcjonującej w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, której celem jest wspomaganie remontów przede wszystkim budynków kościołów ewangelickich, ale także innych obiektów parafialnych. Temat ten przedstawił ks. Tadeusz Makula, wieloletni proboszcz parafii w Żorach, były prezes Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Wystąpienie zatytułowane „Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa” zgromadziło uczestników wtorkowych spotkań w katowickiej plebanii.

Gościa przedstawiła słuchaczom prezes katowickiego Oddziału PTEw prof. Grażyna B. Szewczyk, podkreślając jego wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w działalność organizacji upamiętniającej swoją działalnością szwedzkiego króla Gustawa Adolfa (1594-1632), który zasłużył się niosąc pomoc protestantom zagrożonym na terenach wielu krajów europejskich. Ks. Tadeusz Makula swoją prelekcję rozpoczął od nawiązania do czasów Reformacji przedstawiając, w jaki sposób doszło do wojen religijnych pomiędzy coraz liczniejszymi zwolennikami nauk Lutra, a dążącym do zachowania swego status quo Kościołem rzymskokatolickim. Rozprzestrzeniający się konflikt doprowadził do długotrwałej i wyniszczającej wojny nazwanej wojną trzydziestoletnią. Duchowny przybliżył, jak w toczący się na terenie wielu państw konflikt zaangażowała się Szwecja, państwo protestanckie. Przypomniane zostało, że zagrożeni protestanci zwrócili się z prośbą o pomoc do ewangelickiego władcy Szwecji – króla Gustawa Adolfa z dynastii Wazów.

Ks. Makula przedstawił słuchaczom okoliczności śmierci szwedzkiego władcy, co nastąpiło 6 listopada 1632 r. w bitwie z katolikami pod Lützen. Jego postać została upamiętniona wzniesieniem w tym miejscu kościoła, jak też muzeum jego imienia. Natomiast w 200. rocznicę śmierci króla powstał Związek Gustawa Adolfa, fundacja wspierająca budowę kościołów na terenach niemieckich, z czasem również w innych krajach. Prelegent zaznaczył, że Bratnia Pomoc w przeszłości wspomagała budowę kościołów także na Śląsku, Pomorzu czy na Mazurach.

Jako polska organizacja Bratnia Pomoc Gustawa Adolfa ukonstytuowała się w 1946 r. Ks. Makula – wieloletni prezes tej organizacji, przedstawił wiele szczegółów dotyczących jej funkcjonowania, zasad przyznawania dotacji potrzebującym parafiom czy tajników pracy zarządu fundacji.

Po zakończeniu prelekcji wywiązała się dyskusja. Uczestnicy byli szczególnie zainteresowani, jakie są potrzeby polskich parafii zgłaszających swoje kościoły do remontów i w jaki sposób rozdzielane są fundusze. Obecna na spotkaniu Bożena Polak – członek konsystorza Kościoła, opowiedziała również o udziale konsystorza w przyznawania dotacji z funduszy Bratniej Pomocy. Bożena Polak zaznaczyła również, że Bratnia Pomoc Gustawa Adolfa nie tylko współfinansuje remonty czy renowację kościołów, wspomaga również programy i projekty służące dzieciom i młodzieży.

Spotkanie z wieloletnim prezesem Zarządu Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa pokazało z jednej strony genezę powstania niemieckiej fundacji Związek Gustawa Adolfa, z drugiej działalność jej polskiego odpowiednika w okresie powojennym. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać wiele faktów, szczegółów, a także bezpośrednich doświadczeń związanych z renowacją i wsparciem finansowym udzielanym parafiom ewangelickim w ostatnich dziesięcioleciach.

Tekst i zdjęcia: Aneta M. Sokół

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>