Archiwum

Śląskie Centralne Archiwum Ewangelickie we Wrocławiu (1934-1945)

Anna Radziejewska – prelegentka


13 lutego 2023 r. warszawski oddział PTEw gościł mgr Annę Radziejewską, doktorantkę historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która prowadzi prace badawcze w ramach planowanej rozprawy doktorskiej na temat idei archiwów historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nieznanej dotąd historii Śląskiego Centralnego Archiwum Ewangelickiego we Wrocławiu, funkcjonującego w latach 1934-1945.

Prelegentka przedstawiła tło historyczne i okoliczności powołania tego archiwum, a także historię i strukturę organizacyjną Ewangelickiego Kościoła Unii Staropruskiej, który był bezpośrednio zaangażowany w powstanie i działalność archiwum.

W 1925 r. generalnym superintendentem śląskiej prowincji kościelnej został ks. Otto Zänker, który w 1933 r. został biskupem Wrocławia. On to zlecił powołanie Śląskiego Centralnego Archiwum Ewangelickiego we Wrocławiu, powołując na stanowisko jego dyrektora ks. Waltera Schwarza.

W krótkim czasie stworzono nowoczesne jak na tamte czasy archiwum, pozyskując siedzibę, w której dostosowano pomieszczenia, wyposażenie, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zamontowano nowoczesne urządzenia do archiwizacji dokumentów. Powstały też biblioteka i czytelnia. Zobowiązano parafie i inne instytucje kościelne do przekazywania swoich zbiorów, zwłaszcza jeżeli nie posiadają one odpowiednich warunków do ich przechowywania i konserwacji. Gromadzono akty notarialne, księgi metrykalne, fotografie, prace naukowe, pieczęcie, spuściznę biskupów, akta rozwiązanych stowarzyszeń ewangelickich. Skompletowano i przeszkolono personel.

Pod koniec wojny większość zbiorów wywieziono. Wskutek działań wojennych w 1945 r. większość ksiąg metrykalnych zaginęła. Po wojnie Archiwum Państwowe we Wrocławiu przejęło księgi metrykalne ze 119 parafii ewangelickich na ogólną liczbą 913, które znajdowały się na terenie Dolnego Śląska w 1938 r.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>