Archiwum

Luty 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw – zebranie sprawozdawcze


6 lutego 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się Zebranie Sprawozdawcze poświęcone podsumowaniu działalności Oddziału w 2022 r. Najpierw prezes Leopold Kłoda odczytał sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału. W 2022 r. odbyło się 12 spotkań, w tym 10 tematycznych, jedno sprawozdawczo-wyborcze oraz jedno adwentowo-świąteczne, zorganizowano także 3 wycieczki: jednodniową do Świętochłowic i Katowic, dwudniową do Łodzi i Żyrardowa oraz półdniową do willi T. Sixta w Bielsku-Białej. Na koniec 2022 r. Oddział liczył 63 członków, a frekwencja na spotkaniach wynosiła od 35-50 osób.

Danuta Kubala - sekretarz Oddziału, Ryszard Stanclik - przewodniczący Zebrania

Po sprawozdaniu prezesa już tradycyjnie Mariusz Fender przedstawił prezentację multimedialną „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Jaworzu w 2022 roku”. Wyświetlane zdjęcia ze spotkań i wycieczek przywołały wiele wspomnień i zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem.

Józef Król - skarbnik Oddziału

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król, sprawozdanie komisji rewizyjnej Maria Miarka, a protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przeczytała sekretarz Danuta Kubala. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte bez zastrzeżeń i Zarządowi Oddziału udzielono absolutorium.

Leopold Kłoda - prezes Oddziału

W dalszej części zebrania prezes Oddziału Leopold Kłoda zaproponował wstępnie tematykę i terminarz spotkań w 2023 r. Zaplanowano m.in. następujące tematy:

  • pieśni pasyjne i postne na Śląsku Cieszyńskim,
  • 100 lat diakonatu w Dzięgielowie,
  • Konfederacja Warszawska,
  • prof. Józef Buzek – ekonomista i polityk, twórca GUS w 150-lecie urodzin,
  • ewangelicy na Ziemi Serbołużyckiej,
  • Kubiszowie – ojciec i syn – jubileusze,
  • ks. Jan Lasota – wspomnienie – 50. rocznica śmierci,
  • jedność Kościoła – refleksje po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL.

Maria Miarka - przewodn. Komisji Rewizyjnej

Ponadto zaplanowano trzy wycieczki: do Sosnowca, do Zamościa i Lublina oraz do muzeum Zamku w Grodźcu.

Przedstawiony plan pracy został jednomyślnie przyjęty przez zgromadzonych.

* * *

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>