ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Recenzja książki: W. Magiera, Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego 2 (2016)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Władysławy Magiery pt. Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego 2, wydanej w 2016 r. przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

Przeczytaj także:

Książka Anety Sokół o piśmiennictwie luterańskim po 1989 roku

Aneta Sokół, Polska książka ewangelicka po 1989 roku, Wydawnictwo „Głos Życia”, Katowice 2016, ss. 304.

Pod sam koniec 2016 roku pojawiła się książka Anety Sokół pt. Polska książka ewangelicka po 1989 roku. Została ona oparta na rozprawie doktorskiej, którą autorka obroniła w lipcu 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mamy więc do czynienia z publikacją o charakterze naukowym, opisującą wybrany temat przy wykorzystaniu aparatu naukowego, ale zarazem napisaną przystępnym językiem, bogato ilustrowaną, mogąca zaciekawić wszystkich interesujących się książką ewangelicką i ogólniej – środowiskiem luterańskim w Polsce.

Cenną zaletą książki jest to, że zawiera ona bardzo ważny materiał źródłowy: autorka rozmawiała lub korespondowała z większością osób, o których działalności pisze w swojej pracy. Dostęp do niektórych z nich dziś jest już trudny, a należy pamiętać, że zwłaszcza te mniej sformalizowane inicjatywy na ogół są słabo lub nie są w ogóle dokumentowane, i za jakiś czas w ogóle może nie być możliwe dotarcie do wielu materiałów.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: M. Harasim, Śladami Reformacji na Pogórzu Karpackim (2011)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Mirosława Harasima pt. Śladami Reformacji na Pogórzu Karpackim. Została ona wydana w 2011 r. przez Wydawnictwo „Nowe Spojrzenie” w Warszawie.

Przeczytaj także:

Według wydawcy książki: W książce tej autor podjął mało znaną tematykę, mianowicie obecność ewangelicyzmu na Pogórzu w XVI i XVII wieku, obejmującą powstanie, rozkwit i upadek Reformacji na tamtym obszarze. Zapragnął on opracować taką publikację, w której centrum stanęliby ewangelicy, w XVI wieku tak liczni przecież na Pogórzu.

Recenzja książki ks. H. Czembora, Do swej własności przyszedł (2016)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszej książki ks. dr. Henryka Czembora pt. Do swej własności przyszedł. Została ona wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo „Interfon” w Cieszynie przy współudziale autora.

Przeczytaj także:

W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy z Miechowic

Ewa von Tiele Winckler
- Matka Ewa

31 października 2016 r. minęła 150. rocznica urodzin jednej z najwybitniejszych postaci światowego ewangelicyzmu, Ewy von Tiele-Winckler (1866-1930), powszechnie znanej jako Matka Ewa z Miechowic.

Chcąc przyczynić się do upamiętnienia tej rocznicy, redakcja serwisu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego publikuje artykuł, który przybliża Czytelnikom postać Matki Ewy poprzez omówienie kilku publikacji książkowych, które ukazały się w ostatnich kilku latach w języku polskim, a poświęcone są wybitnej Ślązaczce.

Artykuł „Pamięć o Matce Ewie w 150 lat od jej urodzin” autorstwa dr Anety Sokół, znawczyni piśmiennictwa ewangelickiego, dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF: pobierz (plik PDF 0,6 MB). Tekst artykułu został opublikowany także w drukowanym kwartalniku „Ewangelik”.

Czytaj dalej »

Recenzja powieści Lidii Czyż, Pozostała tylko nadzieja (2016)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszej powieści Lidii Czyż pt. Pozostała tylko nadzieja. Książka została wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo „Warto” w Dziegielowie.

Przeczytaj także:

Lidia Czyż debiutowała w 2013 r. powieścią Mocniejsza niż śmierć, która została przetłumaczona na języki czeski i niemiecki. W 2015 r. ukazała się jej druga powieść Narodziny perły.

Recenzja książki-wywiadu z ks. bp. Januszem Jaguckim: Biskup, biskupina, bezpieka (2015)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki zawierającej wywiad-rzekę z emerytowanym biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Januszem Jaguckim oraz jego żoną Danutą: Biskup, biskupina, bezpieka. Rozmowę przeprowadził Mariusz Piotrowski, a książkę wydało Wydawnictwo Mazurskie w Giżycku w 2015 r.

Przeczytaj także:

Recenzja książki G. Gizewiusza, Rozważania na temat jedności, czystości i wolności nauki, wewnątrz Kościoła i ponad nim, co w tym względzie jest konieczne (1839; 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją druku ks. Gustawa Gizewiusza pt. Rozważania na temat jedności, czystości i wolności nauki, wewnątrz Kościoła i ponad nim, co w tym względzie jest konieczne, pochodzącego z 1839 r. Druk został wznowiony w 2016 r. w dwujęzycznej wersji (reprint wersji niemieckiej i polskie tłumaczenie Ewy Sojki) przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Ostródzie oraz Muzeum w Ostródzie.

Przeczytaj także:

Gustaw Gizewiusz (Gisevius) (1810-1848) – duchowny ewangelicki, teolog, polski działacz społeczno-narodowy i polityczny na Mazurach, literat, folklorysta, publicysta, tłumacz, redaktor, wydawca i bibliofil.

Recenzja książki: Z. Bartelmus, Kazanie na założenie kościoła ewangelickiego w Golasowicach. 1765 rok (2016)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją druku ks. Zygmunta Bartelmusa pt. Kazanie na założenie kościoła kościoła ewangelickiego w Golasowicach. 1765 rok, pochodzącego z 1765 r., wznowionego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej oraz Śląską Oficynę Drukarską Z. Spyry w Pszczynie w 2016 r.

Przeczytaj także:

Recenzja książki: J. Delowicz, Dzieje ewangelików w Żorach (2014)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Jana Delowicza pt. Dzieje ewangelików w Żorach. Od Reformacji do czasów współczesnych, wydanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Żory w 2014 r.

Przeczytaj także:

Recenzja zbioru wierszy: E. Kruk, Nieobecność (2015)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszego zbioru wierszy Erwina Kruka pt. Nieobecność, wydanego w 2015 r. w Olsztynie przez tamtejszy oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Przeczytaj także:

Erwin Kruk (ur. w 1941 r. w Dobrzyniu) – polski pisarz, poeta i dziennikarz, senator I kadencji (1989–1991). Zasadniczą część swojej twórczości pisarskiej poświęcił tematyce mazurskiej. Pod koniec lat 90. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Polskiego PEN Clubu, a także prezesa Klubu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Był członkiem synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 1999 r. współtworzył Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, którego był potem wieloletnim prezesem.

Recenzja książki: P. Birecki, Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich (2014)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Piotra Bireckiego pt. Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich, wydanej w 2014 r. przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przeczytaj także:

Według wydawcy: Książka jest pierwszą publikacją na temat architektury i wyposażenia ponad 350 kościołów protestanckich wzniesionych na terenie dawnego zaboru pruskiego oraz roli mecenatu państwa w dziedzinie architektury na tym terenie. Jest to nie tylko szkic historii reformacji XIX wieku i teorii budownictwa ewangelickiego na tym obszarze, ale przede wszystkim dzieje wielu inwestycji kościelnych, w większości przypadków odtworzone po raz pierwszy.

Dr Piotr Birecki – adiunkt w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Laureat nagród zbiorowych w ogólnopolskim konkursie na wydarzenie muzealne roku, I Nagrody w Konkursie im. dr Katarzyny Cieślak dla młodych badaczy sztuki Pomorza, Nagrody Rektora UMK IV stopnia za działalność naukową i administracyjną. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek m.in. toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Przyjaciół Chełmży. Współpracuje z licznymi instytucjami społecznymi. W kręgu jego zainteresowań znajduje się sztuka Prus Królewskich i Prus Zachodnich oraz sztuka protestancka XIX w. Jest autorem blisko 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych.