ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Polskie przekłady pism Lutra

W 2017 r. mija 500. rocznica ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95 tez dotyczących reformy Kościoła, który to moment uznaje się za symboliczne zapoczątkowanie wydarzeń, które wkrótce doprowadziły do Reformacji w Kościele chrześcijańskim.

W związku z tą okrągłą rocznicą dr Aneta Sokół przypomina w swym artykule polskie tłumaczenia pism ks. dr. Marcina Lutra (1483-1546). Artykuł „Polskie przekłady pism Lutra” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Zobacz także:

Recenzja książki: Powołane, Dzięgielów 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki pt. Powołane, wydanej przez Wydawnictwo „Warto” w Dzięgielowie w 2017 r. Książkę opracował zespół redakcyjny w składzie: ks. Emil Gajdacz, Bożena Giemza i Joanna Rączkowiak.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Od wydawcy: Książka o młodych dziewczynach, które poświęcają swoje życie, o kobietach, które z miłości do Chrystusa podejmują pracę na rzecz innych, o ewangelickich diakonisach, których zapłatą jest to, że mogą służyć. Pierwsza książka, która przedstawia życiorysy, świadectwa i służbę sióstr diakonis z Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie, opatrzona zdjęciami od 1926 roku.

Recenzja: Modlitewnik kobiet, Dzięgielów 2015

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki pt. Modlitewnik kobiet, opracowanej przez Aleksandrę Błahut-Kowalczyk i Katarzynę Rudkowską. Modlitewnik wydało Wydawnictwo „Warto” w Dzięgielowie w 2015 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Z recenzji: Prezentowana książka ma zapewne szansę, by stać się przewodnikiem w modlitewnych zmaganiach z własnymi ograniczeniami, lękami i pokonywaniem własnych słabości. Odzwierciedla w modlitewnych tekstach współczesne nam realia, one stanowią podłoże rozmów z Bogiem, w klimacie kobiecego spojrzenia na świat i ludzi.

Recenzja książki: K. Macura, Patrzeć, dostrzec, zrozumieć, Bielsko-Biała 2016

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki ks. Karola Macury pt. Patrzeć, dostrzec, zrozumieć. O ewangelickiej wrażliwości na sztukę, wydanej w 2016 r. przez Wydawnictwo „Augustana” w Bielsku-Białej.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF 0,5 MB).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ks. Karol Macura oprócz teologii ewangelickiej studiował także na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, stąd interesuje go zwłaszcza twórczość artystów bliskich protestanckiemu widzeniu świata lub podejmujących biblijne tematy. Szkice o Rembrandcie, Cranachu, Caravaggiu, Memlingu czy Brueglu należą w książce do najciekawszych. Wnikliwe spostrzeżenia zawierają także rozdziały poświęcone obliczu Jezusa, Jego rękom czy ukrzyżowaniu, w ujęciu różnych malarzy.

Piśmiennictwo o Lutrze

W 2017 r. mija 500. rocznica ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95 tez dotyczących reformy Kościoła, który to moment uznaje się za symboliczne zapoczątkowanie wydarzeń, które wkrótce doprowadziły do Reformacji w Kościele chrześcijańskim.

W związku z tą okrągłą rocznicą dr Aneta Sokół przypomina w swym artykule książki biograficzne o ks. dr. Marcinie Lutrze (1483-1546), które zostały opublikowane w języku polskim. Artykuł „Piśmiennictwo o Lutrze” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Recenzja książek o Matce Ewie wydanych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją dwóch książek wydanych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury (EStoK), poświęconych Matce Ewie z Miechowic czyli Ewie von Tiele-Winckler:

1) „Z dziejów protestantyzmu i dobroczynności na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy”, pod red. Anny Seemann-Majorek, Bytom-Miechowice 2016,

2) Anny Seemann-Majorek i Artura Michalskiego „Ancilla Domini. Półtora wieku miłości i służby bliźnim”, Bytom-Miechowice 2016.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: J. Sojka, Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, Wisła 2014

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki dr. Jerzego Sojki pt. Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, wydanej w 2014 r. przez Wydawnictwo „Luteranin” w Wiśle.

Przeczytaj także:

Dr Jerzy Sojka – teolog ewangelicki. Ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii teologicznej w Warszawie w 2008 r., w 2012 r. uzyskał tamże stopień doktorski, a obecnie jest pracownikiem naukowym tej uczelni w Katedrze Teologii Systematycznej. W latach 2010-2011 przebywał na rocznym stypendium na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz kilku książek, m.in. z Ł. Barańskim „Reformacja” t. 1 (2016).

Recenzja książki: W. Magiera, Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego 2 (2016)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Władysławy Magiery pt. Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego 2, wydanej w 2016 r. przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

Przeczytaj także:

Książka Anety Sokół o piśmiennictwie luterańskim po 1989 roku

Aneta Sokół, Polska książka ewangelicka po 1989 roku, Wydawnictwo „Głos Życia”, Katowice 2016, ss. 304.

Pod sam koniec 2016 roku pojawiła się książka Anety Sokół pt. Polska książka ewangelicka po 1989 roku. Została ona oparta na rozprawie doktorskiej, którą autorka obroniła w lipcu 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mamy więc do czynienia z publikacją o charakterze naukowym, opisującą wybrany temat przy wykorzystaniu aparatu naukowego, ale zarazem napisaną przystępnym językiem, bogato ilustrowaną, mogąca zaciekawić wszystkich interesujących się książką ewangelicką i ogólniej – środowiskiem luterańskim w Polsce.

Cenną zaletą książki jest to, że zawiera ona bardzo ważny materiał źródłowy: autorka rozmawiała lub korespondowała z większością osób, o których działalności pisze w swojej pracy. Dostęp do niektórych z nich dziś jest już trudny, a należy pamiętać, że zwłaszcza te mniej sformalizowane inicjatywy na ogół są słabo lub nie są w ogóle dokumentowane, i za jakiś czas w ogóle może nie być możliwe dotarcie do wielu materiałów.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: M. Harasim, Śladami Reformacji na Pogórzu Karpackim (2011)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Mirosława Harasima pt. Śladami Reformacji na Pogórzu Karpackim. Została ona wydana w 2011 r. przez Wydawnictwo „Nowe Spojrzenie” w Warszawie.

Przeczytaj także:

Według wydawcy książki: W książce tej autor podjął mało znaną tematykę, mianowicie obecność ewangelicyzmu na Pogórzu w XVI i XVII wieku, obejmującą powstanie, rozkwit i upadek Reformacji na tamtym obszarze. Zapragnął on opracować taką publikację, w której centrum stanęliby ewangelicy, w XVI wieku tak liczni przecież na Pogórzu.

Recenzja książki ks. H. Czembora, Do swej własności przyszedł (2016)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszej książki ks. dr. Henryka Czembora pt. Do swej własności przyszedł. Została ona wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo „Interfon” w Cieszynie przy współudziale autora.

Przeczytaj także:

W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy z Miechowic

Ewa von Tiele Winckler
- Matka Ewa

31 października 2016 r. minęła 150. rocznica urodzin jednej z najwybitniejszych postaci światowego ewangelicyzmu, Ewy von Tiele-Winckler (1866-1930), powszechnie znanej jako Matka Ewa z Miechowic.

Chcąc przyczynić się do upamiętnienia tej rocznicy, redakcja serwisu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego publikuje artykuł, który przybliża Czytelnikom postać Matki Ewy poprzez omówienie kilku publikacji książkowych, które ukazały się w ostatnich kilku latach w języku polskim, a poświęcone są wybitnej Ślązaczce.

Artykuł „Pamięć o Matce Ewie w 150 lat od jej urodzin” autorstwa dr Anety Sokół, znawczyni piśmiennictwa ewangelickiego, dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF: pobierz (plik PDF 0,6 MB). Tekst artykułu został opublikowany także w drukowanym kwartalniku „Ewangelik”.

Czytaj dalej »