ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Bibliografia luterańska za 2015 rok

Polecamy Państwu zajrzenie do „Bibliografii luterańskiej za 2015 rok”, opracowanej przez dr Anetę M. Sokół, pracownika Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w swej pracy naukowej specjalizującej się w piśmiennictwie ewangelickim.

Pobierz „Bibliografię luterańską za 2015 rok” (plik PDF).

Ze wstępu: W 2015 roku ukazało się ponad 30 tytułów z zakresu historii ewangelicyzmu, losów ewangelików i tożsamości wyznaniowej luterańskiej diaspory. Podobnie jak w latach poprzednich, są to prace poświęcone duchownym, dotyczące dziejów parafii, historii całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, po prace teologiczne czy literaturę piękną. Wśród opublikowanych tytułów na uwagę zasługują książki okazale wydane, podejmujące tematykę dotychczas nieobecną czy dotyczące istotnych zagadnień tożsamości.

Pobierz także „Bibliografię luterańską za 2016 rok” (plik PDF).

Czytaj dalej »

Bibliografia luterańska za 2016 rok

Polecamy Państwu zajrzenie do „Bibliografii luterańskiej za 2016 rok”, opracowanej przez dr Anetę Sokół, pracownika Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w swej pracy naukowej specjalizującej się w piśmiennictwie ewangelickim.

Pobierz „Bibliografię luterańską za 2016 rok” (plik PDF).

Ze wstępu: Prezentowany wykaz tytułów obejmuje wydawnictwa, które ukazały się w 2016 roku. Są to książki wydane przez wydawnictwa kościelne „Augustanę” i „Warto”, parafialne („Głos Życia”), stowarzyszenia (Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury z Bytomia), opublikowane przez ewangelickie parafie oraz inne podmioty inicjujące druk prac o tematyce luterańskiej. W 2016 roku ukazało się około 30 książek, wśród których są publikacje okolicznościowe, wspomnieniowe, historyczne, dotyczące tematyki teologicznej, tradycji i wspólnego dziedzictwa luterańskiej diaspory. (…) wśród zaprezentowanych tytułów są zarówno prace naukowe, jak i książki powstałe z pasji i zainteresowań historycznych ich autorów.

Czytaj dalej »

Recenzja książki Luterański katechizm dla dorosłych, Dzięgielów 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją Bożeny Giemzy i ks. dr. hab. Marcina Hintza pt. Luterański katechizm dla dorosłych, wydanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie w 2017 r.

Autorami poszczególnych rozdziałów są: Ł. Barański, J. Sojka, M. Uglorz, G. Giemza, A. Malina, M. Hintz, M. Rayss, A. Korczago i W. Froehlich.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Ze strony wydawcy: Luterański katechizm dla dorosłych to książka napisana przez ewangelickich teologów i duchownych, dotycząca m.in. podstawowych zasad wiary, duchowości ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycznych czy działań społecznych Kościoła – przedstawionych w kontekście Reformacji i istoty luteranizmu. Uzupełniona została o listę lektur w języku polskim, głównie z zakresu ksiąg wyznaniowych, teologii i historii Reformacji, podstaw teologii ewangelickiej oraz etyki i ekumenii.

Recenzja pracy Umbra transit lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, Bytom 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją dr Joanny Lusek pt. Umbra transit lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, wydanej przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w 2017 r.

Autorami poszczególnych rozdziałów są (w kolejności alfabetycznej): G. Bębnik, E. Chojecka, D. Czarnecka, M. Droń, A. Frużyński, G. Giemza, P. Górecki, M. Grzywacz, B. Gurbierz, K. Gwóźdź, I. Kaczmarzyk, D. Keller, J. Kopiec, I. Kozina, G. Kubica, K. Lukas, J. Lusek, A. Malik, A. Malina, R. Michalak, P. Nadolski, M. Niemiec, M. Panuś, W. Pracki, A.M. Sokół, G. Szewczyk, J. Szturc i A. Techmańska.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Ze strony wydawcy: Jest to monumentalne, niezwykle przekrojowe dzieło, w którym przedstawione zostały dzieje społeczności ewangelickiej na Górnym Śląsku. Autorzy – eksperci w różnych dziedzinach – poruszyli tematykę z takich obszarów, jak: wiara, historia, kultura słowa, sztuka i muzyka, działalność charytatywna i edukacyjna ewangelików. Przemyślana, ascetyczna forma książki doskonale wpisuje się w nauki Marcina Lutra, postulującego przede wszystkim zwięzłość i prostotę przekazu. Prawdziwa perełka nie tylko dla historyków!

Recenzja przewodnika: M. Dzióbek, Ewangelicy w Katowicach, 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Michała Dzióbka pt. Ewangelicy w Katowicach. Przewodnik, wydanej przez Muzeum Historii Katowic w 2017 r. Autor jest historykiem, pracownikiem Muzeum.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Środek przewodnika: strony 56-57

Od wydawcy: Publikacja składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiono dzieje protestantyzmu od 1517 roku z naciskiem na Śląsk i szczególnym uwzględnieniem Katowic. Uwzględniony został wątek narodowościowy ewangelików – wyznawcami byli zarówno niemiecko jak i polskojęzyczni wyznawcy. Zarówno jedni jak i drudzy w różnych momentach historii budowali ewangelicką tożsamość miasta. W części drugiej czytelnikowi zaproponowane zostały zabytki i miejsca związane z katowickimi ewangelikami. Obiekty i miejsca zostały szczegółowo opisane. Część trzecia stanowi leksykon ważnych dla Katowic postaci wyznania ewangelickiego.

Czytaj dalej »

Recenzja pracy pod red. W. Gojniczka i R. Kaczmarka, 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, Katowice 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją dr. hab. Wacława Gojniczka i profesora dr. hab. Ryszarda Kaczmarka pt. 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, wydanej przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach w 2017 r.

Autorami poszczególnych rozdziałów są (w kolejności alfabetycznej): Łukasz Barański, Renata Czyż, Marcin Gabryś, Michał Garbacz, Grzegorz Giemza, Wacław Gojniczek, Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek, Marta Kasprowska-Jarczyk, Elżbieta Matuszek, Julia Rott-Urbańska i Danuta Szczypka.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: A. Spyra, 10 portretów ewangelików zasłużonych dla Ziemi Pszczyńskiej (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Aleksandra Spyry pt. 10 portretów ewangelików zasłużonych dla Ziemi Pszczyńskiej, wydanej przez Burmistrza Pszczyny oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Aleksander Spyra – autor wielu publikacji z zakresu regionalnej przeszłości, inicjator utworzenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej oraz oficyny drukarskiej, spod prasy której wyszła m.in. prezentowana książka.

Recenzja reformacyjnego numeru kwartalnika „Fabryka Silesia” 2017, nr 3

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszego numeru 3/2017 kwartalnika „Fabryka Silesia”, wydawanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (www.fabrykasilesia.pl). Zeszyt, liczący 99 stron dużego formatu, w całości poświęcony jest 500-leciu Reformacji na Górnym Śląsku (www.fabrykasilesia.pl/numer/fabryka-silesia-3172017-500-lat-reformacji,21.html).

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Z zapowiedzi internetowej: Nowy numer Kwartalnika „Fabryka Silesia” na 500 lat Reformacji pokazuje dziedzictwo kulturowe ewangelików i ewangelicyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska jako ważnego regionu europejskiego. Artykuły i eseje poświęcone są narodzinom humanizmu, rozwojowi języków narodowych, ideom tolerancji i rodzącego się parlamentaryzmu. Szkice ukazują wybitnych literatów, muzyków, naukowców i humanistów polsko-, niemiecko- i łacińskojęzycznych.

Recenzja książki: P. Lorek, Bóg bez brody (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Piotra Lorka pt. Bóg bez brody, wydanej przez wydawnictwo Warto w Dzięgielowie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Dr hab. Piotr Lorek – teolog i biblista, dziekan i profesor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Zbiór felietonów „Bóg bez brody” jest wkładem autora w obchody 500-lecia Reformacji.

Recenzja nowej powieści Lidii Czyż, Tato! (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszej powieści Lidii Czyż pt. Tato!, wydanej przez wydawnictwo Warto w Dzięgielowie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ze strony wydawcy: To czwarta już powieść Lidii Czyż. Tym razem przedstawia trudne powojenne czasy. Wysiedlenia, ucieczki, rozbite rodziny. Prześladowanie Kościoła. Autentyczna historia mężczyzny, który jako pięćdziesięciolatek odkrywa, że wiele faktów z jego życia jest mistyfikacją.

Lidia Czyż debiutowała w 2013 roku powieścią Mocniejsza niż śmierć, która została przetłumaczona na języki czeski i niemiecki, w latach następnych ukazały się kolejne jej powieści: Narodziny perłyPozostała tylko nadzieja (również przetłumaczona na języki czeski i niemiecki). Autorka artykułów i zbioru opowiadań Gdzie jest Betlejem? Nauczycielka zaangażowana w organizację spotkań dla kobiet. Żona, matka dwojga dorosłych dzieci, babcia.

Książki o teologii Lutra po polsku

W 2017 r. mija 500. rocznica ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95 tez dotyczących reformy Kościoła, który to moment uznaje się za symboliczne zapoczątkowanie wydarzeń, które wkrótce doprowadziły do Reformacji w Kościele chrześcijańskim.

W związku z tą okrągłą rocznicą dr Aneta Sokół przypomina w swym artykule książki przedstawiające teologię Reformatora, ks. dr. Marcina Lutra (1483-1546), które zostały opublikowane w języku polskim. Artykuł „O teologii Lutra po polsku” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Zobacz także artykuły:

Recenzja publikacji ks. L. Wojaka, Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, Częstochowa 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją kroniki ks. Leopolda Wojaka pt. Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, opracowanej przez Bartosza Kapuściaka, a wydanej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Częstochowie w 2017 r.

Ks. Leopold Wojak

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ks. Leopold Wojak (1867-1962) – wieloletni proboszcz parafii ewangelickiej w Częstochowie. Urodzony w Grodźcu (kaliskie), studia teologiczne odbył w Dorpacie. Ordynowany w Warszawie w 1891 r., od 1912 r. pracował w nowo założonej parafii w Częstochowie. 23 stycznia 1945 r. w Częstochowie odbyło się zebranie organizacyjne Tymczasowego Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W 1951 r. przeszedł w stan spoczynku.