ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Recenzja pracy pod red. W. Gojniczka i R. Kaczmarka, 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, Katowice 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją dr. hab. Wacława Gojniczka i profesora dr. hab. Ryszarda Kaczmarka pt. 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, wydanej przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach w 2017 r.

Autorami poszczególnych rozdziałów są (w kolejności alfabetycznej): Łukasz Barański, Renata Czyż, Marcin Gabryś, Michał Garbacz, Grzegorz Giemza, Wacław Gojniczek, Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek, Marta Kasprowska-Jarczyk, Elżbieta Matuszek, Julia Rott-Urbańska i Danuta Szczypka.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: A. Spyra, 10 portretów ewangelików zasłużonych dla Ziemi Pszczyńskiej (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Aleksandra Spyry pt. 10 portretów ewangelików zasłużonych dla Ziemi Pszczyńskiej, wydanej przez Burmistrza Pszczyny oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Aleksander Spyra – autor wielu publikacji z zakresu regionalnej przeszłości, inicjator utworzenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej oraz oficyny drukarskiej, spod prasy której wyszła m.in. prezentowana książka.

Recenzja reformacyjnego numeru kwartalnika „Fabryka Silesia” 2017, nr 3

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszego numeru 3/2017 kwartalnika „Fabryka Silesia”, wydawanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (www.fabrykasilesia.pl). Zeszyt, liczący 99 stron dużego formatu, w całości poświęcony jest 500-leciu Reformacji na Górnym Śląsku (www.fabrykasilesia.pl/numer/fabryka-silesia-3172017-500-lat-reformacji,21.html).

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Z zapowiedzi internetowej: Nowy numer Kwartalnika „Fabryka Silesia” na 500 lat Reformacji pokazuje dziedzictwo kulturowe ewangelików i ewangelicyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska jako ważnego regionu europejskiego. Artykuły i eseje poświęcone są narodzinom humanizmu, rozwojowi języków narodowych, ideom tolerancji i rodzącego się parlamentaryzmu. Szkice ukazują wybitnych literatów, muzyków, naukowców i humanistów polsko-, niemiecko- i łacińskojęzycznych.

Recenzja książki: P. Lorek, Bóg bez brody (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Piotra Lorka pt. Bóg bez brody, wydanej przez wydawnictwo Warto w Dzięgielowie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Dr hab. Piotr Lorek – teolog i biblista, dziekan i profesor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Zbiór felietonów „Bóg bez brody” jest wkładem autora w obchody 500-lecia Reformacji.

Recenzja nowej powieści Lidii Czyż, Tato! (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszej powieści Lidii Czyż pt. Tato!, wydanej przez wydawnictwo Warto w Dzięgielowie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ze strony wydawcy: To czwarta już powieść Lidii Czyż. Tym razem przedstawia trudne powojenne czasy. Wysiedlenia, ucieczki, rozbite rodziny. Prześladowanie Kościoła. Autentyczna historia mężczyzny, który jako pięćdziesięciolatek odkrywa, że wiele faktów z jego życia jest mistyfikacją.

Lidia Czyż debiutowała w 2013 roku powieścią Mocniejsza niż śmierć, która została przetłumaczona na języki czeski i niemiecki, w latach następnych ukazały się kolejne jej powieści: Narodziny perłyPozostała tylko nadzieja (również przetłumaczona na języki czeski i niemiecki). Autorka artykułów i zbioru opowiadań Gdzie jest Betlejem? Nauczycielka zaangażowana w organizację spotkań dla kobiet. Żona, matka dwojga dorosłych dzieci, babcia.

Książki o teologii Lutra po polsku

W 2017 r. mija 500. rocznica ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95 tez dotyczących reformy Kościoła, który to moment uznaje się za symboliczne zapoczątkowanie wydarzeń, które wkrótce doprowadziły do Reformacji w Kościele chrześcijańskim.

W związku z tą okrągłą rocznicą dr Aneta Sokół przypomina w swym artykule książki przedstawiające teologię Reformatora, ks. dr. Marcina Lutra (1483-1546), które zostały opublikowane w języku polskim. Artykuł „O teologii Lutra po polsku” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Zobacz także artykuły:

Recenzja publikacji ks. L. Wojaka, Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, Częstochowa 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją kroniki ks. Leopolda Wojaka pt. Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, opracowanej przez Bartosza Kapuściaka, a wydanej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Częstochowie w 2017 r.

Ks. Leopold Wojak

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ks. Leopold Wojak (1867-1962) – wieloletni proboszcz parafii ewangelickiej w Częstochowie. Urodzony w Grodźcu (kaliskie), studia teologiczne odbył w Dorpacie. Ordynowany w Warszawie w 1891 r., od 1912 r. pracował w nowo założonej parafii w Częstochowie. 23 stycznia 1945 r. w Częstochowie odbyło się zebranie organizacyjne Tymczasowego Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W 1951 r. przeszedł w stan spoczynku.

Recenzja książki M. Kaucz, Ewangelickie varia nowodworskie i… nie tylko, t. 1 (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją 1. tomu książki Marii Kaucz pt. Ewangelickie varia nowodworskie i… nie tylko, wydanej nakładem autorki w Warszawie w 2017 r.

Pobierz:

Przeczytaj także:

Z recenzji: Z nielicznych śladów zachowanych w archiwach, na cmentarnych płytach i starych fotografiach, czy odnalezionych w rodzinnej pamięci, powstała opowieść o przeszłości, niedopowiedziana, niepełna, ale zapewne zachęcająca do refleksji nad historią, nad dziejami Kościoła ewangelickiego na ziemiach polskich, i nad losem innych wspólnot, podobnych do modlińskiej i jej mieszkańców.

Recenzja książki W. Tasaka, Reformacja. Sukces czy porażka? (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki ks. dr. Włodzimierza Tasaka pt. Reformacja. Sukces czy porażka?, wydanej przez Oficynę Wydawniczą „Vocatio” w Warszawie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ze strony wydawcy: Kiedy rozpoczęła się reformacja? 500 lat temu czy może kilka stuleci wcześniej? Czy reformacja bez Marcina Lutra byłaby możliwa? Czy rzeczywiście osłabiła ona Kościół katolicki, czy może wręcz przeciwnie: ocaliła go? Jak bardzo zmieniła świat, wykraczając mocno poza sferę kościelną? Czy Polska mogła stać się krajem protestanckim?

Włodzimierz Tasak jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie obronił także doktorat z teologii. Wieloletni wykładowca historii Kościoła w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie, a także redaktor prowadzący serii wydawniczej „Wielkie tajemnice II Wojny Światowej” oraz miesięczników „Słowo Prawdy” i „Teraz i Zawsze”. Tłumacz literatury wojskowo-historycznej i teologicznej, autor licznych artykułów z obu tych dziedzin. Autor książki Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997 (2015). Obecnie pastor w Kościele Chrześcijan Baptystów i nauczyciel historii w prywatnym liceum.

Polskie przekłady pism Lutra

W 2017 r. mija 500. rocznica ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95 tez dotyczących reformy Kościoła, który to moment uznaje się za symboliczne zapoczątkowanie wydarzeń, które wkrótce doprowadziły do Reformacji w Kościele chrześcijańskim.

W związku z tą okrągłą rocznicą dr Aneta Sokół przypomina w swym artykule polskie tłumaczenia pism ks. dr. Marcina Lutra (1483-1546). Artykuł „Polskie przekłady pism Lutra” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Zobacz także:

Recenzja książki: Powołane, Dzięgielów 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki pt. Powołane, wydanej przez Wydawnictwo „Warto” w Dzięgielowie w 2017 r. Książkę opracował zespół redakcyjny w składzie: ks. Emil Gajdacz, Bożena Giemza i Joanna Rączkowiak.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Od wydawcy: Książka o młodych dziewczynach, które poświęcają swoje życie, o kobietach, które z miłości do Chrystusa podejmują pracę na rzecz innych, o ewangelickich diakonisach, których zapłatą jest to, że mogą służyć. Pierwsza książka, która przedstawia życiorysy, świadectwa i służbę sióstr diakonis z Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie, opatrzona zdjęciami od 1926 roku.

Recenzja: Modlitewnik kobiet, Dzięgielów 2015

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki pt. Modlitewnik kobiet, opracowanej przez Aleksandrę Błahut-Kowalczyk i Katarzynę Rudkowską. Modlitewnik wydało Wydawnictwo „Warto” w Dzięgielowie w 2015 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Z recenzji: Prezentowana książka ma zapewne szansę, by stać się przewodnikiem w modlitewnych zmaganiach z własnymi ograniczeniami, lękami i pokonywaniem własnych słabości. Odzwierciedla w modlitewnych tekstach współczesne nam realia, one stanowią podłoże rozmów z Bogiem, w klimacie kobiecego spojrzenia na świat i ludzi.