ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Recenzja książki M. Żerańskiego, Polska. Bedeker ewangelicki, Cieszyn 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Marcina Żerańskiego pt. Polska. Bedeker ewangelicki, wydanej w Cieszynie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Z recenzji: Bedeker… Marcina Żerańskiego to […] pierwsza tego typu publikacja o przeszłości ewangelików i miejscach z nimi związanych, wartych poznania, ukazanych w aspekcie konfesyjnych losów, wydarzeń i rodzimej historii, opowiedzianych przy tym ze znawstwem tematu. Bedeker… to jednocześnie nawiązanie do pewnego typu przewodnikowych publikacji, zachęcających dzięki specjalnemu znakowaniu gwiazdkami do odwiedzania miejsc szczególnie ciekawych. To książka przyjazna dla wszystkich zainteresowanych, która może zachęcać do konfesyjnych wędrówek, odkrywania protestanckich dziejów i do poznania miejsc ukrytych za autorskimi rysunkami i formą gawędy o wyznaniowych losach.

Recenzja książki: Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku, Katowice 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej: Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku, wydanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach w 2017 r. Publikacja została wydana przez Muzeum z okazji zorganizowanej przez nie wystawy związanej z jubileuszem Reformacji, która będzie trwała jeszcze do 30 kwietnia 2018 r.

Autorami tekstów są Wacław Gojniczek, Ryszard Kaczmarek, Jan Harasimowicz, Sylwia Krzemińska-Szołtysek, Adam Malina, Jan Szturc, Grażyna Kubica i Karol Macura. Redakcję naukową przeprowadził Łukasz Galusek.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Czytaj dalej »

Recenzja książki E. Jóźwiak: Sachsowie. Polacy z wyboru (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki dr Ewy Jóźwiak, zatytułowanej: Sachsowie. Polacy z wyboru, wydanej przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe w Wieluniu w 2017 r. Publikacja opowiada o pastorskiej rodziny Sachsów, której cztery pokolenia pracowały w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, a powstała na podstawie rozprawy doktorskiej autorki obronionej w 2015 r. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Ewa Jóźwiak – dziennikarka i redaktorka, doktor nauk teologicznych, działaczka kościelna i ekumeniczna. Obecnie jest drugą kadencję prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i od 2012 r. redaktorem naczelnym czasopisma „Jednota”.

Przeczytaj także: inne recenzje online.

O postylli ks. Tadeusza Szurmana – w 4. rocznicę śmierci biskupa

30 stycznia minęła czwarta rocznica śmierci ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014) – biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz proboszcza parafii w Katowicach, która użyczyła gościny na siedzibę Zarządu Głównego PTEw. Biskup był wielkim zwolennikiem wszelkiej aktywności społecznej w Kościele, w tym orędownikiem działalności PTEw. Parafia w Katowicach w tym okresie była również mecenasem działań twórczych, popularyzatorskich, naukowych, społecznych, charytatywnych i wielu innych.

Ks. bp Tadeusz Szurman był również uznanym kaznodzieją, dbał o tożsamość historyczną polskich ewangelików, a także był człowiekiem pióra, przede wszystkim poetą. Jego dorobek poetycki budzi dziś uznanie znawców literatury i poświęcane mu są artykuły w renomowanych czasopismach. Już po jego śmierci w 2014 r. ukazała się postylla „W Słowie Prawda”. Publikujemy dzisiaj artykuł dr Anety M. Sokół poświęcony omówieniu tej postylli na tle całego dorobku, w tym literackiego, luterańskiego biskupa z Katowic.

Artykuł „Luterański duszpasterz i jego postylla” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Czytaj dalej »

Recenzja książki Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie, Warszawa 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją dr. Karola Guttmejera, zatytułowanej: Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie, wydanej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Trójcy w Warszawie w 2017 r. Publikacja zawiera artykuły i materiały dotyczące dziejów zabytkowego kościoła parafialnego św. Trójcy, a jej wydanie wiąże się z rocznicami 240-lecia położenia kamienia węgielnego tego kościoła i 210-lecia śmierci jego architekta, Simona Gottlieba Zuga.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Z recenzji: Książkę można polecić wszystkim zainteresowanym losami kościoła Świętej Trójcy, dziejami warszawskiej parafii luterańskiej czy przeszłością całego ewangelickiego Kościoła.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017, Olsztyn 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją ks. bp. Rudolfa BażanowskiegoBeaty Wacławik, zatytułowanej: Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017, wydanej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Diecezję Mazurską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Olsztynie w 2017 r. Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się pod taką nazwą w dniach 12-13 października 2017 r. w sali zamku w Olsztynie.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Z recenzji: „Reminiscencje…” są cennym uzupełnieniem dotychczasowej literatury o przeszłości ewangelików na Mazurach; książka może być inspiracją do zainteresowania się losami nielicznej obecnie mazurskiej wspólnoty wyznawców w kontekście Jubileuszowego Roku Reformacji, wielowyznaniowości ziem polskich i pielęgnowania wiedzy o dziejach własnego Kościoła.

Przeczytaj także inne recenzje online.

Recenzja Kalendarza Ewangelickiego 2018, Bielsko-Biała 2017

Zapraszamy do przeczytania recenzji Kalendarza Ewangelickiego 2018, tradycyjnego rocznika luterańskiego ukazującego się od 1882 r., a od ponad 20 lat wydawanego przez kościelne Wydawnictwo „Augustana”.

Jest to praca zbiorowa zawierająca liczne artykuły i materiały informacyjne z życia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także pozostałych Kościołów ewangelickich: Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Recenzja książki: Pod znakiem róży nad Białą, Bielsko-Biała 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją Iwony Purzyckiej pt. Pod znakiem róży nad Białą, wydanej przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej w 2017 r. Publikacja została wydana przez Muzeum z okazji zorganizowanej przez nie w tymże roku wystawy związanej z jubileuszem Reformacji. Autorami tekstu oraz opracowania i wyboru materiałów są Piotr Kenig i Grzegorz Madej.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Z recenzji:Zwięzłe omówienie losów ewangelików znad Białej, zebrane w krótkich przejrzystych rozdziałach, wzbogacają liczne ilustracje – fotografie luterańskich świątyń, portrety pastorów, fotokopie dokumentów istotnych dla rozwoju wydarzeń, mapy, plany oraz wizerunki „ewangelickich” miejsc Bielska i okolic.

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Bibliografia luterańska za 2015 rok

Polecamy Państwu zajrzenie do „Bibliografii luterańskiej za 2015 rok”, opracowanej przez dr Anetę M. Sokół, pracownika Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w swej pracy naukowej specjalizującej się w piśmiennictwie ewangelickim.

Pobierz „Bibliografię luterańską za 2015 rok” (plik PDF).

Ze wstępu: W 2015 roku ukazało się ponad 30 tytułów z zakresu historii ewangelicyzmu, losów ewangelików i tożsamości wyznaniowej luterańskiej diaspory. Podobnie jak w latach poprzednich, są to prace poświęcone duchownym, dotyczące dziejów parafii, historii całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, po prace teologiczne czy literaturę piękną. Wśród opublikowanych tytułów na uwagę zasługują książki okazale wydane, podejmujące tematykę dotychczas nieobecną czy dotyczące istotnych zagadnień tożsamości.

Pobierz także „Bibliografię luterańską za 2016 rok” (plik PDF).

Czytaj dalej »

Bibliografia luterańska za 2016 rok

Polecamy Państwu zajrzenie do „Bibliografii luterańskiej za 2016 rok”, opracowanej przez dr Anetę Sokół, pracownika Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w swej pracy naukowej specjalizującej się w piśmiennictwie ewangelickim.

Pobierz „Bibliografię luterańską za 2016 rok” (plik PDF).

Ze wstępu: Prezentowany wykaz tytułów obejmuje wydawnictwa, które ukazały się w 2016 roku. Są to książki wydane przez wydawnictwa kościelne „Augustanę” i „Warto”, parafialne („Głos Życia”), stowarzyszenia (Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury z Bytomia), opublikowane przez ewangelickie parafie oraz inne podmioty inicjujące druk prac o tematyce luterańskiej. W 2016 roku ukazało się około 30 książek, wśród których są publikacje okolicznościowe, wspomnieniowe, historyczne, dotyczące tematyki teologicznej, tradycji i wspólnego dziedzictwa luterańskiej diaspory. (…) wśród zaprezentowanych tytułów są zarówno prace naukowe, jak i książki powstałe z pasji i zainteresowań historycznych ich autorów.

Czytaj dalej »

Recenzja książki Luterański katechizm dla dorosłych, Dzięgielów 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją Bożeny Giemzy i ks. dr. hab. Marcina Hintza pt. Luterański katechizm dla dorosłych, wydanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie w 2017 r.

Autorami poszczególnych rozdziałów są: Ł. Barański, J. Sojka, M. Uglorz, G. Giemza, A. Malina, M. Hintz, M. Rayss, A. Korczago i W. Froehlich.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Ze strony wydawcy: Luterański katechizm dla dorosłych to książka napisana przez ewangelickich teologów i duchownych, dotycząca m.in. podstawowych zasad wiary, duchowości ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycznych czy działań społecznych Kościoła – przedstawionych w kontekście Reformacji i istoty luteranizmu. Uzupełniona została o listę lektur w języku polskim, głównie z zakresu ksiąg wyznaniowych, teologii i historii Reformacji, podstaw teologii ewangelickiej oraz etyki i ekumenii.

Recenzja pracy Umbra transit lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, Bytom 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją dr Joanny Lusek pt. Umbra transit lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, wydanej przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w 2017 r.

Autorami poszczególnych rozdziałów są (w kolejności alfabetycznej): G. Bębnik, E. Chojecka, D. Czarnecka, M. Droń, A. Frużyński, G. Giemza, P. Górecki, M. Grzywacz, B. Gurbierz, K. Gwóźdź, I. Kaczmarzyk, D. Keller, J. Kopiec, I. Kozina, G. Kubica, K. Lukas, J. Lusek, A. Malik, A. Malina, R. Michalak, P. Nadolski, M. Niemiec, M. Panuś, W. Pracki, A.M. Sokół, G. Szewczyk, J. Szturc i A. Techmańska.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Ze strony wydawcy: Jest to monumentalne, niezwykle przekrojowe dzieło, w którym przedstawione zostały dzieje społeczności ewangelickiej na Górnym Śląsku. Autorzy – eksperci w różnych dziedzinach – poruszyli tematykę z takich obszarów, jak: wiara, historia, kultura słowa, sztuka i muzyka, działalność charytatywna i edukacyjna ewangelików. Przemyślana, ascetyczna forma książki doskonale wpisuje się w nauki Marcina Lutra, postulującego przede wszystkim zwięzłość i prostotę przekazu. Prawdziwa perełka nie tylko dla historyków!