ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Recenzja nowej powieści Lidii Czyż, Tato! (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszej powieści Lidii Czyż pt. Tato!, wydanej przez wydawnictwo Warto w Dzięgielowie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ze strony wydawcy: To czwarta już powieść Lidii Czyż. Tym razem przedstawia trudne powojenne czasy. Wysiedlenia, ucieczki, rozbite rodziny. Prześladowanie Kościoła. Autentyczna historia mężczyzny, który jako pięćdziesięciolatek odkrywa, że wiele faktów z jego życia jest mistyfikacją.

Lidia Czyż debiutowała w 2013 roku powieścią Mocniejsza niż śmierć, która została przetłumaczona na języki czeski i niemiecki, w latach następnych ukazały się kolejne jej powieści: Narodziny perłyPozostała tylko nadzieja (również przetłumaczona na języki czeski i niemiecki). Autorka artykułów i zbioru opowiadań Gdzie jest Betlejem? Nauczycielka zaangażowana w organizację spotkań dla kobiet. Żona, matka dwojga dorosłych dzieci, babcia.

Książki o teologii Lutra po polsku

W 2017 r. mija 500. rocznica ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95 tez dotyczących reformy Kościoła, który to moment uznaje się za symboliczne zapoczątkowanie wydarzeń, które wkrótce doprowadziły do Reformacji w Kościele chrześcijańskim.

W związku z tą okrągłą rocznicą dr Aneta Sokół przypomina w swym artykule książki przedstawiające teologię Reformatora, ks. dr. Marcina Lutra (1483-1546), które zostały opublikowane w języku polskim. Artykuł „O teologii Lutra po polsku” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Zobacz także artykuły:

Recenzja publikacji ks. L. Wojaka, Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, Częstochowa 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją kroniki ks. Leopolda Wojaka pt. Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, opracowanej przez Bartosza Kapuściaka, a wydanej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Częstochowie w 2017 r.

Ks. Leopold Wojak

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ks. Leopold Wojak (1867-1962) – wieloletni proboszcz parafii ewangelickiej w Częstochowie. Urodzony w Grodźcu (kaliskie), studia teologiczne odbył w Dorpacie. Ordynowany w Warszawie w 1891 r., od 1912 r. pracował w nowo założonej parafii w Częstochowie. 23 stycznia 1945 r. w Częstochowie odbyło się zebranie organizacyjne Tymczasowego Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W 1951 r. przeszedł w stan spoczynku.

Recenzja książki M. Kaucz, Ewangelickie varia nowodworskie i… nie tylko, t. 1 (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją 1. tomu książki Marii Kaucz pt. Ewangelickie varia nowodworskie i… nie tylko, wydanej nakładem autorki w Warszawie w 2017 r.

Pobierz:

Przeczytaj także:

Z recenzji: Z nielicznych śladów zachowanych w archiwach, na cmentarnych płytach i starych fotografiach, czy odnalezionych w rodzinnej pamięci, powstała opowieść o przeszłości, niedopowiedziana, niepełna, ale zapewne zachęcająca do refleksji nad historią, nad dziejami Kościoła ewangelickiego na ziemiach polskich, i nad losem innych wspólnot, podobnych do modlińskiej i jej mieszkańców.

Recenzja książki W. Tasaka, Reformacja. Sukces czy porażka? (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki ks. dr. Włodzimierza Tasaka pt. Reformacja. Sukces czy porażka?, wydanej przez Oficynę Wydawniczą „Vocatio” w Warszawie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ze strony wydawcy: Kiedy rozpoczęła się reformacja? 500 lat temu czy może kilka stuleci wcześniej? Czy reformacja bez Marcina Lutra byłaby możliwa? Czy rzeczywiście osłabiła ona Kościół katolicki, czy może wręcz przeciwnie: ocaliła go? Jak bardzo zmieniła świat, wykraczając mocno poza sferę kościelną? Czy Polska mogła stać się krajem protestanckim?

Włodzimierz Tasak jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie obronił także doktorat z teologii. Wieloletni wykładowca historii Kościoła w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie, a także redaktor prowadzący serii wydawniczej „Wielkie tajemnice II Wojny Światowej” oraz miesięczników „Słowo Prawdy” i „Teraz i Zawsze”. Tłumacz literatury wojskowo-historycznej i teologicznej, autor licznych artykułów z obu tych dziedzin. Autor książki Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997 (2015). Obecnie pastor w Kościele Chrześcijan Baptystów i nauczyciel historii w prywatnym liceum.

Polskie przekłady pism Lutra

W 2017 r. mija 500. rocznica ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95 tez dotyczących reformy Kościoła, który to moment uznaje się za symboliczne zapoczątkowanie wydarzeń, które wkrótce doprowadziły do Reformacji w Kościele chrześcijańskim.

W związku z tą okrągłą rocznicą dr Aneta Sokół przypomina w swym artykule polskie tłumaczenia pism ks. dr. Marcina Lutra (1483-1546). Artykuł „Polskie przekłady pism Lutra” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Zobacz także:

Recenzja książki: Powołane, Dzięgielów 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki pt. Powołane, wydanej przez Wydawnictwo „Warto” w Dzięgielowie w 2017 r. Książkę opracował zespół redakcyjny w składzie: ks. Emil Gajdacz, Bożena Giemza i Joanna Rączkowiak.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Od wydawcy: Książka o młodych dziewczynach, które poświęcają swoje życie, o kobietach, które z miłości do Chrystusa podejmują pracę na rzecz innych, o ewangelickich diakonisach, których zapłatą jest to, że mogą służyć. Pierwsza książka, która przedstawia życiorysy, świadectwa i służbę sióstr diakonis z Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie, opatrzona zdjęciami od 1926 roku.

Recenzja: Modlitewnik kobiet, Dzięgielów 2015

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki pt. Modlitewnik kobiet, opracowanej przez Aleksandrę Błahut-Kowalczyk i Katarzynę Rudkowską. Modlitewnik wydało Wydawnictwo „Warto” w Dzięgielowie w 2015 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Z recenzji: Prezentowana książka ma zapewne szansę, by stać się przewodnikiem w modlitewnych zmaganiach z własnymi ograniczeniami, lękami i pokonywaniem własnych słabości. Odzwierciedla w modlitewnych tekstach współczesne nam realia, one stanowią podłoże rozmów z Bogiem, w klimacie kobiecego spojrzenia na świat i ludzi.

Recenzja książki: K. Macura, Patrzeć, dostrzec, zrozumieć, Bielsko-Biała 2016

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki ks. Karola Macury pt. Patrzeć, dostrzec, zrozumieć. O ewangelickiej wrażliwości na sztukę, wydanej w 2016 r. przez Wydawnictwo „Augustana” w Bielsku-Białej.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF 0,5 MB).

Przeczytaj także: inne recenzje online.

Ks. Karol Macura oprócz teologii ewangelickiej studiował także na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, stąd interesuje go zwłaszcza twórczość artystów bliskich protestanckiemu widzeniu świata lub podejmujących biblijne tematy. Szkice o Rembrandcie, Cranachu, Caravaggiu, Memlingu czy Brueglu należą w książce do najciekawszych. Wnikliwe spostrzeżenia zawierają także rozdziały poświęcone obliczu Jezusa, Jego rękom czy ukrzyżowaniu, w ujęciu różnych malarzy.

Piśmiennictwo o Lutrze

W 2017 r. mija 500. rocznica ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95 tez dotyczących reformy Kościoła, który to moment uznaje się za symboliczne zapoczątkowanie wydarzeń, które wkrótce doprowadziły do Reformacji w Kościele chrześcijańskim.

W związku z tą okrągłą rocznicą dr Aneta Sokół przypomina w swym artykule książki biograficzne o ks. dr. Marcinie Lutrze (1483-1546), które zostały opublikowane w języku polskim. Artykuł „Piśmiennictwo o Lutrze” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Recenzja książek o Matce Ewie wydanych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją dwóch książek wydanych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury (EStoK), poświęconych Matce Ewie z Miechowic czyli Ewie von Tiele-Winckler:

1) „Z dziejów protestantyzmu i dobroczynności na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy”, pod red. Anny Seemann-Majorek, Bytom-Miechowice 2016,

2) Anny Seemann-Majorek i Artura Michalskiego „Ancilla Domini. Półtora wieku miłości i służby bliźnim”, Bytom-Miechowice 2016.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: J. Sojka, Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, Wisła 2014

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki dr. Jerzego Sojki pt. Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, wydanej w 2014 r. przez Wydawnictwo „Luteranin” w Wiśle.

Przeczytaj także:

Dr Jerzy Sojka – teolog ewangelicki. Ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii teologicznej w Warszawie w 2008 r., w 2012 r. uzyskał tamże stopień doktorski, a obecnie jest pracownikiem naukowym tej uczelni w Katedrze Teologii Systematycznej. W latach 2010-2011 przebywał na rocznym stypendium na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz kilku książek, m.in. z Ł. Barańskim „Reformacja” t. 1 (2016).