Archiwum

Książki o ewangelicyzmie, które ukazały się w Roku Reformacji (2017)

Rok 2017 był obchodzony jako Rok Reformacji. Okres ten wiązał się m.in. ze znacznym wzmożeniem aktywności wydawniczej – w ubiegłym roku ukazało się w Polsce aż ponad osiemdziesiąt (!) publikacji dotyczących protestantyzmu, opracowanych przy znaczącym udziale autorów ze środowisk ewangelickich. Ten bogaty, utrwalony w druku dorobek, przez wiele lat będzie stanowił cenne źródło wiedzy o polskim ewangelicyzmie. Zatem warto go podsumować.

Podsumowanie przeprowadziła dr Aneta M. Sokół z Biblioteki Śląskiej, autorka wielu recenzji opublikowanych na łamach naszego serwisu. Obok omówienia poszczególnych pozycji znalazło się w nim także zestawienie bibliograficzne, które na pewno okaże się przydatne. Zachęcamy więc do zapoznania się z tym liczącym 14 stron wartościowym opracowaniem! Jest ono dostępne w postaci pliku PDF, który można pobrać pod tym linkiem.

Recenzja książki M. de Vries, „Owoce łaski”, Poznań 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Minke de Vries, zatytułowanej „Owoce łaski. Ekumeniczne doświadczenie wspólnoty z Grandchamp”. Książkę, przetłumaczoną przez dr Małgorzatę Grzywacz, opublikowała w 2017 r. w Poznaniu Garmond Oficyna Wydawnicza.

Pobierz recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Minke de Vries urodziła się w Holandii 14 czerwca 1929 r. Była członkinią Kościoła ewangelicko-reformowanego. Mając 27 lat wstąpiła do wspólnoty w Grandchamp. Po złożeniu ślubów zakonnych pełniła posługę w Libanie, a po powrocie została mistrzynią nowicjuszek i asystentką założycielki, siostry Geneviève Micheli (1883-1961). Wspólnocie przewodziła do 1999 r., później także udzielając się na polu współpracy ekumenicznej. Była autorką kilku książek. Zmarła w 2013 roku.

Recenzja materiałów z konferencji „Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim” (Frankfurt nad Odrą – Słubice 2018)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją dwujęzycznej publikacji pokonferencyjnej pt. „Protestantismus im deutsch-polnischen Dialog. Grenzlandaspekte / Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza”. Książka, wydana w 2018 r., zawiera referaty przedstawione podczas konferencji, która odbyła się w 2017 r. w Słubicach.

Pobierz recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Recenzja nowej powieści Lidii Czyż „Słodkie cytryny” (Dzięgielów 2018)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszej powieścią Lidii Czyż, zatytułowanej „Słodkie cytryny”. Książkę wydało w 2018 r. Wydawnictwo „Warto” w Dzięgielowie.

Pobierz recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online, w tym wcześniejszych powieści Lidii Czyż:

Lidia Czyż zadebiutowała w 2013 roku powieścią „Mocniejsza niż śmierć”, która została przetłumaczona na języki czeski i niemiecki. W latach następnych ukazały się kolejne jej powieści: „Narodziny perły”, „Pozostała tylko nadzieja” (również przetłumaczona na język niemiecki) oraz „Tato!”. Jest także autorką artykułów i zbioru opowiadań „Gdzie jest Betlejem?”, nauczycielką zaangażowaną w organizację spotkań dla kobiet oraz żoną i matką dwojga dorosłych dzieci.

Czytaj dalej »

Recenzja książki Erwina Kruka „Księża Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1945-2000”, Olsztyn 2018

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją ostatniej książki Erwina Kruka (1941-2017) – poety i publicysty, zatytułowanej „Księża Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1945-2000”. Książkę wydało w 2018 r. Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także:

Erwin Kruk (ur. w 1941 r. w Dobrzyniu – zm. w 2017 r. w Olsztynie) – polski pisarz, poeta i dziennikarz, senator I kadencji (1989–1991). Zasadniczą część swojej twórczości pisarskiej poświęcił tematyce mazurskiej. Pod koniec lat 90. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Polskiego PEN Clubu, a także prezesa Klubu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Był członkiem synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 1999 r. współtworzył Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, którego był potem wieloletnim prezesem.

Recenzja tomu poezji A. Błahut-Kowalczyk, „Furtka” (2018)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją nowego tomiku poetyckiego autorstwa Aleksandry Błahut-Kowalczyk, zatytułowanego „Furtka”. Książkę wydało w 2018 r. Wydawnictwo Księży Sercanów w Krakowie.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk – urodziła się w Cieszynie. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jest diakonem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. W latach 1977-2003 pracowała w parafiach w Cieszynie, Goleszowie, Lasowicach Wielkich (Opolszczyzna) i Rybniku. Obecnie mieszka w Cieszynie, zajmuje się działalnością publicystyczną, radiową i ekumeniczną. Jest autorką kilku książek: „Otulić się Tobą, Panie” (2004), „Do domu” (2005), „Nieuchronność” (2006), „W drodze – 30 dni z Bożym Słowem” (2007), „Przy źródle – Psalm 25. w miniaturach biblijnych” (2009), „Przystanek Cisza” (2014), „Furtka” (2018).

Recenzja pracy zbiorowej „Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945 roku” (Katowice 2018)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki „Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945 roku”, pracy zbiorowej pod redakcją prof. Grażyny B. Szewczyk. Książka, wydana w 2018 r. przez Wydawnictwo „Głos Życia” w Katowicach, zawiera materiały przedstawione podczas konferencji zorganizowanej pod tym samym tytułem w czerwcu 2017 r. w Bibliotece Śląskiej.

Wśród autorów znajdują się: Marian Niemiec, Adam Palion, Adam Malina, Aleksandra Maciejczyk, Ewa Chojecka, Jan Szturc, Olaf Bertman, Aneta M. Sokół, Michał Jakubski, Grażyna B. Szewczyk, Jadwiga Badura, Wisława Bertman, Michał Skop, Mirosława Czarnecka, Kalina Mróz-Jabłecka, Aleksandra Trybuś-Cieślar, Maria Czudek i Tadeusz Chmiel.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Czytaj dalej »

Recenzja nowej książki o Matce Ewie: Anioł Miłosierdzia wśród dymów i mgły, Katowice 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Izabelli Wójcik-Kühnel i Magdaleny Goik pt. Anioł Miłosierdzia wśród dymów i mgły. O życiu Matki Ewy z Miechowic, wydanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w 2017 r. Książka stanowi katalog do wystawy „Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa – wiara i życie”. Wystawa odbyła się wiosną 2017 r. w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Wcześniej ekspozycja w formie plansz była prezentowana w Muzeum Górnośląskim w Ratingen w Niemczech oraz w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach. Ponadto jest prezentowana podczas różnych okazji, będzie np. na najbliższej Industriadzie.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Czytaj dalej »

Recenzja: A. Pettegree, Marka Luter, 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki brytyjskiego historyka, prof. Andrew Pettegree pt. Marka Luter. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej w Warszawie w 2017 roku.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Ze strony wydawcy: Andrew Pettegree, historyk prasy drukowanej, przekonuje że wiatru w żagle dał Reformacji zmysł Lutra do słowa pisanego i jego dystrybucji. […] Dzięki Lutrowi książki się uwspółcześniły, a jego przyjaciele drukarze wymyślili na jego potrzeby na przykład strony tytułowe, seryjne wykorzystanie ilustracji odbijanych dzięki drzeworytom czy wreszcie wyraźne oznaczenie autorstwa. W ten sposób Luter i jego drukarze zrobił z siebie tytułową markę, choć nie w celach komercyjnych, tylko ideowych.

Przeczytaj także inne recenzje online.

Recenzja książki: J. Picha, W kręgu kultury książki ewangelików cieszyńskich, Bielsko-Biała 2018

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki dr Jadwigi Pichy pt. W kręgu kultury książki ewangelików cieszyńskich na przykładzie zbioru druków polskich w Bibliotece i Archiwum im. B. R. Tschammera – do 1918 r. Książka, oparta na rozprawie doktorskiej autorki, została wydana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej w 2018 roku.

Pobierz: recenzję autorstwa Władysława Sosny.

Promocja książki odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48, w środę 9 maja 2018 r. o godz. 16. Tam też można uzyskać informacje co do możliwości nabycia książki (biblioteka@pbw.bielsko.pl).

Jadwiga Picha – absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w cieszyńskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Jest autorką i współautorką publikacji dotyczących kultury książki na Śląsku Cieszyńskim oraz działalności bibliotek pedagogicznych.

Czytaj dalej »

Recenzja książki o ewangelikach na Lubelszczyźnie, Spadkobiercy Reformacji (Lublin 2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki pt. „Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)”, wydanej przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Z recenzji: Na kartach książki poświęconej, jak podaje tytuł, spadkobiercom Reformacji, przedstawione są historia, kultura, ekonomia po spinającą wyznaniową przeszłość literaturę […]. W powstaniu książki uczestniczyła lubelska parafia, w tym obecny na jej kartach proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie ks. Grzegorz Brudny oraz inni jej członkowie. Należałoby podkreślić, że tom Spadkobiercy Reformacji… obejmuje materiały przedstawione w trakcie poprzedzających wydanie publikacji sesji współorganizowanych przez parafię.

Recenzja książki Katarzyny Szkaradnik z korespondencją Jana Wantuły, Ustroń – Katowice 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899-1953, do której materiały wybrała, opracowała naukowo i opatrzyła przedmową Katarzyna Szkaradnik, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Książkę wydały wspólnie w 2017 r. Galeria „Na Gojach” w Ustroniu oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pobierz: recenzję autorstwa Władysława Sosny.

Jan Wantuła „był absolutnie wyjątkową postacią: śląski chłop i robotnik, który został nie tylko działaczem społecznym i politycznym, ale również znakomitym znawcą cieszyńskiej historii i starych druków, zwłaszcza ewangelickich, oraz zagorzałym bibliofilem kolekcjonującym książki w kilku językach. Był także płodnym publicystą, piszącym na różne tematy – od propagowania polskiej opcji narodowej, obrony interesów robotniczych, przez działalność antyalkoholową, po analizy literackie. Można w nim dostrzec pioniera śląskocieszyńskiego społeczeństwa obywatelskiego” (z recenzji wydawniczej dr. hab. Grażyny Kubicy-Heller).

Czytaj dalej »