Archiwum

Recenzja nowej książki o Matce Ewie: Anioł Miłosierdzia wśród dymów i mgły, Katowice 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Izabelli Wójcik-Kühnel i Magdaleny Goik pt. Anioł Miłosierdzia wśród dymów i mgły. O życiu Matki Ewy z Miechowic, wydanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w 2017 r. Książka stanowi katalog do wystawy „Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa – wiara i życie”. Wystawa odbyła się wiosną 2017 r. w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Wcześniej ekspozycja w formie plansz była prezentowana w Muzeum Górnośląskim w Ratingen w Niemczech oraz w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach. Ponadto jest prezentowana podczas różnych okazji, będzie np. na najbliższej Industriadzie.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Czytaj dalej »

Recenzja: A. Pettegree, Marka Luter, 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki brytyjskiego historyka, prof. Andrew Pettegree pt. Marka Luter. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej w Warszawie w 2017 roku.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Ze strony wydawcy: Andrew Pettegree, historyk prasy drukowanej, przekonuje że wiatru w żagle dał Reformacji zmysł Lutra do słowa pisanego i jego dystrybucji. […] Dzięki Lutrowi książki się uwspółcześniły, a jego przyjaciele drukarze wymyślili na jego potrzeby na przykład strony tytułowe, seryjne wykorzystanie ilustracji odbijanych dzięki drzeworytom czy wreszcie wyraźne oznaczenie autorstwa. W ten sposób Luter i jego drukarze zrobił z siebie tytułową markę, choć nie w celach komercyjnych, tylko ideowych.

Przeczytaj także inne recenzje online.

Recenzja książki: J. Picha, W kręgu kultury książki ewangelików cieszyńskich, Bielsko-Biała 2018

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki dr Jadwigi Pichy pt. W kręgu kultury książki ewangelików cieszyńskich na przykładzie zbioru druków polskich w Bibliotece i Archiwum im. B. R. Tschammera – do 1918 r. Książka, oparta na rozprawie doktorskiej autorki, została wydana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej w 2018 roku.

Pobierz: recenzję autorstwa Władysława Sosny.

Promocja książki odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48, w środę 9 maja 2018 r. o godz. 16. Tam też można uzyskać informacje co do możliwości nabycia książki (biblioteka@pbw.bielsko.pl).

Jadwiga Picha – absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w cieszyńskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Jest autorką i współautorką publikacji dotyczących kultury książki na Śląsku Cieszyńskim oraz działalności bibliotek pedagogicznych.

Czytaj dalej »

Recenzja książki o ewangelikach na Lubelszczyźnie, Spadkobiercy Reformacji (Lublin 2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki pt. „Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)”, wydanej przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Z recenzji: Na kartach książki poświęconej, jak podaje tytuł, spadkobiercom Reformacji, przedstawione są historia, kultura, ekonomia po spinającą wyznaniową przeszłość literaturę […]. W powstaniu książki uczestniczyła lubelska parafia, w tym obecny na jej kartach proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie ks. Grzegorz Brudny oraz inni jej członkowie. Należałoby podkreślić, że tom Spadkobiercy Reformacji… obejmuje materiały przedstawione w trakcie poprzedzających wydanie publikacji sesji współorganizowanych przez parafię.

Recenzja książki Katarzyny Szkaradnik z korespondencją Jana Wantuły, Ustroń – Katowice 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899-1953, do której materiały wybrała, opracowała naukowo i opatrzyła przedmową Katarzyna Szkaradnik, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Książkę wydały wspólnie w 2017 r. Galeria „Na Gojach” w Ustroniu oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pobierz: recenzję autorstwa Władysława Sosny.

Jan Wantuła „był absolutnie wyjątkową postacią: śląski chłop i robotnik, który został nie tylko działaczem społecznym i politycznym, ale również znakomitym znawcą cieszyńskiej historii i starych druków, zwłaszcza ewangelickich, oraz zagorzałym bibliofilem kolekcjonującym książki w kilku językach. Był także płodnym publicystą, piszącym na różne tematy – od propagowania polskiej opcji narodowej, obrony interesów robotniczych, przez działalność antyalkoholową, po analizy literackie. Można w nim dostrzec pioniera śląskocieszyńskiego społeczeństwa obywatelskiego” (z recenzji wydawniczej dr. hab. Grażyny Kubicy-Heller).

Czytaj dalej »

Recenzja książki Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej, Gdańsk 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją dwutomowej książki pt. „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”, wydanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w 2017 r. z okazji wystawy zorganizowanej pod tym samym tytułem.

Książka została wydana w dwóch tomach: „Eseje”„Katalog”. Redaktorami 1. tomu są Edmund Kizik i Sławomir Kościelak, a 2. tomu Piotr Paluchowski, Agata Larczyńska i Monika Płuciennik. Wśród autorów esejów znaleźli się wybitni znawcy tematu: Edmund Kizik, Sławomir Kościelak, Wojciech Kriegseisen, Michael G. Müller, Jacek Tylicki, Antoni Ziemba, Piotr Birecki, Jacek Kriegseisen, Maria Otto i Piotr Kociumbas.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Czytaj dalej »

Recenzja książki Pawła Hause, „Ewangelicy w Kętrzynie”, Kętrzyn 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki ks. bp. Pawła Hause pt. „Ewangelicy w Kętrzynie”, wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Ks. bp Paweł Hause – luterański duszpasterz, społecznik i publicysta. Od 20 lat jest proboszczem parafii w Kętrzynie, największej ewangelickiej parafii w Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W 2017 r. został wybrany biskupem tej Diecezji.

Recenzja książki M. Żerańskiego, Polska. Bedeker ewangelicki, Cieszyn 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Marcina Żerańskiego pt. Polska. Bedeker ewangelicki, wydanej w Cieszynie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Z recenzji: Bedeker… Marcina Żerańskiego to […] pierwsza tego typu publikacja o przeszłości ewangelików i miejscach z nimi związanych, wartych poznania, ukazanych w aspekcie konfesyjnych losów, wydarzeń i rodzimej historii, opowiedzianych przy tym ze znawstwem tematu. Bedeker… to jednocześnie nawiązanie do pewnego typu przewodnikowych publikacji, zachęcających dzięki specjalnemu znakowaniu gwiazdkami do odwiedzania miejsc szczególnie ciekawych. To książka przyjazna dla wszystkich zainteresowanych, która może zachęcać do konfesyjnych wędrówek, odkrywania protestanckich dziejów i do poznania miejsc ukrytych za autorskimi rysunkami i formą gawędy o wyznaniowych losach.

Recenzja książki: Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku, Katowice 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej: Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku, wydanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach w 2017 r. Publikacja została wydana przez Muzeum z okazji zorganizowanej przez nie wystawy związanej z jubileuszem Reformacji, która będzie trwała jeszcze do 30 kwietnia 2018 r.

Autorami tekstów są Wacław Gojniczek, Ryszard Kaczmarek, Jan Harasimowicz, Sylwia Krzemińska-Szołtysek, Adam Malina, Jan Szturc, Grażyna Kubica i Karol Macura. Redakcję naukową przeprowadził Łukasz Galusek.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Czytaj dalej »

Recenzja książki E. Jóźwiak: Sachsowie. Polacy z wyboru (2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki dr Ewy Jóźwiak, zatytułowanej: Sachsowie. Polacy z wyboru, wydanej przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe w Wieluniu w 2017 r. Publikacja opowiada o pastorskiej rodziny Sachsów, której cztery pokolenia pracowały w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, a powstała na podstawie rozprawy doktorskiej autorki obronionej w 2015 r. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Ewa Jóźwiak – dziennikarka i redaktorka, doktor nauk teologicznych, działaczka kościelna i ekumeniczna. Obecnie jest drugą kadencję prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i od 2012 r. redaktorem naczelnym czasopisma „Jednota”.

Przeczytaj także: inne recenzje online.

O postylli ks. Tadeusza Szurmana – w 4. rocznicę śmierci biskupa

30 stycznia minęła czwarta rocznica śmierci ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014) – biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz proboszcza parafii w Katowicach, która użyczyła gościny na siedzibę Zarządu Głównego PTEw. Biskup był wielkim zwolennikiem wszelkiej aktywności społecznej w Kościele, w tym orędownikiem działalności PTEw. Parafia w Katowicach w tym okresie była również mecenasem działań twórczych, popularyzatorskich, naukowych, społecznych, charytatywnych i wielu innych.

Ks. bp Tadeusz Szurman był również uznanym kaznodzieją, dbał o tożsamość historyczną polskich ewangelików, a także był człowiekiem pióra, przede wszystkim poetą. Jego dorobek poetycki budzi dziś uznanie znawców literatury i poświęcane mu są artykuły w renomowanych czasopismach. Już po jego śmierci w 2014 r. ukazała się postylla „W Słowie Prawda”. Publikujemy dzisiaj artykuł dr Anety M. Sokół poświęcony omówieniu tej postylli na tle całego dorobku, w tym literackiego, luterańskiego biskupa z Katowic.

Artykuł „Luterański duszpasterz i jego postylla” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Czytaj dalej »

Recenzja książki Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie, Warszawa 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją dr. Karola Guttmejera, zatytułowanej: Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie, wydanej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Trójcy w Warszawie w 2017 r. Publikacja zawiera artykuły i materiały dotyczące dziejów zabytkowego kościoła parafialnego św. Trójcy, a jej wydanie wiąże się z rocznicami 240-lecia położenia kamienia węgielnego tego kościoła i 210-lecia śmierci jego architekta, Simona Gottlieba Zuga.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Z recenzji: Książkę można polecić wszystkim zainteresowanym losami kościoła Świętej Trójcy, dziejami warszawskiej parafii luterańskiej czy przeszłością całego ewangelickiego Kościoła.

Czytaj dalej »