Archiwum

O hebrajskiej retoryce biblijnej: Żory, 17 marca

Oddział PTEw w Żorach zaprasza na spotkanie z Dariuszem Czyszczoniem, który przedstawi temat „Hebrajska retoryka biblijna”.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 17 marca 2018 r. o godz. 17 w sali parafialnej w Żorach przy ul. Osińskiej 4.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W Żorach o „muzycznych emanacjach piękna”

W środku ks. dr Wiesław Hudek - prelegent

24 lutego 2018 r. na spotkaniu żorskiego oddziału PTEw zaproszonym gościem był ks. dr Wiesław Hudek – duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, poeta i dyrektor Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”, którego koncerty od wielu lat odbywają się także w żorskim kościele ewangelicko-augsburskim, gdzie wśród wielu chórów występy prezentują również chóry ewangelickie.

Ks. dr W. Hudek w temacie „Muzyczne emanacje piękna” przygotował nam wspaniałą ucztę muzyczną, określając muzykę jako niewyczerpane źródło przeżyć estetycznych i duchowych. W wędrówce muzycznej przez wieki słuchaliśmy nagrań wielu utworów, począwszy od fragmentu chorału gregoriańskiego, którego uduchowiona intonacja skłania do osobistej kontemplacji i poczucia bliskiej więzi z Bogiem.

Czytaj dalej »

O muzycznych pasjach ks. dr. Wiesława Hudka: Żory, 24 lutego

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na spotkanie z ks. dr. Wiesławem Hudkiem, który opowie o „Muzycznych pasjach”.

Ks. dr Wiesław Hudek – duchowny rzymskokatolickiej parafii pw. św. Brata Alberta w Żorach, poeta i animator życia muzycznego, jest m.in. dyrektorem Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”, którego honorowym patronem jest m.in. biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Marian Niemiec, a corocznie biorą w nim udział również chóry ewangelickie.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 24 lutego 2018 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, ul. Osińska 4.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O wyzwaniach dla chrześcijan w XXI wieku rozmawiano w Żorach

W środku dr Andrzej Turkanik
- prelegent

„Wyzwania dla chrześcijan w XXI wieku” – to temat styczniowego spotkania żorskiego oddziału PTEw. Trudne, wielowątkowe zagadnienie zreferował gość, dr Andrzej Turkanik, otwierając swą wypowiedź retorycznym pytaniem „jak żyć?”. W świetle tych rozważań ukazany został wirujący świat z wybitnymi osiągnięciami nauki, z prześcigającymi się nowymi technologiami w każdej branży działalności ludzkiej, z wszechobecną elektroniką i informatyką, ze służącym bezgranicznej komunikacji globalnym internetem. Natłok zewsząd płynących informacji nie zawsze odzwierciedla prawdę naszych czasów, często służy do manipulowania i sterowania ludźmi wbrew ich potrzebom i interesom, co skłania do przemyślnego jej selekcjonowania.

Zmienia się świat, zmieniają się ludzie oczekując coraz lepszej jakości życia, a pragnienie bogactwa i władzy wydaje się być jedyną drogą do szczęścia. Dominujący materializm, moda i reklamy promują obecny styl życia spychając na margines cywilizacyjne wartości chrześcijaństwa oraz duchowość – sferę, w której człowiek stawia sobie pytania o to, kim jest i po co żyje.

Czytaj dalej »

W Żorach o wyzwaniach dla chrześcijan w XXI w.: 5 stycznia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na spotkanie z dr. Andrzejem Turkanikiem, które przedstawi „Wyzwania dla chrześcijan w XXI wieku”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 5 stycznia 2018 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, ul. Osińska 4.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W Żorach o „świątecznej Finlandii”

Z lewej Wiesława Pawletko - prelegentka

16 grudnia 2017 r. odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie Oddziału PTEw w Żorach, na którym kolejny już raz gościliśmy podróżniczkę Wiesławę Pawletko. Stosownie do tematu i przedświątecznego czasu, prelegentka przedstawiła relację z podróży do Finlandii.

Opowiadania o swoich przeżyciach zobrazowane zostały barwną i ciekawą wizualizacją, ukazującą nastroje fińskich zabiegów i przygotowań przedświątecznych. Długie aleje kolorowych jarmarków, tętniące życiem ogromne domy handlowe w Helsinkach, lśniące kolorowymi światłami etnograficzne Fińskie Muzeum Narodowe, jaśniejąca wśród nocy monumentalna katedra luterańska, to obrazy poprzedzające wirtualne dotarcie do Laponii, śnieżnej krainy reniferów i wioski św. Mikołaja w Rovaniemi.

Czytaj dalej »

O świątecznej Finlandii: Żory, 16 grudnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na spotkanie „Świąteczna Finlandia”, które poprowadzi Wiesława Pawletko – emerytowana nauczycielka, podróżniczka i fotograf.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 grudnia 2017 r. o godz. 17 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, ul. Osińska 4.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Relacja podróżnicza – Kolumbia

„Kolumbia – Serce Świata” to temat listopadowego spotkania PTEw, które odbyło się w siedzibie Muzeum Miejskiego w Żorach. Gośćmi spotkania byli Claudia Cardenas i Dominik Bac, polsko-kolumbijskie małżeństwo, wspólnie od wielu lat realizujące lądowe i żeglarskie eskapady w nieznane zakątki Kolumbii i inne miejsca Ameryki Południowej, poszukując i odwiedzając żyjące pierwotnie plemiona indiańskie.

„Kolumbia – Serce Świata” to relacja z wyprawy na Sierra Nevada de Santa Marta, której celem było dotarcie do mieszkających tam Indian Kogi i Arhuacas. Sierra Nevada to najwyższe na świecie nadmorskie pasmo górskie, wznoszące się ponad 5.700 m n.p.m., gdzie na różnych wysokościach rozsiane są wioski indiańskie, do których aby dotrzeć, podróżnicy musieli odbyć kilkudniowy marsz przez górską dżunglę, a następnie zabiegać o pozwolenie i możliwość kontaktu, gdyż Indianie rzadko i niechętnie dopuszczają do siebie przybyszów. Siebie zaś uważają za starszych braci ludności i określają się mianem „Strażników Ziemi”. Obrazy obszernej prezentacji multimedialnej pokazały też przywiązanych do swej tradycji Indian Kuna, zamieszkujących Archipelag San Blas oraz Indian Nukak Maku – jedno z ostatnich plemion nomadów zamieszkujących tereny Amazonii.

Czytaj dalej »

Relacja z wyprawy w góry Kolumbii: 23 listopada, Muzeum Miejskie w Żorach

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na spotkanie podróżnicze „Kolumbia – serce świata”, którego gośćmi będą Claudia Cardenas i Dominik Bac.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 18 w Muzeum Miejskim w Żorach, ul. Muzealna 12. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Wstęp 1 zł.

„Kolumbia – Serce Świata” to relacja z wyprawy w najwyższe nadmorskie pasmo górskie na świecie Sierra Nevada de Santa Marta, której celem było dotarcie do mieszkających tam Indian. Określający siebie mianem „strażników Ziemi” spadkobiercy prekolumbijskiej cywilizacji, 500 lat temu oparli się najazdowi Hiszpanów skrywając się w niedostępnych górach i do dziś żyją jak przed wiekami. Rzadko dopuszczają do siebie przybyszów, do ich wiosek można dotrzeć jedynie helikopterem lub po kilkudniowym marszu przez górską dżunglę. Góry, których szczyty wznoszą się na ponad 5.700 m n.p.m. to dla nich odbicie całej Ziemi, lustro w którym przegląda się ludzkość, wobec której nazywają się „starszymi braćmi”. Znajdują się tam ruiny zaginionego prekolumbijskiego miasta Ciudad Perdida.

Claudia Cardenas – urodzona w sercu kolumbijskich Los Llanos, pasjonatka podróży. Wspólnie z mężem realizuje wyprawy w nieznane zakątki Kolumbii i innych miejsc Ameryki Południowej, gdzie odwiedza żyjące pierwotnie plemiona indiańskie. Z zawodu architekt. Dominik Bac – podróżnik, żeglarz i fotograf. Organizował i uczestniczył w wyprawach żeglarskich dookoła Ameryki Północnej i Południowej. Jego zdjęcia i teksty ukazują się w czasopismach żeglarskich i podróżniczych, m.in. „National Geographic”.

W Żorach o stworzeniu świata

Dr Janusz Kucharczyk - prelegent

21 października 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, na którym ponownie gościł dr Janusz Kucharczyk – wykładowca Wyższego Seminarium Baptystycznego w Warszawie i autor wielu prac naukowych.

Prelekcja pt. „Stworzenie świata według chrześcijan i niewierzących” ogarniała szerokie spektrum zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych, filozofii i teologii. Odnosząc się do tych trzech sfer poglądowych, dr Kucharczyk przedstawił szereg różnych hipotez i teorii naukowych prezentowanych przez znanych starożytnych filozofów. Początek świata i człowieka zawsze był i nadal jest dziedziną dociekań na gruncie filozofii, nauki i teologii.

Czytaj dalej »

O stworzeniu świata: Żory, 21 października

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na spotkanie z dr. Januszem Kucharczykiem, który przedstawi temat: „Stworzenie świata według chrześcijan a niewierzących”.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 21 października 2017 r. o godz. 16:30, w Parafii Ewangelickiej w Żorach, ul. Osińska 4.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny!

Recital Kornelii Zelcer-Maleszewskiej odbył się w Żorach

Kornelia Zelcer-Maleszewska

Wspaniałym wydarzeniem powakacyjnego spotkania żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego było uczestnictwo w koncercie pieśni religijnej, który odbył się 23 września 2017 r. w kościele chrześcijan dnia sobotniego w Żorach. Wykonawczynią recitalu była Kornelia Zelcer-Maleszewska, nauczyciel szkolny i akademicki w zakresie muzyki i sztuki artystycznej.


Pastor Robert Cyganik

Licznie zebranych słuchaczy powitał pastor Robert Cyganik. Opowiedział on historię tworzenia zboru i budowy kościoła w Żorach. Nawiązując do Słowa Bożego skomentował krótko religijną tematykę koncertu.

Czytaj dalej »