Archiwum

W Żorach o 100-leciu PTEw w 2019 roku

Ks. Karol Długosz - prelegent

16 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie żorskiego Oddziału PTEw, podczas którego ks. Karol Długosz przedstawił historię Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego od początku jego powstania. Towarzystwo zostało założone w październiku 1919 r. w Poznaniu przez miejscowych działaczy luterańskich, a także przez liczną grupę ewangelików wywodzących się z Zaolzia i Cieszyna, którzy w tym okresie mieszkali i działali na terenie Wielkopolski. Jednym z inicjatorów i założycieli był biskup Karol Kotula, on też był pierwszym prezesem towarzystwa. Celem tej organizacji była obrona interesów i dobrego imienia ewangelicyzmu w Polsce oraz działalność kulturalno-oświatowa i publicystyczna.

Zawirowania II wojny światowej znacznie ograniczyły działalność PTEw, ale w latach 1980-1983 reaktywacja towarzystwa rozszerzyła jego działalność na cały kraj. Powstały nowe terenowe oddziały z Zarządem Głównym w Poznaniu, a od roku 1997 siedziba Zarządu Głównego mieści się w Katowicach. W związku ze zbliżającym się jubileuszem 100 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Zarząd Główny zaczął przygotowania do obchodów i uczczenia jubileuszu. Z tej też okazji wydana zostanie książka pt. „Z dziejów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919-2019”.

Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia Andrzej Żabka

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>