Archiwum

Ze spotkania autorskiego z Lidią Czyż w Żorach

Żorski oddział PTEw 27 października 2018 r. zgromadził liczne grono uczestników na spotkaniu autorskim z pisarką Lidią Czyż, znaną również z zaangażowania w chrześcijańską pracę wśród kobiet i młodzieży. Sylwetkę autorki zaprezentował prezes oddziału Józef Chmiel, wskazując na różnorodność jej dorobku pisarskiego z wyróżnieniem pięciu poczytnych powieści.

Lidia Czyż opowiedziała słuchaczom o początkach swej pracy twórczej. Przedstawiła genezę powstawania kolejnych utworów inspirowanych prawdziwymi historiami poznanymi poprzez osobiste relacje z osobami, których losy zapisała na kartach powieści.

Autorka zadebiutowała powieścią „Mocniejsza niż śmierć”. W utworze dynamiczne i zaskakujące opisy ukazują szczególne zdarzenia z życia bohaterów, gdzie w ostateczności zwrot wydarzeń, proces przemiany duchowej daje siły zdolne wyzwolić młodego człowieka z samego dna rozpaczy. „Narodziny perły” to książka o miłości, stracie i uzależnieniu – to historia ludzi, których szczęśliwe życie zamieniło się w piekło. Jednak mimo ogromu dramatycznych przeżyć, siła woli i moc wiary, miłość i przebaczenie wskazują drogę wyzwolenia.

Druga z lewej - Lidia Czyż

Dramatyczną historię życia przedstawia powieść „Pozostała tylko nadzieja”, która ukazuje losy kobiety od jej wczesnej młodości po wiek dojrzały; czas naznaczony nadzieją na stabilizację życia rodzinnego oraz odnalezienie utraconego w dzieciństwie ojca. Po długich latach rozłąki spotkanie z ojcem staje się dopełnieniem jej życia, utwierdza wiarę w bezwarunkową Miłość Bożą, która nadaje prawdziwą wartość jej życiu.

Czwarta powieść pt. „Tato!” opisuje los dojrzałego mężczyzny, który z perspektywy swej dojrzałości cofa się w przeszłość, w czas dzieciństwa i dorastania, po wybór własnej drogi życiowej. Znaczącym wydarzeniem było znalezienie starej, szarej koperty, zawierającej dokumenty adopcji odkrywające prawdziwą historię jego życia. Powieść porusza jeden z najważniejszych aspektów adopcji, czyli jawność adopcyjną i jej znaczenie w życiu adoptowanego dziecka.

Inna powieści „Słodkie cytryny” ukazuje dzieje osamotnionej matki wychowującej syna z zespołem Aspergera. Opisana tu historia uświadamia czytelnika, na czym polega i czym się charakteryzuje to schorzenie, przedstawia zarazem jak trudne jest wychowywać niepełnosprawne – „inne” dziecko.

Wszystkie książki autorstwa Lidii Czyż powstały na kanwie żywych, bezpośrednich zwierzeń i opowieści o dramatycznych doświadczeniach życiowych ich bohaterów. Znaczącym przekazem wszystkich powieści jest wątek wiary, nadziei i miłości; jest proces przemiany duchowej, otwarcie się na świat i wyjście poza krąg bolesnych przeżyć.

W dalszej części spotkanie toczyła się swobodna dyskusja, w ramach której autorka odpowiadała na zadawane jej pytania związane z jej powołaniem twórczym. Po zakończeniu dyskusji uczestnicy mogli nabyć prezentowane książki wraz z autografem autorki.

Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: ks. Bartosz Cieślar

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>