Archiwum

Pożegnanie śp. Józefa Chmiela odbyło się 23 grudnia w Żorach

W czwartek 23 grudnia 2021 r. w kościele ewangelicko-augsburskim w Żorach pożegnaliśmy śp. Józefa Chmiela, wieloletniego prezesa Oddziału PTEw w Żorach oraz członka Zarządu Głównego PTEw. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Żorach. Poniżej zamieszczamy odczytane podczas uroczystości pogrzebowych pożegnanie Zmarłego w imieniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Józef Chmiel (1947-2021)

Pogrążona w smutku i żałobie wdowo wraz z najbliższymi, przyjaciele, osieroceni członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego z Żor!

Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o dla nas niespodziewanym i nagłym odejściu z doczesności do wieczności bliskiego Wam, ale także nam, czyli całej rzeszy członków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, śp. Prezesa tutejszego Oddziału i Członka Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia, Józefa Chmiela.

W imieniu całej społeczności PTEw, wszystkich oddziałów w kraju oraz pozostałych Członków Zarządu Głównego pragnę podziękować Tobie, Drogi Józku, za Twój trwały wkład w życie i rozwój naszego stowarzyszenia. Bo Ty m.in. należałeś do założycieli Oddziału PTEw w Żorach w 2013 roku. Ponieważ wcześniej już byłeś znany z aktywności, którą przejawiałeś nie tylko w środowisku parafialnym, to właśnie Tobie powierzono funkcję Prezesa w nowo utworzonym Oddziale, którą to funkcję pełniłeś przez dwie kadencje aż do tej pory. W 2015 roku powierzono Ci funkcję zastępcy Członka Zarządu Głównego PTEw, w 2017 roku Członka, by w roku 2019 zostać wybranym przez Walne Zebranie Delegatów do pełnienia Członka Zarządu Głównego PTEw. Równocześnie byłeś przecież członkiem Rady Parafialnej w Żorach oraz śpiewałeś w chórze parafialnym.

Drogi śp. Prezesie Józefie! Tak niedawno, bo w 2019 roku, brałeś udział z licznym gronem członków PTEw w obchodach jubileuszu 100-lecia naszego stowarzyszenia, reprezentując tam swój Oddział oraz Zarząd Główny. Wspólnie dziękowaliśmy wtedy Stwórcy za Jego błogosławieństwo i cudowne prowadzenie przez cały miniony czas. Jeszcze niedawno brałeś czynny udział we wrześniowym posiedzeniu Zarządu Głównego i Walnym Zebraniu Delegatów naszego stowarzyszenia. Drogi Józku, dziś osierociłeś nie tylko swój Oddział i grono tutejszych członków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, ale rzeszę członków PTEw w całym kraju.

Dziękując dziś Tobie za wszystko, co dla nas i różnych środowisk uczyniłeś, nie zapominamy równocześnie dziękować naszemu Ojcu Niebiańskiemu, że postawił Cię między nami, a nas wokół Ciebie, byśmy mogli być wielokroć Tobą ubogacani. Dziękujemy Stwórcy, że błogosławił Twemu wyjściu na tak owocną, ubogacającą nas doczesną pielgrzymkę, i prosimy, aby pobłogosławił i wejściu Twemu do wiecznego odpocznienia (Ps 121,8).

Zaś jako wierzący w Zwycięzcę nad śmiercią, Jezusa Chrystusa, żegnamy Cię z nadzieją spotkania w wieczności, mówiąc „Do widzenia”! Odpoczywaj w Bożym pokoju!

W imieniu Oddziału PTEw, Zarządu Głównego i wszystkich oddziałów
Józef Król – prezes

Więcej o Józefie Chmielu: Zmarł Józef Chmiel – prezes Oddziału PTEw w Żorach i członek Zarządu Głównego PTEw

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>