Archiwum

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw odbyło się 7 grudnia 2019 r.

W sobotę 7 grudnia 2019 r. na plebanii ewangelickiej w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTEw. Omawiano następujące sprawy:

  1. Dokonano oceny najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez PTEw w 2019 r.: jubileuszowego Zjazdu PTEw (Poznań), 23. Forum Ewangelickiego (Łódź) oraz wydania publikacji jubileuszowej o działalności PTEw. Zarząd Główny bardzo pozytywnie ocenił przebieg oraz stronę organizacyjną obu tych dużych imprez, przygotowanych przez Oddziały odpowiednio w Poznaniu i Łodzi oraz podziękował im za włożony w to ogromny wysiłek. Uzyskano informację z redakcji półrocznika „Słowo i Myśl”, że wystąpienia przedstawione podczas poznańskiego Zjazdu zostaną opublikowane w tym czasopiśmie. Pozytywnie oceniono również książkę „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919 – 1982 – 2019” przygotowaną przez zespół, w skład którego weszli Jan Szturc, Aneta Sokół, Karol Długosz i Karol Karski.
  2. Potwierdzono, że w uzgodnieniu z biskupem Diecezji Cieszyńskiej, ks. dr. Adrianem Korczago, PTEw weźmie aktywny udział w organizacji II Ewangelickich Dni Kościoła w 2022 r.
  3. Omówiono przebieg dystrybucji książki „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919 – 1982 – 2019”. Dotychczas rozprowadzono ok. 2/3 nakładu.
  4. Podjęto decyzję o rozpoczęciu publikowania przez Zarząd Główny książek w formie elektronicznej (wyposażonych w numery e-ISBN). Proponowany wykaz planowanych publikacji zostanie podany po porozumieniu się z ich autorami.
  5. Omówiono sytuację w Oddziale PTEw w Zielonej Górze.
  6. Poinformowano o zmianie adresów oficjalnych profili PTEw w mediach społecznościowych: na Facebooku https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455/ i na Twitterze https://twitter.com/PTEw_.
  7. W związku z koniecznością dostosowania statutu PTEw do obecnych warunków, zdecydowano o przygotowaniu przez Zarząd Główny szczegółowej propozycji zmian, które zostaną przedstawione delegatom na przyszłoroczne WZD. W związku z tym zostanie rozesłana do wszystkich Oddziałów informacja o możliwości nadsyłania do Zarządu Głównego konkretnych propozycji.
  8. Ustalono wstępną datę najbliższego dorocznego Walnego Zebrania Delegatów (WZD) PTEw na sobotę 14 marca 2020 r., proponując jako miejsce obrad Katowice.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>