Archiwum

Sto lat Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
– ogólnopolski Zjazd w Poznaniu

Zjazd otworzył Józef Król - prezes PTEw

4-6 października 2019 r. odbył się w Poznaniu nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). 22 października przypada bowiem setna rocznica powstania tego zasłużonego stowarzyszenia.

Organizatorzy Zjazdu: od prawej dr hab. Małgorzata Grzywacz, dr Michał Jadwiszczok, ks. prob. Marcin Kotas oraz prezes PTEw

Do Poznania przybyło około 70 członków PTEw z całej Polski. Pojawili się także zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Jerzy Samiec, bp senior ks. Jan Szarek, bp senior ks. Rudolf Bażanowski oraz członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Przybyłych witali przedstawiciele poznańskiego oddziału PTEw, dr hab. Małgorzata Grzywacz i dr Michał Jadwiszczok, a po kolacji większość przybyłych udała się na wieczorny spacer.

Obrady toczyły się w sobotę w kościele Ewangelicko-Augsburskim Łaski Bożej w Poznaniu. Oficjalnego otwarcia zjazdu dokonał prezes Zarządu Głównego, Józef Król, a krótkie rozważanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, ks. bp Waldemar Pytel, który nawiązał do Dziękczynnego Święta Żniw: to weekend dziękczynienia również za 100 lat Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – powiedział kaznodzieja.

Bernard Rozwałka - pierwszy prezes PTEw po 1983 r.

Prof. Jarosław Płuciennik (Uniwersytet Łódzki)

Prof. Katarzyna Meller (Uniwersytet AM w Poznaniu)

Następnie uczestnicy Zjazdu wysłuchali zarysu najnowszej historii PTEw, którą przedstawił mec. Bernard Rozwałka w wykładzie „Z historii reaktywacji PTEw”. W swoim wykładzie przypomniał również warunki i okoliczności powstania stowarzyszenia, przypomniał założycieli i pierwszych działaczy okresu międzywojennego.

Prof. Jarosław Płuciennik z Łodzi wygłosił wykład „Ewangelicka jakość a wyzwania cyberkultury”, w którym nawiązywał do niedawno zakończonego Forum Ewangelickiego, a także do konferencji „Tworzymy Pokój” zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Powiedział, że we współczesnym świecie najważniejszą cechą ewangelika jest „uważność”.

Zespół autorów jubileuszowej książki: od lewej dr hab. Jan Szturc, dr Aneta Sokół i prof. zw. Karol Karski

Badaczka literatury związanej z Reformacją, prof. Krystyna Meller, w wykładzie „W renesansowym Poznaniu” przypomniała postać bp Jana Lubrańskiego, mówiła o powołanej przez niego Akademii na Ostrowie Tumskim i o ludziach związanych z tą Akademią, takich jak uczeń Melanchtona – Krzysztof Hegendorfer, poeta Klemens Janicki, pisarze Krzysztof i Łukasz Opalińscy, lekarz Józef Struś, matematyk Jan Śniadecki i in. W kręgu Akademii pojawiały się osoby związane z Reformacją: Jan Seklucjan, Andrzej Samuel.

Po odsłonięciu tablicy upamiętniającej
100-lecie PTEw

Następnym punktem programu była prezentacja dawno oczekiwanej książki wydanej przez Zarząd Główny PTEw, „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919-1983-2019”. Zaprezentował ją dr hab. Jan Szturc.

Zespół Muzyki Dawnej 'Discors Concordia'

Po tej prezentacji Bernard Rozwałka i Józef Król dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy poświęconej setnej rocznicy Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Będzie ona wmurowana na ścianie kamienicy przy ul. Kossaka 9 w Poznaniu, która jest własnością poznańskiego PTEw od 1928 r.

Po obiedzie uczestnicy Zjazdu wyruszyli na spacer po Poznaniu. Spacer utrudniał deszcz i chłód, ale zwiedzono katedrę na Ostrowie Tumskim, poznański rynek i okolice, gdzie przewodnik pokazał m.in. obiekty, w których przed wiekami zbierali się protestanci, jak Pałac Górków czy budynek Wagi Miejskiej.

Rozpoczęcie uroczystego nabożeństwa: od lewej biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, prezes PTEw Józef Król i proboszcz ks. Marcin Kotas

Uroczyste nabożeństwo jubileuszowe

Wieczorem w kościele odbył się koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Discors Concordia”, a następnie na terenie parafii ewangelickiej w Poznaniu odbyła się uroczysta kolacja dla uczestników Zjazdu i gości.

Następnego dnia, w niedzielę, uczestnicy Zjazdu wzięli udział w nabożeństwie, podczas którego kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. bp Jerzy Samiec.


Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

 
 
Dalsze zdjęcia Aldony Karskiej ze Zjazdu:

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>