Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – kwiecień 2018

Data    Oddział  Prelegent, temat 

4 kwietnia Jaworze  Dr Józef Szymeczek, Początek wojny 30-letniej, defenestracja praska, losy braci 
             czeskich
5 kwietnia Cieszyn  Stefan Król, Dr Franciszek Popiołek (150-lecie urodzin)
7 kwietnia Żory    Walne Zebranie Delegatów PTEw
12 kwietnia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Lucjan Rydel (100-lecie śmierci)
14 kwietnia Żory    Mateusz Krzesiński, Qumran - 70 lat po odkryciu stulecia
16 kwietnia Warszawa  Ks. Zbigniew Kamiński, Historia warszawskiego zboru metodystycznego
19 kwietnia Bielsko  Piotr Kenig, Stulecie niepodległości Polski. Bielsko-Biała w latach 1914-1920
19 kwietnia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Zofia Kossak-Szatkowska (50-lecie śmierci)
22 kwietnia Kraków   Aleksandra Rzońca, Poezja psalmów
26 kwietnia Cieszyn  Anna Rusnok, Dr Jozef Mazurek (50-lecie śmierci)

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>