Archiwum

Co mówią nam mowy pogrzebowe o historii niemieckiego protestantyzmu

Dr hab. Ireneusz Gaworski -
prelegent

19 marca na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw dr hab. Ireneusz Gaworski, germanista z Uniwersytetu Warszawskiego, wygłosił prelekcję zatytułowaną „Co mówią nam mowy pogrzebowe o historii niemieckiego protestantyzmu”.

W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił, jak kształtowała się treść kazań wygłaszanych na pogrzebach ewangelickich od czasów Marcina Lutra do XVIII wieku. Reformator postulował skoncentrowanie uwagi na Słowie Bożym, tak aby treść kazania wzmacniała świadomość religijną i wytrwałość w wierze. Osobiście wygłosił tylko trzy mowy pogrzebowe, lecz tylko w pierwszej z 1519 roku trzymał się ustanowionej przez siebie zasady, natomiast w dwóch następnych, wygłoszonych na pogrzebach książąt Fryderyka Mądrego (1525) i Jana Stałego (1532), duża część tekstu była poświęcona zmarłym władcom.

Śmierć Marcina Lutra w 1546 r. dała początek nowej tradycji mów pogrzebowych. Okolicznościowe kazania, wygłoszone wówczas w Eisleben i Wittenberdze, zostały ogłoszone drukiem. Szczególnie mowa pogrzebowa Johanna Bugenhagena z 22 lutego 1546 r. w Wittenberdze rozeszła się szybko po całych Niemczech. Odtąd rozwinęła się praktyka drukowanie kazań pogrzebowych. Dodawano do nich coraz więcej elementów. Wprawdzie starano się, aby ich podstawę stanowił tekst biblijny (często wybierany jeszcze za życia zmarłego), ale duża część takiego kazania poświęcona była jednak osobie zmarłej, jej zasługom, cechom charakteru, stylowi życia, przeżywanym chorobom itp. Wydania takich tekstów często były bogato zdobione, a nawet ilustrowane – zależnie od zamożności rodziny. Były one drukowane nie tylko dla rodziny i przyjaciół, kupowali je również ludzie postronni, którym służyły za wzór.

Następne spotkanie warszawskiego oddziału PTEw odbędzie 16 kwietnia w siedzibie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (Warszawa, ul. Mokotowska 12), ks. Zbigniew Kamiński przedstawi historię warszawskiego zboru metodystycznego.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>