Archiwum

Marzec 2018 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw

9 marca 2018 r. temat „Zapomniane skarby ziemi cieszyńskiej – luterańska muzyka dawnych wieków” przedstawił dr Zenon Mojżysz, pracownik Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Prelegent z wykształcenia jest muzykiem (gra na skrzypcach) i muzykologiem – badaczem muzyki. Przedmiotem jego badań jest muzyka renesansowa i barokowa, a szczególnie pasjonuje się muzyką protestancką XVI-XVIII wieku.

Dr Zenon Mojżysz - prelegent

Prelegent przedstawił tradycje muzyczne, z których czerpała Reformacja, wyjaśnił na czym polegały zmiany wprowadzone przez twórców protestanckich, omówił przykładowy układ nabożeństwa oraz znaczenie liturgii wraz ze śpiewaną wspólnie przez wiernych Ewangelią.

Prelekcja ilustrowana była slajdami, na których przedstawiono w postaci zapisów nutowych takie dokumenty archiwalne, jak: kancjonały (iwančicki z 1564 r., kralicki z 1615 r. i cieszyński z 1610 r.), zbiór 15 utworów instrumentalnych z lat 1730/1740, książki muzyczne z biblioteki Tschammera w kościele Jezusowym w Cieszynie oraz polonezy i kantaty cieszyńskie. Wykład uzupełniony był również dźwiękiem – podczas prezentowania slajdów z dokumentami można było słuchać fragmenty utworów muzycznych z danej epoki.

Wykład był niezwykle interesujący i przyciągał uwagę słuchaczy. Pozwolił pogłębić wiedzę z zakresu historii muzyki protestanckiej, gdyż na co dzień rzadko mamy okazję słuchać dawnych utworów muzycznych.

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>