Archiwum

Navigare necesse est – żeglowanie jest koniecznością

O żeglowaniu

O żeglowaniu słów parę oraz wystawa zdjęć

9 kwietnia 2017 roku na zaproszenie Oddziału do Poznania z wykładem i wystawą zdjęć przyjechał Romuald Długosz. Prelegenta przywitała dr Małgorzata Grzywacz, zwracając uwagę, iż na tytuł swojego wystąpienia gość wybrał stary rzymski cytat przypisywany Pompejuszowi Wielkiemu: „Navigare necesse est”.

Romuald Długosz, jeden z założycieli Jacht Klubu Koszalin, za cel swojej działalności stawia zaszczepienie swojej pasji młodemu pokoleniu. Prezentacja miała przybliżyć zebranym ideę żeglowania od najdawniejszych czasów. Od „pływadeł” takich jak tratwy, do współczesnych, najnowocześniejszych okrętów wojennych.

Czytaj dalej »

Prezes Zarządu Głównego PTEw w Poznaniu

Józef Król z odczytem w Poznaniu

Zasłuchane audytorium

12 marca 2017 roku na zaproszenie Oddziału w Poznaniu, z wizytą zagościł prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – Józef Król. Na spotkaniu licznie zebrani mogli posłuchać referatu „Reformacja a rozwój nauk humanistycznych na przykładzie kartografii”.

Szybki rozwój Reformacji pozytywnie wpłynął na rozwój nauk humanistycznych. Zainteresowanie nowych badaczy nie ominęło również kartografii. To właśnie okres głębokich przemian religijnych XVI wieku przynosi także dynamiczny wzrost liczby map. Część z nich dzięki wynalazkowi druku przetrwała w oryginałach lub odpisach do dnia dzisiejszego.

O Albercie Schweitzerze w Poznaniu

15 stycznia 2017 r.
- wykład dr. Jacka Romankowa

15 stycznia 2017 roku członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Poznaniu mieli przyjemność posłuchać prezesa Oddziału, dr. Jacka Romankowa, który przybliżył nam postać Alberta Schweitzera. Dr Romankow znany jest od wielu lat jako znawca życia i dzieła tego wybitnego lekarza, teologa i filozofa.

Albert Schweitzer urodził się w rodzinie alzackiej, a w młodości uzyskał gruntowne wykształcenie z zakresu filozofii i teologii. Jednakże później zebrał się za studia medyczne. Niesienie pomocy stało się jego misją, realizowaną przez większość życia na terenie Afryki, w Gabonie, gdzie założył szpital w Lambaréné. Pomimo niewielkiej popularności w tamtych czasach hasła równości, starał się głosić ideę poszanowania życia, i to nie tylko wszystkich ludzi, ale w ogóle istot żyjących. Za swoje zasługi dla ludzkości został nagrodzony w 1952 roku Pokojową Nagrodą Nobla.