Archiwum

Prezes Zarządu Głównego PTEw w Poznaniu

Józef Król z odczytem w Poznaniu

Zasłuchane audytorium

12 marca 2017 roku na zaproszenie Oddziału w Poznaniu, z wizytą zagościł prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – Józef Król. Na spotkaniu licznie zebrani mogli posłuchać referatu „Reformacja a rozwój nauk humanistycznych na przykładzie kartografii”.

Szybki rozwój Reformacji pozytywnie wpłynął na rozwój nauk humanistycznych. Zainteresowanie nowych badaczy nie ominęło również kartografii. To właśnie okres głębokich przemian religijnych XVI wieku przynosi także dynamiczny wzrost liczby map. Część z nich dzięki wynalazkowi druku przetrwała w oryginałach lub odpisach do dnia dzisiejszego.