Archiwum

Uwaga: drobne zmiany w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź 2023


Już w przyszłą sobotę odbędzie się seminarium Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego pt. „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”!

Komitet Organizacyjny dokonał jeszcze ostatnich, drobnych zmian w programie seminarium, dotyczących sobotniego wieczoru i koncertu, oraz wycieczki w niedzielę po nabożeństwie.

Zaktualizowany program można przeczytać na stronie:
https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konferencja-2023/

lub pobrać w pliku PDF:
program seminarium.

Do zobaczenia podczas seminarium!
Komitet Organizacyjny

„Wiara, Nadzieja, Miłość” – na Wielkanoc 2023

Gregorio Fernández, Cristo yacente (1627), Museo Nacional de Escultura, Valladolid (zdj. J. Szturc)


… wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.
1 Kor. 13,13

Wiara, Nadzieja, Miłość

Wiara co chowasz ją w sercu
do życia siły ci daje,
przynosi też ukojenie
gdy świat dokoła się chwieje.

Prowadzi pod krzyż Golgoty
byś zaniósł tam swoje grzechy,
Zbawca krwią swoją je zmyje
tam w Wierze doznasz pociechy.

Nadzieja znów się narodzi
na nowe i dobre bycie
bo krew co po krzyżu spływa
przynosi ludzkości życie.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – kwiecień 2023

Data     Oddział  Prelegent, temat 

3 kwietnia  Jaworze  Leopold Kłoda, Konfederacja Warszawska w 450-lecie jej uchwalenia
17 kwietnia Warszawa Aldona Karska, Historia Szpitala Ewangelickiego w Warszawie
18 kwietnia Katowice Dr Anna Seemann-Majorek, „Matka Ewa z Miechowic. Życie i dzieło” - spotkanie 
             z autorką i promocja książki
18 kwietnia Ustroń  Anna Sikora (Izba Oświęcimska w Goleszowie), Arbeitslager Golleschau 
             - (nie)zapomniane oblicze Cementowni Goleszów
20 kwietnia Bielsko  Piotr Kenig, Fabryki Bielska-Białej na tzw. panoramie Wollmanna
22-23 kwiet. Łódź   Seminarium PTEw "Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?"
27 kwietnia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Maria Konopnicka - życie i twórczość
29 kwietnia Ustroń  Zwiedzanie Bielska

Uwaga: drobne zmiany w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź 2023


Z powodów technicznych Komitet Organizacyjny dokonał drobnych zmian w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”. Dotyczą one zmiany miejsca przeprowadzenia drugiej części seminarium oraz drobnych przesunięć czasowych.

Zaktualizowany program można przeczytać na stronie:
https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konferencja-2023/

lub pobrać w pliku PDF:
program seminarium.

Komitet Organizacyjny

Najbliższe spotkania PTEw – marzec 2023

Data   Oddział  Prelegent, temat 

2 marca  Cieszyn  Janina Hławiczka, Afryka jakiej nie znasz
6 marca  Jaworze  Szymon Broda, Wielokulturowość luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim
14 marca Sopot   dr Monika Samsel-Chojnacka i Rafał Chojnacki, Zbrodnia w środku zimy. Motywy 
           religijne w szwedzkiej powieści kryminalnej
16 marca Bielsko  Adam Bujok, Powołanie w teologii i w praktyce
16 marca Cieszyn  Stanisława Ruczko, Gebethner i Wolff – wydawcy i księgarze
20 marca Warszawa ks. Halina Radacz opowie o wieloletniej pracy w redakcji ekumenicznej TVP 
21 marca Katowice Władysława Magiera, Biografia niezwykłej kobiety Zofii Kiedroniowej z Cieszyna
           w powieści Władysławy Magiery "Wspomnienia Zofii"
21 marca Ustroń  Jan P. Borowski, Miedziany sarkofag baronowej Elżbiety Petröczy z Drogomyśla 
           - historia, wymowa ideowa
29 marca Łódź   ks. bp Semko Koroza (KER), ks. Krzysztof Kłusek (KEM), ks. Michał Makula (KEA), 
           Wokół Konkordii Leuenberskiej
30 marca Cieszyn  Stefan Król, Ryszard Kunicki – polski działacz na Zaolziu

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw (25.02.2023 r.)

W sobotę 25 lutego 2023 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw).

Głównym tematem obrad Zarządu Głównego były przygotowania do seminarium PTEw „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”, które odbędzie się 21-23 kwietnia br. w Łodzi. Ustalano przede wszystkim sprawy organizacyjne i finansowe.

Omawiano także wnioski o przyznanie zasłużonym działaczom PTEw tytułu Honorowego Członka PTEw. Ustalono termin najbliższego Zebrania Delegatów PTEw, które w tym roku będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, ponieważ 4-letnia kadencja obecnych władz Towarzystwa dobiega końca, oraz omówiono najważniejsze kwestie organizacyjne. Wstępnie ustalono, że Walne Zebranie odbędzie się 13 maja 2023 r. (w sobotę) w Katowicach.

Zapraszamy na seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź, 22-23 kwietnia 2023 r.


Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium pt. Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?, które odbędzie się 22 i 23 kwietnia 2023 r. w Łodzi. Miejscem obrad będzie sala Mateusik w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 283 (zob. Google Maps).

Organizatorzy seminarium wyszli z założenia, że w działalności medialnej środowisk ewangelickich chodzi nie tylko o komunikację wewnątrz naszego własnego środowiska, ale też o to, by promować w ogólnodostępnej przestrzeni wartości, które są nam bliskie. Tytuł seminarium zawierający przeciwstawienie: „media ewangelickie” – „ewangelicy w mediach”, stanowi oczywiście duże uproszczenie problemu. Najogólniej, będzie nam chodziło o styk „my-ewangelicy” i „społeczeństwo” przewijający się przez całe seminarium, które będzie dotyczyło różnych aspektów naszej obecności w mediach różnego rodzaju, zwłaszcza tych nazywanych nowymi. Ale nie można przy tym zapomnieć o miejscu dla mediów „tradycyjnych”.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu seminarium oraz spraw organizacyjnych znajdą Państwo na stronie:

Tam będziemy publikować wszystkie istotnie informacje o seminarium, które na bieżąco będą aktualizowane, tam także znajduje się formularz zgłoszenia, który należy wypełnić i wysłać na adres komitetu organizacyjnego seminarium:

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – luty 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

2 lutego  Cieszyn  Władysława Magiera, Franciszek Górniak a Dom Narodowy
6 lutego  Jaworze  Zebranie Sprawozdawcze Oddziału
13 lutego  Warszawa Anna Radziejewska, Śląskie Centralne Archiwum Ewangelickie we Wrocławiu 
            (1934–1945) – rekonesans badawczy
16 lutego  Bielsko  Andrzej Kowalczyk, Gustaw II Adolf - obrońca ewangelików czy polityczny gracz?
16 lutego  Cieszyn  Zebranie sprawozdawcze Oddziału
21 lutego  Katowice Ewelina Bachul-Cienciała, Organowy śpiew wiary - muzyczna spuścizna ks. Adama 
            i Karola Hławiczków
21 lutego  Ustroń  Spotkanie z "Pamiętnikiem Ustrońskim", t. 25
25 lutego  Katowice Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw
26 lutego  Kraków  Aleksandra Rzońca i Iwona Czajka, Spotkanie poświęcone współczesnej literaturze
            protestanckiej i najnowszym wydawnictwom

Najbliższe spotkania PTEw – styczeń 2023

Data     Oddział  Prelegent, temat 

5 stycznia  Cieszyn  Stanisława Ruczko, W świetle lampy naftowej
9 stycznia  Jaworze  Małgorzata Malinowska (dyr. Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej), 
             Stres i depresja – choroby współczesnej cywilizacji
16 stycznia  Warszawa Alicja Sadomska, Refleksje ze Zjazdu Przewodników Ewangelików
17 stycznia  Katowice Ks. dr Adam Palion, Misterium kobiety w Kościele łacińskim z odcieniami 
             ekumenicznymi
19 stycznia  Bielsko  Dr Jerzy Krzypień, Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość
19 stycznia  Cieszyn  Dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Kubiszowe jubileusze 2023

Najbliższe spotkania PTEw – grudzień 2022

Data      Oddział  Prelegent, temat 

1 grudnia   Cieszyn  Marcin Gabryś, Postać ks. dr. Jana Pindóra
12 grudnia   Jaworze  Spotkanie adwentowo-świąteczne
14 grudnia   Łódź   Spotkanie adwentowo-świąteczne, gość: ks. bp Jan Cieślar
15 grudnia   Bielsko  Małgorzata Malinowska (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej), 
              Depresja a wiara w Boga
15 grudnia   Cieszyn  Spotkanie adwentowe
18 grudnia   Kraków  Spotkanie z dr. hab. Antonim Szwedem, prof. UP, autorem przekładu 
              "Dzienników" Sørena Kierkegaarda
19 grudnia   Warszawa Maria Chmiel, Czeskie odrodzenie narodowe w XVIII i XIX w.
20 grudnia   Katowice Adwent i Boże Narodzenie w krajach Europy
27 grudnia   Ustroń  Spotkanie świąteczno-noworoczne

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw (26.11.2022 r.)

W sobotę 26 listopada 2022 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw).

Do najważniejszych tematów poruszanych podczas posiedzenia należało omówienie stanu przygotowań do konferencji popularno-naukowej, którą PTEw planuje zorganizować wiosną przyszłego roku w Łodzi. Wstępnie tytuł konferencji (sesji) będzie brzmiał „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”, a zaplanowany termin to 22-23 kwietnia 2023 r., przy czym możliwy będzie przyjazd już w piątek 21 kwietnia. Miejscem konferencji będzie Łódź. Szczegóły dotyczące programu konferencji, kosztów i spraw organizacyjnych zostaną opublikowane w niedługim czasie.

Następnie prezes PTEw, Józef Król, przedstawił relację z konsultacji przeprowadzonych 14 listopada 2022 r. w Sejmie RP na temat rozdziału państwa i kościoła. Prezes Król, który wziął w tych konsultacjach udział jako zaproszony ekspert, przedstawił swoją opinię w imieniu PTEw. Zapis filmowy konsultacji znajduje się na dole niniejszej relacji.

Podczas obrad Zarządu przejrzano sytuację w poszczególnych Oddziałach PTEw oraz ich aktywność – w dwóch z nich jest ona niezadowalająca.

Ustalono harmonogram dalszych spotkań Zarządu Głównego: w lutym przyszłego roku odbędzie się kolejne posiedzenie, a prawdopodobnie 18 marca 2023 r. zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTEw, które zakończy obecną, czteroletnią kadencję Zarządu.


Relacja z konsultacji sejmowych dotyczących planu „Państwo i kościół na swoje miejsca” instytutu Strategie 2050 z udziałem Szymona Hołowni, ekspertów instytutu, przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych oraz niezależnych ekspertów:

(Otwórz w osobnym oknie: https://youtu.be/vSRrBhzbPKc)

Najbliższe spotkania PTEw – listopad 2022

Data      Oddział  Prelegent, temat 

3 listopada  Cieszyn  Małżeństwo Kiedroniów a Śląsk Cieszyński
7 listopada  Jaworze  Ks. Władysław Wantulok, Życie po życiu: niebo, piekło, czyściec
              - uzasadnienie biblijne
16 listopada  Łódź   Ks. Arkadiusz Raszka, Czy luterański Watykan istnieje? O Światowej Federacji
              Luterańskiej słów kilka
16 listopada  Łódź   Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTEw w Łodzi
17 listopada  Bielsko  Dr hab. Jerzy Sojka, Wspólnota globalnego luteranizmu
17 listopada  Cieszyn  Ks. Marek Londzin, Pierwsza przełożona Diakonatu - siostra Anna Klimsza
21 listopada  Warszawa Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Światowa Federacja Luterańska
              – przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego w Krakowie
26 listopada  Katowice Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw
27 listopada  Kraków  Bogusław Tondera, Bartłomiej Bythner i Witold Benedyktowicz - protestanckie
              spojrzenie na tematykę pokoju
29 listopada  Sopot   Spotkanie z dr Magdaleną I. Sachą, autorką 3-tomowej publikacji Edukacja
              kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku