Archiwum

Wycieczka do Torunia na wystawę o Reformacji w tym mieście:
Sopot, 2 września

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie serdecznie zaprasza na wycieczkę do Torunia na zwiedzanie wystawy „Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta”, prezentowanej w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

Wyjazd odbędzie się z Sopotu w sobotę 2 września 2017 r. Wyjazd planujemy o godzinie 8:00, by w Toruniu być na godzinę 10:00 – 10:30 przed kościołem ewangelickim, ul. Wały Sikorskiego 14, gdzie zapewniamy parking.

Wystawę zwiedzimy z jej kuratorem. Przewidywany czas zwiedzania wystawy to około 2,5 godziny. Cena biletu normalnego wynosi 13 zł, cena biletu ulgowego 9 zł.

Około godziny 13:00 spożyjemy posiłek w parafii, a następnie zwiedzimy Toruń wspólnie z członkami toruńskiego PTEw.

Więcej informacji o wystawie: http://www.muzeum.torun.pl/wydarzenie-532-reformacja_w_toruniu_wplyw_kultury.html

Czytaj dalej »

Prof. Tadeusz Stegner o ewangelikach w Sopocie: Sopot, 22 czerwca

PTEw Oddział Gdański w Sopocie oraz Muzeum Sopotu serdecznie zapraszają członków i sympatyków na spotkanie towarzyszące wystawie „Z dziejów wspólnoty ewangelickiej w Sopocie”, którego tematem będą „Ewangelicy w Sopocie”. Prelekcję wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Stegner.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 w Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8 w Sopocie.

Serdecznie zapraszamy!

Dr Jerzy Sojka w Sopocie mówił o Marcinie Lutrze i Reformacji

Z prawej prelegent - dr Jerzy Sojka

W czwartek 27 kwietnia 2017 r. odbyło się Zebranie Oddziału Gdańskiego PTEw, podczas którego dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przedstawił prelekcję „Marcin Luter i Reformacja”, połączoną z prezentacją trzech książek, których jest autorem.

Spotkanie otworzył prezes Oddziału Piotr Dolny, który powitał zebranych i przedstawił prelegenta. Ks. bp Marcin Hintz przewodniczył wspólnej modlitwie, a następnie zaprezentował sylwetkę prelegenta jako teologa i naukowca. Doktor Jerzy Sojka przedstawił rolę księdza doktora Marcina Lutra w reformowaniu ówczesnego Kościoła. Ukazał Marcina Lutra jako wybitnego tłumacza tekstów biblijnych na język niemiecki oraz wielki autorytet dla pokolenia reformatorów na tle czasów, w których żył i działał.

Pod koniec wykładu zadawano prelegentowi pytania. Kończąc tę cześć spotkania przedstawiciel zarządu Oddziału podziękował za wykład i wręczył prelegentowi symboliczną… różę. Następnie wszyscy udali się na tradycyjną herbatkę z ciastem połączoną już z bardziej swobodną rozmową.

Marcin Luter i Reformacja: Sopot, 27 kwietnia

PTEw Oddział Gdański z siedzibą w Sopocie serdecznie zaprasza członków i sympatyków na spotkanie, którego tematem będzie „Marcin Luter i Reformacja”. Prelekcję wygłosi dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prelekcja będzie połączona z prezentacją trzech książek, których autorem jest dr Jerzy Sojka.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2017 r. godz. 17.30 na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie przy ul. Kościuszki 51.

Serdecznie zapraszamy!

Zwiedzanie Biskupiej Górki

Dr Krzysztof Jachimowicz - prelegent

Tym razem było to spotkanie wyjazdowe gdańskiego oddziału PTEw. Odbyło się 7 lutego 2017 roku w miejscu szczególnym, na Biskupiej Górce w Gdańsku, w auli Gdańskiej Szkoły Wyższej, mieszczącej się w dawnej, pięknie odnowionej reducie koszarowej będącej w przeszłości elementem systemu obronnego Gdańska. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, członkowie i sympatycy Towarzystwa. Prezes Zarządu Oddziału, Piotr Dolny przywitał wszystkich obecnych, a ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz poprowadził modlitwę.

Kanclerz Gdańskiej Szkoły Wyższej, dr Tadeusz Noch zapoznał uczestników z historią i działalnością Szkoły. Następnie dr Krzysztof Jachimowicz, członek parafii ewangelicko-augsburskiej w Sopocie, przedstawił historię Biskupiej Górki. Prelegent opisał geologiczną prehistorię Górki – tworzy ona część wału morenowego, utworzonego przez lodowiec podczas ostatniego zlodowacenia, który ciągnie się aż od Uralu. Prelegent opowiedział również skąd wywodzi się nazwa tego wzniesienia w samym centrum Gdańska, jakie było militarne znaczenie wzgórza, kiedy były wybudowane i jakie były losy umocnień wzniesionych na Biskupiej Górce, oraz jakie przeznaczenie miało to szczególne schronisko będące dzisiaj we władaniu policji. Usłyszeliśmy o ludziach związanych na przestrzeni dziejów z Biskupią Górką oraz o obiektach sakralnych – kościołach i cmentarzach. Na Biskupiej Górce znajdował się ongiś zameczek będący rezydencją biskupów włocławskich.

Czytaj dalej »

O Biskupiej Górce (ze zwiedzaniem): Sopot, 7 lutego

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie zaprasza członków i sympatyków na pierwsze spotkanie w 2017 roku. W programie:

  • Prelekcja: Krzysztof Jachimowicz (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska), „Biskupia Górka wczoraj”,
  • Zwiedzanie: Piotr Dolny (prezes Oddziału Gdańskiego PTEw), Reduta Koszarowa.

Spotkanie będzie wyjazdowe – odbędzie się w auli Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk, ul. Biskupia 24B. Termin: wtorek 7 lutego 2017 r., godz. 17.

Serdecznie zapraszamy!

Wystawa „Polska literatura ewangelicka doby Reformacji” w Sopocie

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie oraz Biblioteka Ewangelicka „Etos” zapraszają na wystawę „Polska literatura ewangelicka doby Reformacji”.

Wystawa jest dostępna od 18 stycznia 2017 r.

Zapraszamy!

W Sopocie dr hab. Lucyna Kostuch mówiła o religijności starożytnych Greków

Dr hab. Lucyna Kostuch

W dniu 11 października 2016 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie odbyło się spotkanie Oddziału Gdańskiego PTEw pod egidą nowowybranego Zarządu. W spotkaniu uczestniczyło około 30 członków i sympatyków Towarzystwa. Otworzył je modlitwą ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz. Dalszy ciąg spotkania prowadził nowowybrany prezes Zarządu Oddziału – Piotr Dolny.

Podczas spotkania prelekcję na temat: „Religijność starożytnych Greków” wygłosiła dr hab. Lucyna Kostuch, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prelekcja była ciekawą wędrówką po labiryncie wierzeń, obrzędów i przekonań starożytnych Greków, przedstawionych ze świeżością i znajomością przedmiotu, daleko odchodzącą od zwykłej, szkolnej wersji. Antropomorficzna natura religii i wielobóstwo były powodem poczucia wyższości nad „barbarzyńcami” do tego stopnia, że starożytni Grecy uznawali Żydów za… ateistów. Odrębność wierzeń starożytnych Greków w wielu pierwiastkach nie była absolutna, na co wskazała pani profesor, ujawniając wzajemne zapożyczenia z różnych religii tamtych czasów, szczególnie z wierzeń Egipcjan. Styl podejścia do tego, co jest odrębne, a co wspólne w religiach antycznych, może wzbogacić intelektualnie ewangelickie myślenie o ekumenizmie.

Czytaj dalej »

Wystawę „Świat kobiet… przez wieki i kontynenty. Kobieta w społecznościach Kościołów ewangelickich” można było zwiedzić w Sopocie podczas wakacji

Biblioteka Ewangelicka „Etos”, działająca w ramach Gdańskiego Oddziału PTEw z siedzibą w Sopocie, zorganizowała wystawę „Świat kobiet… przez wieki i kontynenty. Kobieta w społecznościach Kościołów ewangelickich”.

Wystawę otwarto 3 lipca 2016 r. w kościele ewangelickim w Sopocie i była dostępna przez cały okres wakacyjny.

Czytaj dalej »

Nowy Zarząd Oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie. Dotychczasowemu zarządowi udzielono absolutorium. Prezes – prof. Tadeusz Stegner i wiceprezes – Maria Drapella postanowili nie kandydować do zarządu na kolejną kadencję.

Skład nowo wybranego Zarządu:

  • prezes: Piotr Dolny,
  • wiceprezes: Magdalena Izabella Sacha,
  • sekretarz: Bolesław Borzycki,
  • skarbnik: Dorota Kowalczyk,
  • członek Zarządu: Dorota Kowalczyk,
  • zastępcy członków: Hanna Kostuch i Bogumił B. J. Linde.

Sopot: prelekcja o rodzinie Burschów oraz zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału – 31 maja 2016 r.

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie serdecznie zaprasza członków i sympatyków na spotkanie, którego tematem będzie Rodzina Burschów. Prelekcję wygłosi dr Aleksander Łupienko – prawnuk biskupa Juliusza Burschego, historyk, pracownik Instytutu Historii PAN.

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2016 r. (wtorek), o godz. 18.00, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie przy ul. Kościuszki 51.

Po prelekcji odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie. Prosimy o frekwencję zapewniającą quorum!

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o działalności Oddziału w Sopocie w 2015 r.

Aktualny skład Zarządu Oddziału:
– prezes: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner;
– wiceprezes: Maria Drapella;
– członkowie: Teresa Cichowicz, Czesława Toeplitz, Roman Grabowski.
Okres trwania kadencji władz Oddziału: 2012-2016. Delegatkami Oddziału na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebrania PTEw są Maria Drapella i Hanna Matysik.

15 marca w Bibliotece Ewangelickiej „Etos” została otwarta wystawa poświęcona poetyckim modlitwom: cz. I „Modlitwy z Arki Noego”, oparta na tomiku francuskiej poetki Carmen Bernos de Gasztold oraz cz. II: „Modlitwy poetów”, zawierająca liryczne refleksje religijne poetów polskich i zagranicznych, z różnych epok.

17 marca odbyło się spotkanie „Zadania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w chwili obecnej”. Podstawą do dyskusji był wywiad z biskupem Kościoła – ks. Jerzym Samcem, opublikowany w „Zwiastunie Ewangelickim” 2015 nr 1. Wprowadzenie wygłosił ks. biskup prof. Marcin Hintz.

12 lipca w Bibliotece Ewangelickiej „Etos” została otwarta wystawa „Jan Hus (1370-1415). Życie i dzieło. W sześćsetną rocznicę śmierci na stosie podczas soboru w Konstancji”.

22 września odbyło się spotkanie „Jesień życia ewangelickiego duchownego”. Prelekcje wygłosili prof. dr hab. Tadeusz Stegner – spojrzenie historyka oraz ks. bp senior Michał Warczyński – refleksje osobiste.

Czytaj dalej »