Archiwum

Wystawa „Polska literatura ewangelicka doby Reformacji” w Sopocie

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie oraz Biblioteka Ewangelicka „Etos” zapraszają na wystawę „Polska literatura ewangelicka doby Reformacji”.

Wystawa jest dostępna od 18 stycznia 2017 r.

Zapraszamy!

W Sopocie dr hab. Lucyna Kostuch mówiła o religijności starożytnych Greków

Dr hab. Lucyna Kostuch

W dniu 11 października 2016 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie odbyło się spotkanie Oddziału Gdańskiego PTEw pod egidą nowowybranego Zarządu. W spotkaniu uczestniczyło około 30 członków i sympatyków Towarzystwa. Otworzył je modlitwą ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz. Dalszy ciąg spotkania prowadził nowowybrany prezes Zarządu Oddziału – Piotr Dolny.

Podczas spotkania prelekcję na temat: „Religijność starożytnych Greków” wygłosiła dr hab. Lucyna Kostuch, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prelekcja była ciekawą wędrówką po labiryncie wierzeń, obrzędów i przekonań starożytnych Greków, przedstawionych ze świeżością i znajomością przedmiotu, daleko odchodzącą od zwykłej, szkolnej wersji. Antropomorficzna natura religii i wielobóstwo były powodem poczucia wyższości nad „barbarzyńcami” do tego stopnia, że starożytni Grecy uznawali Żydów za… ateistów. Odrębność wierzeń starożytnych Greków w wielu pierwiastkach nie była absolutna, na co wskazała pani profesor, ujawniając wzajemne zapożyczenia z różnych religii tamtych czasów, szczególnie z wierzeń Egipcjan. Styl podejścia do tego, co jest odrębne, a co wspólne w religiach antycznych, może wzbogacić intelektualnie ewangelickie myślenie o ekumenizmie.

Czytaj dalej »

Wystawę „Świat kobiet… przez wieki i kontynenty. Kobieta w społecznościach Kościołów ewangelickich” można było zwiedzić w Sopocie podczas wakacji

Biblioteka Ewangelicka „Etos”, działająca w ramach Gdańskiego Oddziału PTEw z siedzibą w Sopocie, zorganizowała wystawę „Świat kobiet… przez wieki i kontynenty. Kobieta w społecznościach Kościołów ewangelickich”.

Wystawę otwarto 3 lipca 2016 r. w kościele ewangelickim w Sopocie i była dostępna przez cały okres wakacyjny.

Czytaj dalej »

Nowy Zarząd Oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie. Dotychczasowemu zarządowi udzielono absolutorium. Prezes – prof. Tadeusz Stegner i wiceprezes – Maria Drapella postanowili nie kandydować do zarządu na kolejną kadencję.

Skład nowo wybranego Zarządu:

  • prezes: Piotr Dolny,
  • wiceprezes: Magdalena Izabella Sacha,
  • sekretarz: Bolesław Borzycki,
  • skarbnik: Dorota Kowalczyk,
  • członek Zarządu: Dorota Kowalczyk,
  • zastępcy członków: Hanna Kostuch i Bogumił B. J. Linde.

Sopot: prelekcja o rodzinie Burschów oraz zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału – 31 maja 2016 r.

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie serdecznie zaprasza członków i sympatyków na spotkanie, którego tematem będzie Rodzina Burschów. Prelekcję wygłosi dr Aleksander Łupienko – prawnuk biskupa Juliusza Burschego, historyk, pracownik Instytutu Historii PAN.

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2016 r. (wtorek), o godz. 18.00, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie przy ul. Kościuszki 51.

Po prelekcji odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie. Prosimy o frekwencję zapewniającą quorum!

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o działalności Oddziału w Sopocie w 2015 r.

Aktualny skład Zarządu Oddziału:
– prezes: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner;
– wiceprezes: Maria Drapella;
– członkowie: Teresa Cichowicz, Czesława Toeplitz, Roman Grabowski.
Okres trwania kadencji władz Oddziału: 2012-2016. Delegatkami Oddziału na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebrania PTEw są Maria Drapella i Hanna Matysik.

15 marca w Bibliotece Ewangelickiej „Etos” została otwarta wystawa poświęcona poetyckim modlitwom: cz. I  „Modlitwy z Arki Noego”, oparta na tomiku francuskiej poetki Carmen Bernos de Gasztold oraz cz. II: „Modlitwy poetów”, zawierająca liryczne refleksje religijne poetów polskich i zagranicznych, z różnych epok.

17 marca odbyło się spotkanie „Zadania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w chwili obecnej”. Podstawą do dyskusji był wywiad z biskupem Kościoła – ks. Jerzym Samcem, opublikowany w „Zwiastunie Ewangelickim” 2015 nr 1. Wprowadzenie wygłosił ks. biskup prof. Marcin Hintz.

12 lipca w Bibliotece Ewangelickiej „Etos” została otwarta wystawa „Jan Hus (1370-1415). Życie i dzieło. W sześćsetną rocznicę śmierci na stosie podczas soboru w Konstancji”.

22 września odbyło się spotkanie „Jesień życia ewangelickiego duchownego”. Prelekcje wygłosili prof. dr hab. Tadeusz Stegner – spojrzenie historyka oraz ks. bp senior Michał Warczyński – refleksje osobiste.

Czytaj dalej »

Oddział Gdański zaprasza na rozmowę o zadaniach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce: Sopot, 17 marca

Oddział Gdański z siedzibą w Sopocie serdecznie zaprasza członków i sympatyków na spotkanie, którego tematem będą „Zadania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w chwili obecnej”.

Podstawą do dyskusji będzie wywiad z biskupem Kościoła, ks. Jerzym Samcem („Zwiastun Ewangelicki” 2015, nr 1). Wprowadzenie wygłosi ks. biskup prof. Marcin Hintz.

Spotkanie odbędzie się 17 marca 2015 r. (wtorek), o godz. 17.30, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie przy ul. Kościuszki 51.

Serdecznie zapraszamy!

Prof. Jarosław Kłaczkow o polskiej emigracji protestanckiej w XIX i XX w.: Sopot, 4 listopada 2014 r.

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie serdecznie zaprasza członków i sympatyków na wykład prof. dr. hab. Jarosława Kłaczkowa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pt. „Polska emigracja protestancka w XIX i XX wieku – miejsca osiedlenia, sieć parafialna, duchowni, wydawnictwa prasowe”.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2014 r. (wtorek), o godz. 17 na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie, przy ul. Kościuszki 51.

Serdecznie zapraszamy!

Sopot zaprasza na prelekcję o kancjonałach ewangelickich na ziemiach polskich: 5 czerwca 2014 r.

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie serdecznie zaprasza członków i sympatyków na prelekcję dr Arlety Nawrockiej-Wysockiej z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, pt. „Kancjonały ewangelickie na ziemiach polskich – XVIII–XX wiek”.

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2014 r. (czwartek), o godz. 17.30, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie przy ul. Kościuszki 51.

Serdecznie zapraszamy!

Promocja książki Lucyny Żukowskiej o Kościele ewangelickim w Gdańsku w okresie rządów NSDAP

W sali Debory kościoła Zbawiciela w Sopocie. Od prawej: ks. bp prof. Marcin Hintz, Lucyna Żukowska, prof. Grzegorz Berendt, prof. Tadeusz Stegner

W niedzielę 6 kwietnia 2014 roku w kościele Zbawiciela w Sopocie miała miejsce promocja książki autorstwa Lucyny Żukowskiej, dr nauk humanistycznych, pt. Między Śmiercią a Diabłem. Kościół ewangelicki w Gdańsku w okresie rządów NSDAP (1933-1945). Książka, będąca drukiem dysertacji dr Żukowskiej, została wydana przez IPN-owską Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku i jest rezultatem 5-letnich badań autorki nad działalnością Ewangelickiego Kościoła Unijnego oraz Kościoła Wyznającego w Wolnym Mieście Gdańsku w okresie rządów NSDAP.

Zgromadzonych na promocji przywitał ks. bp prof. Marcin Hintz, proboszcz sopockiej parafii, który podkreślił współpracę autorki z parafią także na łamach Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego. Spotkanie, zorganizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Gdańsku, poprowadził prof. Tadeusz Stegner. Na spotkaniu autorka przybliżyła kulisy powstania książki oraz trudności, jakie napotkała przy zbieraniu materiałów źródłowych. Należy podkreślić również ogromną wartość wykonanych przez autorkę badań w archiwach polskich i niemieckich.

Czytaj dalej »

Promocja książki o Kościele ewangelickim w Gdańsku
w okresie rządów NSDAP: Sopot, 6 kwietnia 2014

plakat

okladka

Parafia Ewangelicko-Augsburska Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Gdański z Siedzibą w Sopocie serdecznie zapraszają na promocję książki Lucyny Żukowskiej pt. Między Śmiercią a Diabłem. Kościół ewangelicki w Gdańsku w okresie rządów NSDAP (1933–1945).

Promocja odbędzie się 6 kwietnia 2014 r. (niedziela), o godz. 11.00, w kościele ewangelickim w Sopocie (Skwer Otto Bowiena), w sali Debory.

Serdecznie zapraszamy!

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie w 2013 roku

W 2013 r. Oddział zorganizował następujące prelekcje i spotkania:

17 stycznia 2013 r. prof. Tadeusz Stegner wygłosił prelekcję zatytułowaną „Ks. bp Juliusz Bursche – kontynuator idei pastora Leopolda Otto”. Temat ten wpisał się w kończące się obchody 70. rocznicy śmierci i 150. rocznicy urodzin ks. bp. Juliusza Burschego.

4 kwietnia 2013 r. odbyła się dyskusja nad opiniami o Kościele Ewangelickim w polskiej prasie. Wymieniano opinie na temat następujących artykułów: K. Bem, J. Makowski, Protestanci protestujcie!, „Polityka”, 4 XII 2012; M. Palade, Jak protestanci wybrali Hitlera, „Uważam Rze”, 6 I 2013; Rozmowa z Jerzym Pilchem, Luter tkwi w szczegółach, „Tygodnik Powszechny”, 22 I 2013.

28 czerwca 2013 r. odbyła się wycieczka do Dworu Artusa, połączona z prelekcją Krzysztofa Jachimowicza, pracownika Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, zarazem parafianina z Sopotu, „Motywy protestanckie w wystroju Gdańskiego Dworu Artusa”. Wiele informacji zainteresowani mieli okazję usłyszeć po raz pierwszy.

7 listopada 2013 r. odbyła się prelekcja „Kierkegaard popularnie”, podczas której prof. dr hab. Karol Toeplitz przedstawił sylwetkę tego wybitnego duńskiego filozofa, pisarza i teologa, protestanta, którego 200. rocznicę urodzin uczczono w Polsce wieloma konferencjami naukowymi.

Ponadto działała Biblioteka Ewangelicka „Etos”, a kilku członków Zarządu Oddziału jest związanych z „Gdańskim Rocznikiem Ewangelickim”: prof. Tadeusz Stegner jest członkiem Rady Naukowej oraz recenzentem działu „Historia”, Maria Drapella jest członkiem Redakcji.

Aktualny skład Zarządu Oddziału (kadencja 2012-2016):
– prezes: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner;
– z-ca prezesa: Maria Drapella;
– członkowie: Teresa Cichowicz, Czesława Toeplitz, Roman Grabowski.