Archiwum

Wrzesień 2022 w Jaworzu: wycieczka do Łodzi i Żyrardowa oraz dyskusja o małżeństwie i rozwodach

Łódź - w kościele św. Mateusza

Łódź - w kościele św. Mateusza


Wycieczka do Łodzi i Żyrardowa

1-2 września bieżącego roku oddział PTEw w Jaworzu zorganizował dwudniową wycieczkę do Łodzi i Żyrardowa, w której wzięło udział 40 uczestników, członków i sympatyków oddziału.

Łódzki Ogród Zoologiczny wywarł na uczestnikach wycieczki bardzo duże wrażenie – rozległość terenu, na którym rozlokowane są egzotyczne zwierzęta i ptaki. Podanie godzin karmienia spowodowało, że prawie wszystkie z nich można było obejrzeć i sfotografować. Orientarium mieszczące się w rozległym budynku na dwóch kondygnacjach jest miejscem zgromadzenia wielu obiektów światowej fauny pokazanych w prawie naturalnym środowisku.

Łódzkie ZOO - przed orientarium

Luteranizm w Łodzi nierozerwalnie związany jest ze świątynią ewangelicką przy ul. Piotrkowskiej 283. Choć nie była to pierwsza świątynia ewangelicka w tym mieście, to wzrost liczby wierzących spowodował, że w latach 1909-1928 wzniesiono nowy kościół, którego patronem został Mateusz Ewangelista. Obiekt ten powstał ze składek wiernych przy dużym wsparciu niemieckich ewangelickich przemysłowców. Jego wnętrze wykonano z takich materiałów, że do dziś nie wymaga odnowienia ani konserwacji. We wnętrzu kościoła znajdują się liczne kinkiety i żyrandole, z których największy, o czterometrowej średnicy, liczy 240 punktów świetlnych. Wiele elementów wystroju wykonano z białego marmuru. Na ścianach bocznych znajdują się rozety wypełnione witrażami.

Podziękowanie dla oprowadzających po kościele członków Oddziału PTEw w Łodzi

Organy zbudowane w 1928 r. posiadają 60 głosów i są jednym z najcenniejszych instrumentów koncertowych w mieście. Dzięki świetnej akustyce w świątyni odbywają się liczne koncerty. O jej powstaniu i jej wystroju, a także o życiu parafialnym opowiedzieli nam dwaj członkowie Łódzkiego Oddziału PTEw.

Ks. Halina Radacz przed kaplicą w Żyrardowie

W drugim dniu autobus zawiózł nas do Żyrardowa, miasta z 44 tys. mieszkańców na trasie Łódź – Warszawa. Przywitała nas w ewangelickiej kaplicy ks. Halina Radacz, która opowiedziała o swojej pracy, mieście i parafii. Specyficzny dla Łodzi i Żyrardowa był okres międzywojenny, w którym nastąpił rozwój przemysłu, zwiększenie liczby ludności i powstawanie nowych parafii ewangelickich i kościołów. Okres powojenny związany jest natomiast z opuszczeniem tych miejscowości przez niemieckich parafian oraz oddawaniem kościołów w ręce katolików. Aż do zmian własnościowych w latach 90., funkcjonowanie parafii ewangelickich wiązało się z dużymi trudnościami.

Żyrardów - w kaplicy ewangelickiej

Dziś parafia ewangelicka w Żyrardowie liczy około 70 osób, z czego połowa to konwertyci. Ze względu na niedużą kaplicę parafia jest samowystarczalna finansowo. Dobrze układa się współpraca z parafiami katolickimi i urzędem miasta.

Po pobycie w kaplicy naszą grupę przejęła przewodnik i oprowadziła nas po mieście pokazując miasto, omawiając jego dzieje i stan obecny łącznie z parkami, przędzalnią i aspiracjami w staraniu się o status miasta pod patronatem UNESCO.Małżeństwo i rozwód w różnych religiach i wyznaniach

Prelegenci (od lewej): Marcelina Gruca, Edward Weiss, ks. Robert Szczotka, pastor Zenon Korosteński, ks. Władysław Wantulok

5 września 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie. Temat „Małżeństwo i jego rozwiązanie – rozwód. Stanowiska religii żydowskiej i niektórych Kościołów chrześcijańskich” przedstawili zaproszeni goście: mecenas Marcelina Gruca, Edward Weiss, ks. Robert Szczotka z kościoła katolickiego, pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Zenon Korosteński i ks. proboszcz ewangelicki Władysław Wantulok.

W rozumieniu polskiego prawa, małżeństwo to trwały związek kobiety i mężczyzny uregulowany przepisami prawa, powstały z ich woli w celu urzeczywistnienia praw i obowiązków małżeńskich, w którym oboje małżonkowie są równi. W Polsce związki jednopłciowe nie są dopuszczalne. Od 1998 r. weszło do polskiego prawodawstwa małżeństwo konkordatowe (małżeństwo kościelne), które wywołuje takie same skutki cywilno-prawne jak małżeństwo cywilne. Jeżeli jednak nastąpiło trwałe i zupełne rozwiązanie więzi pożycia małżeńskiego, to wówczas możliwy jest rozwód. W ostatnim czasie w Polsce rozwodów przybywa.

W tradycji żydowskiej wszystkie zasady nadrzędne muszą być zgodne z Biblią. Judaizm zapoczątkował i usankcjonował małżeństwo, które jest błogosławieństwem od Boga, gdyż nie jest dobrze by człowiek był sam (wzorem są Adam i Ewa ). Poligamia została wykluczona, również zabronione jest cudzołóstwo. Żydowskie małżeństwo i posiadanie dzieci jest podstawą społeczności, gdyż według judaizmu jesteśmy przeznaczeni do małżeństwa (celibat jest wykluczony). Rozwód w judaizmie jest dopuszczalny, ale należy go unikać. Jeżeli związek nie spełnia wymogów, to po orzeczeniu sądu rabinackiego mąż wręcza żonie list rozwodowy, który musi być napisany odręcznie.

W kościele katolickim małżeństwo jest świętością i traktowane jest jako sakrament. Kto przyjął chrzest, ten nie dostanie w katolickim kościele rozwodu kościelnego. W wyjątkowych wypadkach prawo kościelne dopuszcza wyłącznie stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego od samego początku, a ustaleniem tego zajmuje się sąd kościelny.

Według adwentystów dnia siódmego problem współczesnego człowieka polega na tym, że neguje on Boga, podczas gdy Bóg stworzył nas do miłości. Małżeństwo nie jest sakramentem i nie jest wymagany ślub kościelny – małżeństwo cywilne jest szanowane i respektowane. Jeżeli ktoś w małżeństwie popada w dewiację, może zostać zawieszony w prawach aż zrozumie swój grzech. Rozwody są akceptowane jak i ponowny związek małżeński. Miłość jest wartością nadrzędną nad prawem.

W Kościele luterańskim małżeństwo należy do Bożego prawa, które Bóg błogosławi, lecz nie jest ono sakramentem. Kościół stoi na stanowisku nierozłączności małżeństwa, niemniej rozwody traktuje jako tolerowaną konieczność. Zawarcie ślubu kościelnego poza Kościołem jest uznawane. W luterańskim Kościele nie ma sądów kościelnych i nie ma unieważnienia małżeństwa (robi to sąd cywilny), ani rygorystycznego prawa. Jest to sprawa między człowiekiem a Bogiem. Jest możliwość zawarcia drugiego małżeństwa, ale musi to być zgłoszone do proboszcza, który podejmuje decyzję. Po przeprowadzeniu rozmów z zainteresowanymi proboszcz zwraca się o zgodę do biskupa na zawarcie drugiego związku małżeńskiego.

Po prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja, gdyż członkowie mieli wiele pytań i wątpliwości.Tekst: Danuta Kubala i Leopold Kłoda (relacja z wycieczki), zdjęcia: Mariusz Fender (z wycieczki) i Ryszard Stanclik (ze spotkania)

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>