Archiwum

Prezentacja amatorskiego filmu o pograniczu polsko-litewskim

Dworek w Krasnogrudzie


9 maja 2022 r. na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw, Elżbieta i Wojciech Baranowie przedstawili film, który powstał w trakcie ich podróży w rejonach pogranicza polsko-litewskiego, po obu stronach granicy.

Kiejdany, kościół ewangelicko-reformowany

Duży fragment filmu poświęcony był Krasnogrudzie, miejscowości w powiecie sejneńskim, w której znajduje się odrestaurowany dworek związany z rodziną matki Czesława Miłosza. Wolą Czesława i Andrzeja Miłoszów oraz Janiny i Andrzeja Jurewiczów – ostatnich spadkobierców Krasnogrudy – dwór krasnogrudzki wraz z parkiem w 2002 r. przejęła w wieloletnią dzierżawę Fundacja „Pogranicze”. Dworek po rewitalizacji stał się siedzibą Międzynarodowego Centrum Dialogu. Na filmie mieliśmy okazję obejrzeć fragmenty uroczystości związanych otwarciem tego Centrum i z przejęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r. z udziałem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i przedstawicielami rządów Polski i Litwy, a także syna noblisty – Antoniego Miłosza.

Kiejdany, wnętrze kościoła ewangelicko-reformowanego przekształconego za czasów radzieckich w salę gimnastyczną

W filmie pokazano wiele miejsc związanych z rodziną Radziwiłłów: nie tylko zamki i pałace (Birże), ale też kościoły ewangelicko-reformowane. I tak mogliśmy zajrzeć do kościoła ewangelicko-reformowanego w Kiejdanach, który aż do odzyskania przez Litwę niepodległości pozostawał zaadaptowany na salę gimnastyczną, w której odbywały się mecze koszykówki. Ciekawą miejscowością o tradycjach wielokulturowych były same Kiejdany, o czym świadczą zachowane obiekty kultu religijnego: synagogi i kościół luterański.

Po projekcji w dyskusji dominowało zainteresowanie współczesnymi stosunkami polsko-litewskimi, a także strukturą wyznaniową na Litwie.

Kiejdany, wnętrze kościoła ewangelicko-reformowanego (stan obecny)

Kiejdany, wnętrze kościoła ewangelicko-reformowanego

…………………


Kolejne spotkanie warszawskiego oddziału PTEw planowane jest 20 czerwca br. Gościem będzie prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, a tematem: „Książka protestancka w Polsce Ludowej”.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>