Archiwum

Maj 2022 r. w jaworzańskim PTEw: referat o Biblii w języku polskim oraz wycieczka do Świętochłowic i Katowic

Dr Łukasz Barański - prelegent


Na spotkaniu 9 maja 2022 r. temat „500 lat od tłumaczenia Nowego Testamentu na język niemiecki przez Marcina Lutra. Biblia w języku polskim na przestrzeni wieków”, przedstawił dr Łukasz Barański.

Od chwili, gdy Marcin Luter stojąc 18 kwietnia 1521 r. przed cesarzem i sejmem w Wormacji nie wyrzekł się tego, co wcześniej napisał, i do czego był przekonany w oparciu o prawdy zapisane w Piśmie Świętym, życie jego było zagrożone. Pomocy udzielił mu książę Saksonii Fryderyk Mądry, który udzielił mu schronienia na zamku Wartburg pod Eisenach.

Od 4 maja 1521 r. Marcin Luter spędził na zamku Wartburg 300 dni jako rycerz Jӧrg. W ciągu 11 tygodni będąc na wieży zamku Luter przetłumaczył Nowy Testament z języka greckiego na niemiecki. Pierwsze wydanie Nowego Testamentu ukazało się we wrześniu 1522 r. w nakładzie 3 tysięcy egzemplarzy. Nakład rozchodzi się błyskawicznie. Następnie ukazały się kolejne księgi, a w 1534 r. gotowe jest już całe wydanie Pisma Świętego.

Protestanckie przekłady Biblii na język polski pojawiły się stosunkowo późno. Najważniejsze z nich to:

  • Nowy Testament Stanisława Murzynowskiego z 1553 r.,
  • Biblia Brzeska z 1563 r.,
  • Biblia Nieświeska (Szymona Budnego) z 1572 r.,
  • Biblia Gdańska z 1632 r.,
  • Biblia Warszawska z 1975 r.

Według stanu na październik 2021 r., spośród 7.378 języków, jakimi się posługują ludzie na świecie, cała Biblia przetłumaczona jest na 717 języków, a Nowy Testament na 1582 języki. Najbardziej rozpowszechnionym przekładem Pisma Świętego jest angielska Biblia króla Jakuba, wydana po raz pierwszy w 1611 r.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

13 maja 2022 r. odbyła się pierwsza w tym roku wycieczka. Wczesnym rankiem w dobrych humorach wyruszyliśmy autokarem w stronę Katowic. Pierwszym przystankiem było Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Muzeum zostało powołane do życia uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 18 lipca 2012 r. Do jego zadań należy ochrona dóbr dziedzictwa dotyczących Powstań Śląskich oraz historii miasta Świętochłowice. Ekspozycja muzealna mieści się na trzech kondygnacjach budynku. Posiada multimedialny charakter i ułożona jest chronologicznie: począwszy od wystawy „Świętochłowice A.D. 1919”, poprzez kolejne powstania, po plebiscyt, ukazanie walk powstańczych oraz konsekwencji śląskich zrywów.

Przed kościołem ewangelicko-augsburskim w Szopienicach

Następnie udaliśmy się do Muzeum Miasta Katowice. Z zainteresowaniem zwiedziliśmy stałe wystawy „Dzieje Katowic 1299-1945” oraz „Wnętrza mieszczańskie”. Muzeum organizuje również wystawy czasowe. Bardzo oryginalna jest obecnie wystawa „Odczarować czarownice – wiedźmy, wieszczki, zielarki”, która przedstawia postać zielarki, znachorki czy akuszerki w oparciu o fakty historyczne, gdy w Europie procesy o czary kobiet uznawanych za czarownice miały miejsce.

Proboszcz ks. Adam Malina i prezes Leopold Kłoda

Później w Ewangelickim Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina” przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach w niezwykle serdecznej i życzliwej atmosferze spożyliśmy pyszny obiad.

W kościele

Kolejnym celem naszej wycieczki było spotkanie w kościele ewangelicko-augsburskim w Szopienicach. Czekał tam na nas proboszcz parafii, ks. dr Adam Malina. Wspólnie zwiedziliśmy kościół, a następnie ksiądz w bardzo ciekawy i interesujący sposób przedstawił nam historię kościoła i parafii. Ciekawostką jest, że w Szopienicach, obecnie dzielnicy Katowic, urodził się reżyser filmowy i teatralny Kazimierz Kutz.

Spotkanie to było ostatnim punktem naszej wycieczki. Pełni niezapomnianych wrażeń wracaliśmy do Jaworza planując już kolejną wycieczkę w sierpniu br.

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>