Archiwum

Życie i działalność ks. prof. Witolda Benedyktowicza

Ks. prof. Witold Benedyktowicz (1921-1997)

21 lutego br. w siedzibie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Warszawie odbyło się spotkanie warszawskiego oddziału PTEw. Spotkanie poświęcone było ks. prof. Witoldowi Benedyktowiczowi, wybitnemu teologowi, który w latach 1969-1983 był superintendentem naczelnym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Prelekcję na temat życia i działalności  ks. prof. Witolda Benedyktowicza, przedstawił ks. Zbigniew Kamiński. Wykład ilustrowany był ciekawą prezentacją. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób, wśród których byli członkowie rodziny księdza profesora, a także obecny zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. sup. nacz. Andrzej Malicki.

Podczas prelekcji

Witold Benedyktowicz urodził się 25 czerwca 1921 r. W dziewiętnastym roku życia związał się z metodyzmem i podjął studia teologiczne w Wyższej Szkole Biblijnej Kościoła Metodystycznego w Warszawie. Studia teologiczne kontynuował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską pod kierunkiem ks. prof. Jana Szerudy obronił w 1950 r., a doktorat w 1954 r. – był to ostatni doktorat na tym Wydziale, który w tym samym roku został rozwiązany, a w jego miejsce powstała Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Pierwszym, który habilitował się na ChAT, był w 1965 r. ks. dr Witold Benedyktowicz. W 1972 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r. profesora zwyczajnego. Od 1967 r. był pracownikiem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie kierował Katedrą Teologii Systematycznej.

Wspomnienia przy kawie

Ks. Zbigniew Kamiński – prelegent

Pracę duszpasterską prowadził w różnych ośrodkach już od czasów studenckich, ordynowany najpierw na diakona (1946), a w 1947 roku na prezbitera. Od 1948 r. był pastorem zboru warszawskiego. W 1969 r. został superintendentem naczelnym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. W latach 1975-1983 był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Zmarł w Warszawie 22 stycznia 1997 r.

Po prelekcji gospodarze zaprosili na poczęstunek, podczas którego dzielono się wspomnieniami związanymi z ks. prof. Witoldem Benedyktowiczem.


Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>