Archiwum

Odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Oddziału PTEw w Cieszynie

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) w Cieszynie założony został 19 listopada 1984 roku. W latach 1987-2020 prezesem zarządu Oddziału był śp. Władysław Sosna. W tych latach Oddział PTEw w Cieszynie prowadził bardzo bogatą działalność odczytową, wydawniczą, wycieczkową, a też inicjował i fundował wykonanie i umieszczenie w różnych punktach kościoła Jezusowego i miasta tablic upamiętniających miejsca związane z wybitnymi mieszkańcami Cieszyna wyznania ewangelickiego.

7 października 2021 roku przeprowadzone zostało Walne Zebranie Wyborcze Oddziału PTEw w Cieszynie Marcin Mrózek, pełniący obowiązki prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Oddział w Cieszynie, otworzył Walne Zebranie Wyborcze oraz przywitał gości i członków Oddziału PTEw w Cieszynie. Odśpiewano pieśń „Za rękę weź mnie Panie”. Ks. Marcin Brzóska pozdrowił uczestników zebranie a następnie wspomniał wieloletniego Prezesa PTEw w Cieszynie śp. Władysława Sosnę. Podkreślił jego ogromne osiągnięcia w dziedzinie publikacji historycznych i religijnych dotyczących Parafii Cieszyńskiej i PTEw. Omówił wielkie znaczenie PTEw, też dla Parafii w Cieszynie, oraz życzył sprawnego przeprowadzenie wyborów, pozyskiwania nowych, młodych członków oraz efektywnego działania nowo wybranego zarządu. Józef Król, prezes Zarządu Głównego PTEw, podkreślił znaczenie największego w Polsce Oddziału PTEw w Cieszynie. Przekazał życzenia dla nowo wybieranego zarządu. Marcin Mrózek zaproponował Małgorzatę Wacławik-Syrokosz na przewodniczącą zebrania oraz Stanisława Hławiczkę na sekretarza zebrania. Obydwie kandydatury przyjęte zostały w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym wybrano członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zebrania Wyborczego: Marię Szurman, Martę Grzybek oraz Piotra Szilera. Przewodnicząca Zebrania Wyborczego prosiła o podawanie kandydatów do nowych władz PTE w Cieszynie: oddzielnie na Prezesa Zarządu, do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej.

W przerwie pomiędzy głosowaniem tajnym a liczeniem głosów odbyła się dyskusja w której przedstawiono propozycje do programu działania nowego Zarządu. Dominowała problematyka wycieczek. Władysława Magiera zaproponowała wycieczkę 3-dniową „Szlakiem pamiątek ewangelickiej diaspory we Wielkopolsce” (Poznań, Leszno, Wschowa, Rydzyna). Eugeniusz Raabe zaproponował 1-dniową wycieczkę do Świętochłowic, Miechowic i Muzeum Powstania Śląskiego. Ks. Marcin Brzóska wspomniał o wycieczce Rady Parafialnej do Miechowic i Kopalni „Guido” w Zabrzu. Taką wycieczkę można by powtórzyć dla członków PTEw. Władysława Magiera przedstawiła też możliwość wycieczki do Jaworza i okolicy. Józef Król poinformował zebranych o bardzo ciekawej wycieczce (30.10. – 01.11. 2021) „Szlakiem Reformacji na Słowacji”: Kraków – Kežmarok – Levoča – Prešov – Bardejov – Kraków. Koszt: 995 zł i 25 euro. Władysława Magiera prosiła o ustosunkowanie się do propozycji wycieczek, bowiem przy słabej aprobacie będzie mało chętnych. Jan Król powiedział, że członkowie PTE mogą się wypowiedzieć, jeżeli będzie podany szczegółowszy program wycieczek oraz koszt.

Po przeprowadzonych wyborach Przewodnicząca Zebrania przeczytała protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i ogłosiła wyniki wyborów: prezesem Zarządu został Marcin Mrózek, członkami Zarządu zostali: Władysława Magiera, Halina Czaderna, Grażyna Marzec, Małgorzata Wacławik-Syrokosz oraz Piotr Sziler, członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Anna Gojniczek, Janina Gabryś oraz Jan Król. Marcin Mrózek podziękował za wybór oraz w skrócie podał najbliższy plan działania. Zebrania odbywać się będą co 2 tygodnie w czwartki o godz. 16.00. Marcin Mrózek podziękował również obecnym członkom PTEw za udział w Zebraniu Wyborczym i na zakończenie odśpiewano pieśń: „Dziękujmy Bogu wraz”.

Źródło: Stanisław Hławiczka, Walne Zebranie Wyborcze Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Cieszynie, „Wieści Wyższobramskie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie” 2021, nr 11 (209), s. 48-49.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>