Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – luty 2020

Data   Oddział  Prelegent, temat 

3 lutego Jaworze  Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału
6 lutego Cieszyn  Stanisława Ruczko, Alojzy Feliński (200-lecie śmierci)
13 lutego Cieszyn  Władysław Sosna, Jan Nalborczyk (150-lecie urodzin)
17 lutego Warszawa  dr hab. Kalina Wojciechowska, Brzeska i Gdańska - historia dwóch Biblii. 
            Cz. 1. Biblia brzeska
18 lutego Katowice  Projekcja filmu o ks. bp. Juliuszu Bursche "Tę rodzinę trzeba wytępić" i spotkanie 
            z Leszkiem Wisniewskim - reżyserem filmu
18 lutego Łódź    Andrzej Miller, Kościoły warowne w Siedmiogrodzie
18 lutego Ustroń   Spotkanie z autorami 22. tomu "Pamiętnika Ustrońskiego"
20 lutego Bielsko  Józef Król, Izrael na progu 2020 roku. Wrażenia z podróży
20 lutego Cieszyn  Władysław Sosna, Prof. Zygmunt Świechowski (100-lecie urodzin)
22 lutego Żory    Józef Król, Reformacja a rozwój nauk humanistycznych - kartografia  
27 lutego Cieszyn  Ks. Marek Londzin, Ks. Henryk Wendt (50-lecie śmierci)

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>