Archiwum

Spotkanie z zespołem redakcyjnym i autorami „Pamiętnika Ustrońskiego”, tom 21

Do tradycji już należy, że lutowe spotkanie PTEw w Ustroniu poświęcane są prezentowaniu kolejnych wydań „Pamiętnika Ustrońskiego”, którego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ustronia (TMU). Tym razem spotkanie dotyczyło 21. tomu tego wydawnictwa.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego omówienia przez Michała Pilcha zamieszczonych w „Pamiętniku” artykułów. Prezentowany tom zwiera 16 opracowań, które napisało 12 autorów. Tom poświęcony jest m.in. 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na archiwalnej fotografii Ustronia znalazł się tekst dotyczący tamtych wydarzeń: „Przełożony gminy Paweł Lipowczan powitał obecnych i zagaił posiedzenie. Nasamprzód zaznaczył (…), że na mocy manifestu cesarskiego z dnia 16 października 1918 r. objęła Rząd naszego kraju (Śląska Cieszyńskiego) Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego, ogłaszając przynależność tego kraju do zjednoczonej, wolnej, niepodległej Polski. Na wezwanie tego Rządu stawił się przełożony gminy w dniu 4 listopada 1918 r. w Cieszynie i złożył tam razem z innymi burmistrzami gmin śląskich ślubowanie Rządowi.

Warsztat kołodziejski Józefa Pilcha (okres międzywojenny)

Dom wypoczynkowy „Pokój” w Ustroniu Jaszowcu (1939)

W drugiej części spotkania prezes TMU, Bożena Kubień, w pokazie multimedialnym zaprezentowała archiwalne fotografie zamieszczone w wydawnictwie. Tę część spotkania zatytułowano „Pooglądajmy i powspominajmy”. Obecni na spotkaniu autorzy uzupełniali relacje prelegentki.

Spotkanie spotkało się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym frekwencja oraz uczestnictwo osób nie tylko z Ustronia.

Tekst i zdjęcia ze spotkania: Michał Pilch

„Pamiętnik Ustroński” tom 21 można zakupić w Muzeum Ustrońskim lub w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, a także zamówić pod adresem: tmubkubien@op.pl. Cena egzemplarza wynosi 25,00 PLN.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>