Archiwum

Prezes Ewa Jóźwiak o Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP

Dr Ewa Jóźwiak - prelegentka

Spotkanie PTEw Oddział w Sopocie 26 lutego 2019 r. rozpoczął modlitwą ks. bp Marcin Hintz. Prelegentka, dr Ewa Jóźwiak – prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, przygotowała prelekcję w oparciu o materiały własne w formie prezentacji multimedialnej „Przeszłość i teraźniejszość Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP”.

Prezes przekrojowo ukazała dzieje swego Kościoła, w tym genezę powstania tego wyznania oraz ustrój Kościoła chronologicznie od czasów Reformacji do okresu międzywojennego. Ze szczególną starannością prelegentka przedstawiła sylwetki osób związanych z wyznaniem ewangelicko-reformowanym, zarówno znanych parafian (M. Rej) jak i pastorów (księża Semadeni, Sachs i in.). Pod koniec wykładu podzieliła się ze słuchaczami refleksją o trudnych sprawach – konfliktach, które miały miejsce w Kościele w okresie międzywojennym.

Ostatnim akordem spotkania były pytania i refleksje ze strony uczestników, dotyczące m.in. roli kobiet w Kościele ewangelicko-reformowanym, ordynacji kobiet na pastorów, pozycji periodyku „Jednota”, itp.

Ks. bp Marcin Hintz – proboszcz parafii, wręczył prelegentce najnowsze wydanie „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” za 2018 r. oraz zbiór tekstów prawnych „Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018”. Prelegentka odwdzięczyła się ks. biskupowi pozycją „Ewangelicy Niepodległej”. Prowadzący spotkanie prezes Gdańskiego Oddziału PTEw Piotr Dolny otrzymał pozycję broszurową „Porównanie wyznań” wydaną przez „Jednotę”.


Tekst i zdjęcia: Piotr Dolny

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>