Archiwum

Promocja książki „Ewangelicy w niepodległej”

Kolejne, comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbyło się 18 marca w siedzibie Parafii Ewangelicko-Reformowanej. Wybór tego miejsca na spotkanie, które zgromadziło ponad 50 słuchaczy, spowodowane było tym, że spotkanie było poświęcone, wydanej przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w ramach Biblioteki „Jednoty”, pracy zbiorowej poświęconej różnym aspektom życia i działalności ewangelików w okresie międzywojennym pt. „Ewangelicy w niepodległej”.

Spośród dwunastu autorów tego dzieła w debacie panelowej, prowadzonej przez Michała Karskiego – redaktora książki i sekretarza „Jednoty”, udział wzięło sześcioro: dr Ewa Jóźwiak, prof. Karol Karski, dr Joanna Kluczyńska, dr Grzegorz Michalak ks. bp dr Edward Puślecki i dr hab. Jerzy Sojka.

Prowadzący panel w ramach pierwszej rundy zadawał poszczególnym autorom pytania związane z zamieszczonymi w książce tekstami, które dotyczyły życia i działalności dwóch Jednot reformowanych – warszawskiej i wileńskiej, metodystów, współpracy ekumenicznej, teologii ewangelickiej i ewangelickiej działalności diakonijnej. Podczas drugiej rundy do każdego z sześciu obecnych autorów skierowane było pytanie: Jakie lekcje z historii tamtego okresu możemy wyciągnąć dziś, zarówno w życiu społeczno-politycznym jak i kościelnym? W ostatniej części spotkania zgromadzeni mieli możliwość zadawania pytań poszczególnym autorom. Była też okazja do  nabycia prezentowanej książki.

1 komentarz do Promocja książki „Ewangelicy w niepodległej”

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>