Archiwum

W Żorach rozmawiano o Prawdzie

Dariusz Gola - prelegent

19 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach. Inicjatorem wybranego tematu „werytologia” był Dariusz Gola, który wyjaśnił zebranym znaczenie tego terminu, odpowiadającego na pytanie: czym jest prawda i jaką rolę pełni w życiu człowieka. Tym razem podjęto kwestię dotyczącą natury prawdy rozważanej w kontekście wiary chrześcijańskiej.

W trakcie spotkania odbyła się emisja filmu pt. „Projekt Prawdy”, w którym zobrazowane treści przybliżały zrozumienie istoty rozpatrywanego problemu. Na tle przedstawionego zakresu różnych światopoglądów, idea filmu wskazuje na kontrast pomiędzy chrześcijaństwem a współczesną kulturą, kierując naszą uwagę na przedstawiony i cytowany w filmie obszerny cykl treści prawd biblijnych.

Obliguje zarazem do przemyśleń i końcowej konkluzji, że prawda oczywista i łaska zaistniała tylko dzięki przyjściu Jezusa Chrystusa na świat. Sam zaś Bóg jest ostatecznym źródłem wszelkiej prawdy. Chrześcijaństwu natomiast pozostaje wiara i ufność w Boże obietnice i Jego plan zbawienia, oraz troska o to, by żaden fałsz nie zmącił tego przeświadczenia.


Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: Andrzej Żabka

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>