Archiwum

Prof. Bogdan Zeler o swojej książce „W dialogu z Lutrem”

15 stycznia katowicki Oddział PTEw zainicjował swoją tegoroczną aktywność, w ramach której odbyło się spotkanie z prof. Bogdanem Zelerem, autorem świeżo opublikowanej książki „W dialogu z Lutrem”. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Warszawskiej w Katowicach. Gościa przedstawiła słuchaczom prof. Grażyna Barbara Szewczyk. Prof. Bogdan Zeler jest historykiem literatury, literaturoznawcą, wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także znanym w środowisku ewangelickim autorem, publicystą oraz zasłużonym działaczem katowickiego Oddziału PTEw.

Prof. Bogdan Zeler przybliżył swoją najnowszą publikację, opowiadając zebranym o jej zawartości i inspiracjach, z których powstała. Książka jest zbiorem tekstów opublikowanych na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” z okazji Roku Reformacji. Szukając najodpowiedniejszej formuły, która ukazałaby myśl Lutra, profesor postanowił zaprezentować czytelnikom jego najbardziej znane myśli, które zyskały status „skrzydlatych słów”, trwając w przestrzeni religijnej, ale także szerszej – kulturowej.

Nie zabrakło wyjaśnień dotyczących przyjętej przez autora strategii uwidocznionej w tytule. Czy można prowadzić dialog z kimś, kto żył 500 lat temu? – zastanawiał się profesor. Jak zaznaczył, pomimo dzielącej „rozmówców” przepaści czasowej, istnieje pewna wspólna wiedza o świecie, wspólnota doznań czy poglądów, łączące autora i bohatera jego publikacji; ta wspólnota stała się podstawą swoistego dialogu z Lutrem.

Prof. dr hab. Bogdan Zeler - prelegent

Słuchacze mieli okazję poznać wybrane Lutrowe myśli zaprezentowane na kartach książki. Nie mogło zabraknąć wśród nich słynnych słów wypowiedzianych przez Lutra na Sejmie w Wormacji „Tak stoję, inaczej nie mogę”, znanej frazy z reformacyjnego hymnu „Warownym grodem”, czy również przypisywanego Reformatorowi zdania: „Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym jabłoń”. Autor podzielił się własnymi przemyśleniami w nawiązaniu do prezentowanych sentencji, zastanawiał się nad ich współczesnym odbiorem oraz wskazywał na własne doświadczenia towarzyszące odczytywaniu reformacyjnych powiedzeń. Jak się również można było dowiedzieć, część prezentowanych w książce felietonów jest efektem podróży do miejsc związanych z Lutrem, odbytych przez autora w czasie rocznicowym, które stały się inspiracją do jeszcze głębszego spojrzenia na dzieło Lutra.

Po autorskiej prelekcji odbyła się tradycyjnie dyskusja, z udziałem obecnego na spotkaniu gospodarza miejsca – proboszcza parafii katowickiej ks. bp. Mariana Niemca. Zastanawiano się nad siłą przetrwałych do naszych czasów słów Lutra, ich odświętnym przypomnieniem w Roku Reformacji. Książka prof. Bogdana Zelera stanowi niewątpliwie cenne świadectwo rocznicowych obchodów, a jej prezentacja w katowickiej parafii może stać się inspiracją do osobistego zainteresowania się bogactwem myślowej spuścizny Reformatora. Warto podkreślić, że w spotkaniu udział wzięła także rodzina Profesora – żona oraz córki wraz mężami. W zakończeniu zainteresowani mogli nabyć prezentowaną książkę, której wydawcą jest „Augustana”.

Tekst i zdjęcia: Aneta M. Sokół

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>