Archiwum

Relacja z dysputy teologiczno-filozoficznej w Sopocie


Publiczność

Od lewej: P. Dolny, prof. K. Toeplitz, ks. bp M. Hintz

Oddział Gdański z siedzibą w Sopocie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zorganizował debatę filozoficzno-teologiczną pod tytułem: „Nie wierzę teologom”. Dysputa miała miejsce 20 marca 2018 r. w siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie i była inspirowana artykułem „Nie wierzę teologom” prof. Karola Toeplitza, opublikowanym w „Gdańskim Roczniku Ewangelickim” z 2016 r. w dziale „Varia” na str. 193-205.

Głównymi dysputantami byli:

  • teolog – ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT,
  • filozof i autor artykułu – prof. dr hab. Karol Toeplitz, profesor emeritus ChAT.

W roli moderatora wystąpił prezes Oddziału, Piotr Dolny.

W trakcie spotkania publiczność zadawała dysputantom pytania dotyczące omawianych fragmentów Pisma Świętego. Zgłoszono postulat organizowania raz w roku debat z udziałem dwóch i więcej osób, na tematy związane z celami PTEw. Frekwencja wyniosła 20 osób, w tym spoza naszego środowiska wyznaniowego.

Główne tezy dysputy zawiera zamieszczony poniżej jej plan (podkreślenia w cytatach stanowią kontrowersje do rozstrzygnięcia przez dysputantów):

Lp. Cytat biblijny będący podstawą do dyskusji Pytania dyskusyjne prof. K. Toeplitza
1 Mat 6,13: „I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Bóg dopuszcza zło? Czy nie należałoby zmienić np. na: „Nie narażaj nas na sytuację, w której pokusa zwycięży”?
2 Łk 14,26: „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr a nawet życia swego, nie może być uczniem moim”. Tłumaczenie nie do pogodzenia z przesłaniem Jezusa Chrystusa.
3 Łk 19,27: „Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach”. Czy cytat należy traktować jako przypowieść? Jak należałoby interpretować tekst, aby uniknąć jego rozumienia „wprost”? Czy Jezus mógłby namawiać do zabijania kogokolwiek?
4 Rz 5,12: „Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli”. Czy wszyscy rodzą się z grzechem? Czy grzech jest efektem upadku Adama? Czy istnieje pojęcie grzechu pierworodnego, czy też grzech Adama to jego osobisty występek bez wpływu na ludzkość?
5 2 Mż 20,5: „Nie będziesz się im kłaniał, i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan i Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą”. W innych cytatach jest kwestia winy własnej, a nie pokoleń. „Każdego według jego postępowania będę sądził” (Ez 18,20). Czy grzech wobec Boga jest dziedziczony, czy też jest wynikiem błędów własnych?

Tekst: Piotr Dolny

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>