Archiwum

Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PTEw w Bielsku

Od lewej prezes ks. bp Jan Szarek i sekretarz Zebrania Lucjana Gołuch-Grabietz

22 lutego 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PTEw w Bielsku z działalności w 2017 r. W zebraniu wzięło udział 17 członków Oddziału z ogólnej liczby 30 członków na dzień 1 stycznia 2018 r. Po przedstawieniu protokołu z poprzedniego Zebrania oraz wszystkich sprawozdań z działalności w minionym 2017 r., Zebranie przyjęło je bez zastrzeżeń, a Zarządowi Oddziału udzielono absolutorium.

Następnie Zarząd Oddziału przedstawił wstępny plan spotkań na rok 2018. Na szczególną uwagę zasługuje temat „100. rocznica odzyskania niepodległości i udział w tym wydarzeniu ewangelików w Polsce i na Śląsku Cieszyńskim”.

Na zakończenie Zebrania prezes Oddziału, ks. bp Jan Szarek, wspomniał ks. bp. Juliusza Burschego, którego upamiętnienie odbyło się we wtorek 20 lutego w kolejną rocznicę śmierci, w formie modlitwy na cmentarzu miejskim przy Humboldtstrasse w Berlinie Reinickendorf – najpierw w wąskim gronie rodzinnym, a potem z udziałem zaproszonych gości z Polski i Niemiec.

Tekst i zdjęcia: Ligia Jasiok

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>