Archiwum

O polskiej parafii luterańskiej w Londynie

Kościół luterański w Londynie

Kościół luterański w Londynie - portal

Gościem pierwszego tegorocznego spotkania katowickiego Oddziału PTEw była Małgorzata Sznicer, członkini ewangelickiej parafii katowickiej, w tym chórzystka chóru Largo Cantabile, ale także autorka tomików poetyckich, dziennikarka oraz animatorka kultury. Małgorzata Sznicer przedstawiła słuchaczom 16 stycznia 2018 r. wizerunek współczesnej polskiej parafii luterańskiej w Londynie („Dzieje polskiej parafii luterańskiej w Londynie”), którą miała okazję odwiedzić i poznać w trakcie swoich pobytów w Wielkiej Brytanii. Prelegentka na wstępie omówiła powojenne początki londyńskiej parafii, skupiającej po zakończeniu II wojny światowej osiadłych w Anglii Polaków, rozpoczynającej swoje funkcjonowanie pod opieką późniejszego biskupa ewangelickiego w kraju – ks. Andrzeja Wantuły, od 1948 roku pod przewodnictwem ks. bp. Władysława Fierli (1909-1995).

Małgorzata Sznicer - prelegentka

Słuchacze mieli możliwość poznania interesującej opowieści o kilkudziesięcioletniej obecności polskich ewangelików w Londynie, wspólnocie także zasilanej przez polskich wiernych, do których należy m.in. Hanna Mach z Bielska, która do chwili obecnej uczestniczy we współorganizowaniu życia parafialnego londyńskiej wspólnoty wyznawców. Omówiona pokrótce przeszłość stanowiła wstęp do ukazania obecnego wizerunku parafii, w tym prowadzonej przez parafię aktywności, której oznakami są m.in. wspólne spotkania po niedzielnych nabożeństwach, szkółka niedzielna oraz inne formy akcentowania obecności ewangelików poza granicami kraju. Małgorzata Sznicer zaprezentowała słuchaczom zarejestrowane wypowiedzi członków parafii londyńskiej, w tym obecnego jej proboszcza ks. Roberta Wójtowicza, który podkreślił wagę londyńskich struktur parafialnych dla integrowania polskiej społeczności przebywającej w Wielkiej Brytanii, zarówno tej osiadłej od dawna, jak i tzw. emigracji zarobkowej, w ramach której do parafii przybywają osoby młode, w tym dzieci.

Zarówno z przytoczonych wypowiedzi, jak i refleksji prelegentki, wyłonił się wizerunek niezbyt licznej, ale rozwijającej się wspólnoty, która ma możliwość spotykania się w kościele zlokalizowanym w centrum Londynu, należącym do niemieckich ewangelików użyczających swej świątyni polskiej wspólnocie. Podkreślone zostało, że londyńska parafia Chrystusa Pana jest miejscem skupiającym także nowych przybywających do niej członków, co pozwala optymistycznie patrzeć na jej przyszłość. Prelekcję wzbogaciły zdjęcia ukazujące wiernych londyńskiej parafii, kościół, wspólne spotkania parafialne, co tym bardziej przybliżyło obraz funkcjonującej w Wielkiej Brytanii polskiej wspólnoty.

Po zakończonej prelekcji miała miejsce ożywiona dyskusja, uczestnicy pytali prelegentkę zarówno o przeszłość londyńskiej parafii, jak też o obecne jej funkcjonowanie, tym bardziej, że związki pomiędzy wiernymi ze Śląska i Londynu datują się niemal od początku jej istnienia. Prelegentka wspominała przy tej okazji ks. Alfreda Bietę, który długo pełnił posługę wśród londyńskich wiernych, a także innych ewangelickich duchownych oraz osoby związane z londyńską parafią. Można podkreślić, że opowieść przedstawiona przez Małgorzatę Sznicer, inspirowana własnymi doświadczeniami, przybliżyła słuchaczom obraz współwyznawców z Londynu, ukazując również jak ważną rolę może pełnić przynależność do parafialnej wspólnoty na obczyźnie.

Aneta Sokół

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>