Archiwum

Styczeń 2018 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw

8 stycznia 2018 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się zebranie sprawozdawcze, podsumowujące działalność w 2017 roku.

Emilia Obracaj przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Leopold Kłoda - prezes Oddziału
 

Zebranie odbywało się według ustalonego porządku: sprawozdanie z działalności w 2017 roku złożył prezes Leopold Kłoda, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król, sprawozdanie komisji rewizyjnej Emilia Obracaj, protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przeczytała sekretarz Danuta Kubala, a Mariusz Fender przedstawił prezentację multimedialną „Jak minął 2017 rok w jaworzańskim Oddziale PTEw”.

Józef Król przedstawia sprawozdanie finansowe

Zebranie przyjęło sprawozdania bez zastrzeżeń, a Zarządowi udzielono absolutorium.

Następnie prezes Leopold Kłoda przedstawił wstępny plan pracy na 2018 rok, w którym na szczególną uwagę zasługują dwie rocznice: 450 lat od wydania Porządku Kościelnego księcia Wacława III Adama oraz 100. rocznica odzyskania niepodległości i udział w tym wydarzeniu ewangelików w Polsce i na Śląsku Cieszyńskim. Ponadto, tak jak w roku poprzednim, zaplanowane zostały dwie wycieczki, tradycyjne smażenie jajecznicy oraz udział w wieczorach kolęd i pasyjnym oraz w kweście cmentarnej. Przedstawiony plan pracy został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych.

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>