Archiwum

W Bielsku o braciach z Herrnhut

Piotr Kokotkiewicz - prelegent

W bielskim Oddziale PTEw ostatnie tegoroczne spotkanie odbyło się 14 grudnia 2017 r. w okresie adwentu – oczekiwania na zbliżające się dni Bożego Narodzenia. Spotkanie ustaliliśmy jako dwuczęściowe. Pierwsza część wypełniona była prelekcją, a druga była związana z adwentem.

Piotr Kokotkiewicz, członek naszego Oddziału, przedstawił prelekcję, która zapoznała nas z genezą powstania społeczności Herrnhutów, której założycielami byli bracia morawscy, potomkowie członków Ewangelickiej Jednoty Braterskiej. Prześladowania religijne w XVII wieku spowodowały, że uciekali oni z Czech i Moraw. W roku 1723 bracia morawscy dotarli na tereny Łużyc Górnych, których właścicielem był hrabia Nikolaus von Zinzendorf. Przyjął on kilkudziesięcioosobową grupę i w ten sposób założono osadę Herrnhut (Straż Pańska), która stała się siedzibą odnowionej Herrnhuckiej Jednoty Braterskiej. Wspólnota dość szybko zaczęła prowadzić działania misyjne. W latach 40. XVIII wieku rozpoczął się okres wypraw misyjnych na wszystkie kontynenty. Ostatnia misja jednoty odbyła się w 1992 r.

Na ziemiach polskich Herrnhuci pojawili się na początku XIX w. W 1801 r. grupa kilkudziesięciu osób z okolic Heildelbergu przeniosła się na wschód i osiadła niedaleko Łodzi, w rejonie Nowosolnej, zaś grupa braci z Herrnhut osiedliła się tu w 1816r . Druga grupa z Herrnhut w tym samym roku dotarła do miasta Lwówek na Mazowszu. Obie te społeczności funkcjonowały jeszcze w latach międzywojennych i liczyły ponad tysiąc osób.

Drugą, adwentową część spotkania rozpoczęliśmy pieśnią „Córko Syjońska“. Towarzyszył nam przez cały wieczór piękny nastrój adwentu. Na zakończenie dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne.

Kończąc relację ze spotkania przekazuję w imieniu zarządu bielskiego Oddziału PTEw życzenia z okazji Nowego Roku 2018. Oddział w Bielsku składa wszystkim Oddziałom w kraju oraz Zarządowi Głównemu życzenia łaski i błogosławieństwa Bożego, by nasza działalność nadal rozwijała się, przynosiła pozytywne efekty, a nam radość i zadowolenie.

Tekst i zdjęcia: Ligia Jasiok

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>