Archiwum

Informacja o działalności Oddziału w Sopocie w 2015 r.

Aktualny skład Zarządu Oddziału:
– prezes: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner;
– wiceprezes: Maria Drapella;
– członkowie: Teresa Cichowicz, Czesława Toeplitz, Roman Grabowski.
Okres trwania kadencji władz Oddziału: 2012-2016. Delegatkami Oddziału na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebrania PTEw są Maria Drapella i Hanna Matysik.

15 marca w Bibliotece Ewangelickiej „Etos” została otwarta wystawa poświęcona poetyckim modlitwom: cz. I  „Modlitwy z Arki Noego”, oparta na tomiku francuskiej poetki Carmen Bernos de Gasztold oraz cz. II: „Modlitwy poetów”, zawierająca liryczne refleksje religijne poetów polskich i zagranicznych, z różnych epok.

17 marca odbyło się spotkanie „Zadania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w chwili obecnej”. Podstawą do dyskusji był wywiad z biskupem Kościoła – ks. Jerzym Samcem, opublikowany w „Zwiastunie Ewangelickim” 2015 nr 1. Wprowadzenie wygłosił ks. biskup prof. Marcin Hintz.

12 lipca w Bibliotece Ewangelickiej „Etos” została otwarta wystawa „Jan Hus (1370-1415). Życie i dzieło. W sześćsetną rocznicę śmierci na stosie podczas soboru w Konstancji”.

22 września odbyło się spotkanie „Jesień życia ewangelickiego duchownego”. Prelekcje wygłosili prof. dr hab. Tadeusz Stegner – spojrzenie historyka oraz ks. bp senior Michał Warczyński – refleksje osobiste.

Biblioteka Ewangelicka „Etos”, prowadzona w ramach działalności naszego Oddziału, działa przede wszystkim na rzecz parafian, ale również udostępnia zbiory osobom zainteresowanym protestantyzmem z Trójmiasta i okolic. Bibliotekę prowadzi Maria Drapella, a w udostępnianiu udziela się także Czesława Toeplitz.

Członkowie Zarządu naszego Oddziału PTEw są związani z „Gdańskim Rocznikiem Ewangelickim” (GRE): prof. Tadeusz Stegner jest członkiem Rady Naukowej oraz recenzentem działu „Historia”, Maria Drapella jest członkiem Redakcji. Dwaj członkowie Oddziału – prof. J. Iluk i prof. B. B. J. Linde zasiadają w Radzie Naukowej GRE.

Więcej: Informacja o działalności w 2015 r.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>