Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – marzec 2016

Data    Oddział  Prelegent, temat 

1 marca  Sopot   Dr Janusz Dargacz, Początki kąpieliska w Sopocie
3 marca  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Kazimierz Brodziński (225-lecie urodzin)
5 marca  Żory   Wiesława Pawletko, Wyprawa do Peru
7 marca  Jaworze  Ks. Krzysztof Kłusek, John Wesley - twórca Kościoła Metodystycznego
10 marca  Cieszyn  Ks. Marek Londzin, John Wesley (225. rocznica śmierci)
15 marca  Katowice Dr Michał Skop, Zaolzie w szkicach i esejach Wilhelma Szewczyka
15 marca  Ustroń  Janina Hławiczka, Relacja z podróży po Ameryce Południowej - Chile i Peru
17 marca  Bielsko  Ks. Emil Gajdacz, 90. rocznica zatwierdzenia pierwszego statutu Diakonatu 
            w Dzięgielowie przez Śląski Urząd Wojewódzki
17 marca  Cieszyn  Bożena Kubień, Paweł Lipowczan (75. rocznica śmierci)
19 marca  Kraków  Spacer po Krakowie: motywy pasyjne w sztuce Krakowa
20 marca  Kraków  Koncert bachowski: Henryk Jan Botor - organy, Chór Uniwersytetu Papieskiego 
            Jana Pawła II "Psalmodia" pod dyr. Włodzimierza Siedlika
21 marca  Warszawa Prof. Karol Karski, Spotkanie papieża i prawosławnego patriarchy moskiewskiego 
            na Kubie – jego znaczenie dla ekumenizmu
31 marca  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Jan Alfred Szczepański (25. rocznica śmierci)

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>