Archiwum

„Kultura książki ewangelickiej w Polsce (po 1989 r.)” – Aneta Sokół obroniła rozprawę doktorską

Dr Aneta Sokół

13 lipca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Anety Sokół, zatytułowanej „Kultura książki ewangelickiej w Polsce (po 1989 r.)”.

Rozprawa powstała na bazie kilkuletnich poszukiwań i prac analitycznych autorki, która starała się ukazać wszystkie aspekty działalności wydawniczej w polskim luteranizmie, w tym liczne inicjatywy prywatne. Dotarła do większości wydawców i autorów, stąd rozprawa zawiera w dużym stopniu materiały źródłowe, dzięki czemu staje się nieodzownym punktem wyjścia dla wszystkich przyszłych prac nad tym zagadnieniem.

Publikacja w postaci książkowej byłaby zatem bardzo cenną inicjatywą. Cieszy więc, że komisja doktorska bardzo wysoko oceniając rozprawę, zarekomendowała ją do druku przychylając się do opinii recenzentów.

Aneta Sokół – polonista, bibliotekoznawca, pracuje w Bibliotece Śląskiej w Katowicach w Dziale Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej. Jest autorką i współautorką opracowań wydanych staraniem Biblioteki Sląskiej, pod jej redakcją ukazał się m.in. tom Parafia ewangelicka Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Pamięci ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014) (2014). Publikowała w czasopismach naukowych. W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i sekretarzem Oddziału w Katowicach.

Streszczenie rozprawy. Praca poświęcona została działalności wydawniczej rozwijającej się w polskim środowisku luterańskim po 1989 r. Przedstawia kolejno aktywność wydawców działających z ramienia Kościoła, działalność zarejestrowanych oficyn parafialnych, sporadyczne inicjatywy wydawnicze – podejmowane przez parafie na terenie sześciu diecezji luterańskich, a także indywidualnie przez członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – duchownych oraz osoby prywatne, z uwzględnieniem wywodzących się z tej wspólnoty wyznaniowej badaczy – historyków. Całościowy dorobek wydawniczy, obejmujący produkcję do 2013 r., został w dysertacji zaprezentowany jako repertuar współczesnej książki ewangelickiej, z pokazaniem charakterystycznych dla niego typów piśmiennictwa i kierunków ewolucji. Analiza ta, podejmowana w kontekście kultury książki tego środowiska kulturowo-religijno-wydawniczego, objęła również problematykę dystrybucji wydawnictw ewangelickich, uwzględniającą tradycyjne oraz internetowe formy sprzedaży oraz okazjonalne zwyczaje rozpowszechniania książki konfesyjnej, zarówno wśród współwyznawców, jak też wśród odbiorców spoza wspólnoty wyznaniowej. Przedstawione zostały także narzędzia reklamy książki luterańskiej, zarówno te z wykorzystaniem różnych kanałów medialnych – od prasy po Internet, jak też tradycyjne: spotkania promocyjne autorów z czytelnikami, organizowane w parafiach luterańskich, jak też w muzeach czy bibliotekach. Pracę kończy charakterystyka czytelnictwa przedstawionych publikacji – jako repertuaru wyznaniowego, budującego tożsamość diaspory, ale również jako propozycji literatury chrześcijańskiej i książki „świeckiej”, atrakcyjnej dla wszystkich zainteresowanych.

2 komentarze „Kultura książki ewangelickiej w Polsce (po 1989 r.)” – Aneta Sokół obroniła rozprawę doktorską

  • J.Szturc

    Oczywiście, bardzo proszę o e-mail na adres ptew@ptew.org.pl. Pomogę na ile będę mógł, ewentualnie wskażę kontakty z osobami bardziej kompetentnymi w tych kwestiach.

    Pozdrawiam,
    Jan Szturc

  • Agnieszka Wloka

    Witam, jestem doktorantką zajmującą się badaniem zależności między wyznaniami chrześcijańskimi a jakością życia – bardzo zależy mi na kontakcie z Państwem, czy jest to możliwe? z poważaniem, Agnieszka wloka tel. 662624352

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>