Archiwum

PTEw w Jaworzu w marcu 2015 r.: o ks. Hermanie J. Kotschym

Ks. Herman J. Kotschy (1815-1897)

Ks. radca Ryszard Janik

2 marca 2015 r. jaworzański oddział PTEw spotkał się na swoim comiesięcznym zebraniu. Zebranie składało się z 2 części: w pierwszej ks. radca Ryszard Janik w swej prelekcji przypomniał postać wielce zasłużonego dla miejscowej parafii proboszcza – ks. Hermana Juliusza Kotschego w 200-rocznicę jego urodzin. Prelegent w trzech częściach przybliżył zebranym postać ks. H. J. Kotchego, a mianowicie: I. tło historyczne Kościoła oraz Europy (wojny napoleońskie), II. przeszłość rodzinną, III. niewątpliwe zasługi dla zboru w Jaworzu (budownictwo, propagowanie sadownictwa i działalność antyalkoholowa).

Metryka urodzenia ks. Kotschego w księdze chrztów parafii św. Klemensa w Ustroniu

Ks. Herman J. Kotschy urodził się 7 marca 1815 roku w Ustroniu jako syn tamtejszego pastora Karola Fryderyka Kotschego i Julii z d. Schimko. Rodzina Kotschych pochodziła z Pszczyny, a poprzez babkę ks. Hermana spokrewniona była z zacną rodziną Barthelmusów. Studia teologiczne odbył w Wiedniu, a jego ordynacja miała miejsce w Brnie – siedzibie superintendenta morawsko-śląskiego ks. Jana Jerzego Lumnitzera w 1837 roku.

Proboszczem w Jaworzu został wybrany w tym samym roku, lecz jego instalacja odbyła się dopiero 26 czerwca 1839 roku. Ks. H. J. Kotschy ożenił się z Ernestyną z d. Ostruschka. W czasie jego 60-letniego proboszczowania w jaworzańskim zborze przeprowadzono wiele prac inwestycyjnych: zbudowano szkoły w Jaworzu i Jasienicy, przebudowano plebanię w Jaworzu, do kościoła dobudowano wieżę, przebudowane zostało również jego wnętrze. Założono cmentarze w Jasienicy, w Kowalach (na granicy z Bielowickiem), w Świętoszówce i Jaworzu. W 1891 roku w Jasienicy zbudowano kaplicę cmentarną. Są to namacalne owoce działalności ks. H. J. Kotschego, który został odwołany do wieczności 30 maja 1897 roku w Jaworzu, gdzie także został pochowany, a jego grób otoczony jest należytym szacunkiem.

Leopold Kłoda (z lewej) przejmuje funkcję prezesa Oddziału od Jana Klibera (z prawej)

Zmiana na funkcji prezesa Oddziału PTEw w Jaworzu

W drugiej części zebrania dokonano zmiany prezesa oddziału PTEw w Jaworzu. Dotychczasowy prezes Jan Kliber sygnalizował chęć rezygnacji już wcześniej, motywując to sytuacją rodzinną. Przychylając się do jego prośby, oddział w marcu w głosowaniu tajnym powierzył tę funkcję Leopoldowi Kłodzie. Funkcję wiceprezesa oddziału powierzono Mariuszowi Fenderowi.

Tekst: Leopold Kłoda i Jan Kliber
Zdjęcia: Tomasz Wróbel

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>