Archiwum

Spotkanie poświęcone historii luteranizmu w Polsce

Profesorowie: Karol Karski, Grzegorz Jasiński, Jarosław Kłaczkow i Tadeusz Stegner

Ostatnie spotkanie warszawskiego oddziału PTEw w 2013 r., 16 grudnia było poświęcone promocji trzytomowej książki pod redakcją Jarosława Kłaczkowa, „Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.)”. Gośćmi spotkania byli autorzy poszczególnych rozdziałów publikacji – profesorowie: Jarosław Kłaczkow, Tadeusz Stegner, Grzegorz Jasiński, jednym z autorów był również prezes warszawskiego oddziału PTEw – prowadzący to spotkanie prof. Karol Karski. Profesor Jarosław Kłaczkow omówił poszczególne tematy podjęte w publikacji i przybliżył sylwetki autorów. Pozostali profesorowie omówili zagadnienia poruszane w rozdziałach ich autorstwa. Ze strony słuchaczy padły pytania dotyczące zagadnień, których w tej publikacji nie uwzględniono. Autorzy odpowiedzieli, że wciąż jest wiele tematów czekających na wnikliwą analizę, opracowanie i publikację, np. brakuje pełnych opracowań historii luteranizmu poszczególnych regonów (kieleckie, łódzkie, płockie, „ziem zabranych”), a także dotyczących roli kobiet w rozwoju Reformacji na ziemiach polskich. Zwrócono uwagę, że pewne prace są już w toku, a także istnieją niektóre opracowania fragmentaryczne.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 20 stycznia 2014 r. Tematem będzie „Działalność Towarzystwa Biblijnego w Polsce”, którą omówi dyrektor generalna – pani Małgorzata Platajs.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>