Archiwum

Grudzień w cieszyńskim Oddziale PTEw

W miesiącu grudniu pozostały do wykorzystania trzy czwartki.

Adam Wawrosz (1913-1971)

Pierwszy z nich (5 grudnia) poświęcony był przypomnieniu postaci Adama Wawrosza w stulecie jego urodzin (23.12.1913). Już przed wojną zdradzał wielki talent aktorski, ale przede wszystkim był animatorem teatrzyków lalkowych, dla których napisał i wystawił kilka sztuk. Jako żołnierz walczący we wrześniu 1939 r. w szeregach armii gen. Franciszka Kleeberga dostał się do niewoli, ale oskarżony za napisanie popularnego pamfletu na Hitlera został przewieziony do obozu zagłady w Dachau. Szczęśliwie udało mu się przetrwać i doczekać uwolnienia. Zupełnie wyczerpany powrócił na Zaolzie i wnet rozwinął ożywioną działalność kulturalną, a z chwilą zawiązania się Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego stał się jednym z jego najaktywniejszych działaczy. Na nowo podjął trud zorganizowania teatrów lalkowych, przez wiele lat kierował Teatrem Lalkowym „Bajka” przy ZG PZKO. Pod koniec życia założył kilkuosobowy zespół „Torka”, dla którego pisał satyryczne monologi, skecze, cieszące się wielkim powodzeniem. Jest także autorem wierszy gwarowych i kilku zbiorów opowiadań pisanych gwarą.

Po zapoznaniu zebranych z tragicznymi dziejami jego losu, zaprezentowano kilka jego wierszy i opowiadań. Szczególną wymowę w kontekście zbliżających się Świat miał wiersz „Wigilia” napisany w Dachau.

Wigilijka (fot. E. Figna)

Drugi czwartek (12 grudnia) wypełnił tradycyjny temat „Przeżyjmy to jeszcze raz” – wizualny przegląd ważniejszych wydarzeń, prezentacja sylwetek i innych tematów zrealizowanych w ciągu mijającego roku (łącznie 40 spotkań), prelegentów (w sumie 14 osób), wreszcie migawki z dziewięciu wycieczek. Obydwa tematy przygotował i zrealizował Władysław Sosna.

Wigilijka (fot. E. Figna)

Ostatni tegoroczny „czwartek” (19 grudnia), to także tradycyjna już wigilijka. Stosowne rozważanie wygłosił ks. Tomasz Chudecki. Po złożeniu życzeń świątecznych i noworocznych przez prezesa ruszył przez salę korowód z opłatkiem. Poszczególne punkty przedzielał wspólny śpiew kolęd ze „Śpiewniczka klubowego PTEw”.

Do zobaczenia za rok! Już 2 stycznia 2014 r.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>