Archiwum

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw odbyło się w „Betanii” w Wapienicy (15.05.2010)

W sobotę 15 maja br. w ewangelickim ośrodku „Betania” w Wapienicy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Główne punkty obrad dotyczyły:

— podsumowania Walnego Zgromadzenia Delegatów PTEw, które odbyło się 6 marca br. w Koszalinie,

— wsparcia finansowego publikacji książkowych wydanych przez Oddział PTEw w Cieszynie,

— archiwizacji dokumentacji PTEw pochodzącej z okresu 1919-1939 (w ramach pracy magisterskiej przygotowywanej na ChAT),

— organizacji międzynarodowej sesji popularno-naukowej poświęconej dorobkowi kulturowemu ewangelicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej (jesienią 2010 r.).

Następne posiedzenie Zarządu Głównego PTEw zaplanowano na 18 września 2010 r. w Katowicach. Będzie ono poświęcone przede wszystkim sesji planowanej jesienią.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>