Archiwum

Relacja z WZD PTEw w Koszalinie (5-7 marca 2010 r.)

W dniach 5-7 marca 2010 r. odbyło się w Koszalinie Walne Zebranie delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – największej ogólnopolskiej organizacji skupiającej ewangelików.

Jak co roku, oddziały terenowe przysłały swoich przedstawicieli, aby określić kierunki dalszej działalności towarzystwa oraz udzielić absolutorium Zarządowi Głównemu, kierowanemu przez prezesa Józefa Króla. W trakcie obrad głos zabrał gość honorowy, proboszcz goszczącej parafii – ks. Janusz Staszczak, prezentując historię parafii oraz dotychczasowe osiągnięcia miejscowej społeczności luteran (m. in. odzyskanie kościoła św. Gertrudy oraz wybudowanie Centrum Parafialnego). W dalszej kolejności omówiono bieżące kwestie organizacyjne, przyjęto sprawozdania komisji rewizyjnej, sądu polubownego oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2009.

Spotkanie sprawozdawcze w Koszalinie było dobrą okazją do zacieśnienia więzi łączących poszczególne oddziały. Służyły temu imprezy towarzyszące: zwiedzanie miasta Koszalina szlakiem Reformacji oraz prezentacja zdjęć dotyczących historii Konstantynopola (Istambułu), przygotowana przez Michała Jadwiszczoka z Poznania. Po obiedzie prezes koszalińskiego Oddziału Karol Długosz podzielił się z gośćmi swoimi impresjami z zeszłorocznej wyprawy na – świętą dla prawosławia – grecką górę Athos. Jest to eksterytorialna część tego kraju, zamieszkała przez mnichów, rządzących się własnymi, bizantyjskimi prawami i obyczajami. Prezentację z tego niedostępnego dla kobiet miejsca wzbogaciły liczne fotografie.

Zwieńczeniem Walnego Zebrania PTEw w Koszalinie było nabożeństwo komunijne, w którym uczestniczyli parafianie oraz delegaci.

Koszaliński Oddział PTEw wyraża szczególne podziękowania Zarządowi Głównemu Towarzystwa oraz koszalińskiej Parafii Ewangelicko- Augsburskiej za wszechstronną pomoc w zorganizowaniu tegorocznego Walnego Zebrania.

Romuald Długosz
(źródło: http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=3010)

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>