Archiwum

Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego: Koszalin, 6 marca 2010 r.

Szanowne Delegatki i Delegaci
na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

Uprzejmie informuję, że obrady WZD PTEw rozpoczną się 6 marca w sobotę o godz. 10:30 w Centrum Parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 1.

W Centrum Parafialnym istnieje możliwość zamówienia noclegów oraz śniadań i kolacji. Na obiad w dn. 6 marca wszystkich uczestników zaprasza Zarząd Główny PTEw.

Po uzgodnieniu z gospodarzami proponujemy następujący, przybliżony porządek godzinowy:

Piątek 5 marca:
– przyjazd do Koszalina,
– kolacja ok. 19:30 – 20:00,
– nocleg.

Sobota 6 marca:
– śniadanie ok. 8:30,
– obrady WZD 10:30 – 13:00,
– uroczysty obiad 13:30 – 14:45,
– zwiedzanie miasta 15:00 – 17:00,
– „Wspomnienia z Konstantynopola” 17:00,
– nabożeństwo w kościele św. Gertrudy,
– kolacja 19:30,
– nocleg.

Niedziela 7 marca:
– śniadanie ok. 7:00,
– wyjazd większości uczestników ok. 8:00,
– pozostałych uczestników zapraszamy do udziału w nabożeństwie niedzielnym.

Zgłoszonych delegatów proszę o pewne przybycie. Potrzebna jest obecność ponad 50% delegatów. Proszę o potwierdzenie zamówienia noclegów, śniadań i kolacji na adres prezesa Oddziału PTEw w Koszalinie, p. Karola Długosza (e-mail: karol.dlugosz@gmail.com).

Koszty delegacji delegatów pokrywają oddziały. Na obiad po obradach zaprasza Zarząd Główny PTEw.

Do zobaczenia w Koszalinie,

Za Zarząd Główny PTEw
(-) Józef Król

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
Koszalin, 6 marca 2010 r.

1. Zagajenie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
5. Wybór komisji uchwał i wniosków
6. Wystąpienia gości
7. Stwierdzenie prawomocności WZD przez komisję mandatowo-skrutacyjną
8. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów (z 30 maja 2009 r.)
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTEw za okres 31.05.2009 – 06.03.2010 r.
10. Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego za rok kalendarzowy 2009
11. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
12. Sprawozdanie Sądu Polubownego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14. Przyjęcie sprawozdań oraz podjecie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu z działalności za 2009 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków (komisja uchwał i wniosków).
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>