Archiwum

Spotkanie z prof. Jarosławem Kłaczkowem: Koszalin, 17 października

plakat

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Koszalinie zaprasza na spotkanie z dr. hab. Jarosławem Kłaczkowem, redaktorem 3-tomowej pracy zbiorowej Kościoły luterańskie na Ziemiach Polskich (XVI-XX w.). Spotkanie odbędzie się 17 października 2013 r. o godz. 17 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela.

Poszczególne tomy noszą tytuły: W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów (omówiono w nim czasy nowożytne i tereny Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Prus Książęcych), Pod zaborami i obcym panowaniem (zakres chronologiczny obejmuje okres od rozbiorów do odrodzenia się państwa polskiego w 1918 r.), oraz W ramach Rzeczpospolitej państw ościennych i na emigracji (dzieje polskiego luteranizmu w XX w.).

Całość zawarta w trzech tomach liczy ponad tysiąc stron i stanowi najpełniejsze dotychczas opracowanie dziejów luteranizmu w Polsce. Współtworzyli je m.in. tacy wybitni historycy i specjaliści w innych dziedzinach, jak profesorowie Jan Harasimowicz, Janusz Maciuszko, Janusz Małłek, Karol Karski, Tadeusz Stegner i inni.

Czytaj dalej »

XIX Forum Ewangelickie. Z myślą o przyszłości Kościoła — relacja

„Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości” – tak brzmiał temat przewodni XIX Forum Ewangelickiego. W tym roku w dniach 12-15 września osoby zaangażowane w inicjatywę FE zostały zaproszone przez parafię ewangelicką oraz Oddział PTEw do Koszalina.

Tegoroczne Forum Ewangelickie odbywało się pod honorowym patronatem ks. bp. Jerzego Samca, ks. bp. prof. Marcina Hintza, prof. Jerzego Buzka, senator Anny Sztark oraz ks. bp. seniora Jan Szarka. Goście w imieniu organizatorów gości przywitała Izabela Główka-Sokołowska oraz proboszcz parafii w Koszalinie – ks. radca Janusz Staszczak, który zaznaczył jak ważnym wydarzeniem w działalności koszalińskiej parafii i młodego oddziału PTEw jest organizacja FE. Wyraził on także radość z obecności przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Czytaj dalej »

Zakończyło się XIX Forum Ewangelickie, Koszalin 12-15 września 2013 r.

W Koszalinie zakończyło się XIX Forum Ewangelickie. Bliższe informacje o przebiegu Forum niebawem pojawią się w naszym serwisie.


Do pobrania

Zbliża się XIX Forum Ewangelickie, Koszalin 12-15 września 2013 r.

Komunikaty

(29.08.2013) Organizatorzy XIX FE uprzejmie przypominają, że osoby, które nie przesłały zgłoszeń oraz nie wpłaciły należności, a zamierzają przyjechać na konferencję, muszą liczyć się z ewentualnym brakiem miejsc noclegowych lub z wyższą za nie opłatą.


(18.08.2013) Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Koszalinie oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie przypominają, że XIX Forum Ewangelickie odbędzie się w Koszalinie w dniach 12-15 września 2013 roku. Temat przewodni: Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości. Termin zgłoszeń upłynął 1 sierpnia 2013 r. Obecnie uczestnicy Forum mogą zarezerwować noclegi we własnym zakresie lub za wyższą opłatą.


Czytaj dalej »

Można już wysyłać zgłoszenia na XIX Forum Ewangelickie, Koszalin 2013

Organizatorzy XIX Forum Ewangelickiego proszą o zgłaszanie udziału oraz o zamawianie noclegów i wyżywienia za pomocą następującego druku (format PDF): Zgłoszenie_FE.

Termin zgłoszeń upłynie 1 sierpnia 2013 r. Czytaj dalej »

Zaproszenie na XIX Forum Ewangelickie, Koszalin 2013

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Koszalinie oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie mają ogromny zaszczyt zaprosić na XIX Forum Ewangelickie, które odbędzie się w dniach 12-15 września 2013 roku. Temat przewodni: Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości.

Prosimy o zobowiązujące potwierdzenie przybycia do dnia 5 sierpnia 2013 drogą telefoniczną lub e-mailową:
– tel. 94 34 54 670; 669 79 17 03; 505 41 83 04
– koszalin@ptew.org.pl; koszalin@luteranie.pl

Aleksandra Obracaj – prezes PTEw Oddział w Koszalinie
ks. radca Janusz Staszczak – proboszcz PEA w Koszalinie


Bliższe informacje


Do pobrania

Forum Ewangelickie, Koszalin 2013 – plakat

plakat FE

XIX Forum Ewangelickie odbędzie się 12-15 września 2013 roku w Centrum Luterańskim w Koszalinie pod hasłem: „Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości”. Jego organizatorami są Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Koszalinie oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie.

Bliższe informacje i program – wkrótce!

Wkrótce bliższe informacje o Forum Ewangelickim w 2013 r.

XIX Forum Ewangelickie odbędzie się w dniach 12-15 września 2013 roku w Koszalinie. Hasło tegorocznego Forum brzmi „Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości”.

Wkrótce poznamy szczegółowy program.

XIX Forum Ewangelickie jest organizowane przez Oddział PTEw w Koszalinie przy współudziale Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie, Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, oraz Zarządu Głównego PTEw.

Spotkanie dyskusyjne w Koszalinie, 9 maja 2013

Centrum Parafialne w Koszalinie

Centrum Parafialne w Koszalinie

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Koszalinie pragnie serdecznie zaprosić na spotkanie połączone z dyskusją, które poświęcone będzie artykułowi ks. Łukasza Ostruszki pt. „Biskupi, od których warto się uczyć”.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2013 r. o godz. 17.00 w Centrum Parafialnym przy ul. Połczyńskiej 1 w Koszalinie.

Ukonstytuowanie się Zarządu PTEw w Koszalinie

Dnia 15.12.2012 r. w pełni ukonstytuowany został Zarząd PTEw w Koszalinie. Zastępcą prezesa został Romuald Długosz, skarbnikiem Urszula Baranowska, a sekretarzem Emilia Bauer.

Całemu Zarządowi życzymy wiele łaski i Błogosławieństwa Bożego.

Wybory w Koszalinie

W minioną sobotę (08.12.2012) w Koszalinie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Oddziału PTEw.

Wraz z rozpoczęciem Walnego Zebrania zakończyła się kadencja dotychczasowego Zarządu. Po ponad ośmiu latach z aktywną pracą w Oddziale pożegnał się jego pierwszy prezes Karol Długosz, odbywający obecnie praktykę kandydacką w parafii EA Żory i Warszowice.

Nowemu zarządowi przewodzi, pochodząca z Bielska-Białej – studiująca wzornictwo na Politechnice Koszalińskiej – Aleksandra Obracaj. Pozostałymi członkami Zarządu wybrano: Romualda Długosza, Urszulę Baranowską oraz Emilię Bauer. W skład komisji rewizyjnej weszli: ks. radca Janusz Staszczak, Tadeusz Tryba oraz Aleksander Wiwer. Przedstawicielami Oddziału na Walne Zebranie Delegatów zostali: Sandra Obracaj oraz Romuald Długosz.

Czytaj dalej »

Relacja z I ogólnopolskiego rekolekcyjnego spływu kajakowego dla mężczyzn

Spływ kajakowy

Spływ kajakowy

W dniach 12-14 lipca miał miejsce I ogólnopolski rekolekcyjny spływ kajakowy dla mężczyzn rzeką Uniestą do jeziora Jamno oraz dalej jeziorem. Organizatorem spływu była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie. Czytaj dalej »