Archiwum

Spotkanie z prof. Jarosławem Kłaczkowem: Koszalin, 17 października

plakat

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Koszalinie zaprasza na spotkanie z dr. hab. Jarosławem Kłaczkowem, redaktorem 3-tomowej pracy zbiorowej Kościoły luterańskie na Ziemiach Polskich (XVI-XX w.). Spotkanie odbędzie się 17 października 2013 r. o godz. 17 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela.

Poszczególne tomy noszą tytuły: W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów (omówiono w nim czasy nowożytne i tereny Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Prus Książęcych), Pod zaborami i obcym panowaniem (zakres chronologiczny obejmuje okres od rozbiorów do odrodzenia się państwa polskiego w 1918 r.), oraz W ramach Rzeczpospolitej państw ościennych i na emigracji (dzieje polskiego luteranizmu w XX w.).

Całość zawarta w trzech tomach liczy ponad tysiąc stron i stanowi najpełniejsze dotychczas opracowanie dziejów luteranizmu w Polsce. Współtworzyli je m.in. tacy wybitni historycy i specjaliści w innych dziedzinach, jak profesorowie Jan Harasimowicz, Janusz Maciuszko, Janusz Małłek, Karol Karski, Tadeusz Stegner i inni.

Jarosław Kłaczkow

Jarosław Kłaczkow

W tej wszechstronnej pracy nie zabrakło informacji o dorobku Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i innych stowarzyszeń społeczno-kulturalnych od XIX wieku obecnych w polskim luteranizmie (w tomie 3.).

Książka została wydana przez toruńską oficynę Adam Marszałek. Zamówienia można składać w wydawnictwie: link.

Dr hab. Jarosław Kłaczkow – historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski, w szczególności ewangelicyzmu w XX wieku. Autor m.in. monografii: Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku (2008), Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu (red., 2009), Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-1975 (2010).

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>