Archiwum

Luty 2024 r. w jaworzańskim PTEw: zebranie sprawozdawcze

Od lewej: Jan Kliber - przewodniczący zebrania, Danuta Kubala - sekretarz Oddziału


5 lutego 2024 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Oddziału w 2023 roku. Zebranie przebiegało według ustalonego porządku. Po powitaniu obecnych przez prezesa spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy i krótkim wspomnieniem tragicznie zmarłego w ubiegłym roku wójta Gminy Jaworze, dr. Radosława Ostałkiewicza oraz dwóch zmarłych naszych członków: Jana Pokładnika i Rudolfa Czadera.

Następnie prezes Leopold Kłoda odczytał sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału. W 2023 r. odbyło się 12 spotkań, w tym 10 spotkań tematycznych, jedno sprawozdawcze oraz jedno świąteczno-opłatkowe, zorganizowano również 3 wycieczki: jednodniową do Sosnowca, dwudniową do Zamościa i Lublina oraz półdniową do Zamku w Grodźcu Śląskim. Na koniec 2023 r. Oddział liczył 60 członków, a frekwencja na spotkaniach wynosiła 38-54 osób.

Leopold Kłoda - przewodniczący Oddziału

Po sprawozdaniu prezesa nastąpiła chwila wspomnień. Mariusz Fender przygotował w formie multimedialnej prezentację „Najważniejsze wydarzenia z życia Oddziału w 2023 roku”, na podstawie której każdy mógł sobie przypomnieć spotkania i wydarzenia, które odbyły się w minionym roku. Wyświetlane zdjęcia ze spotkań i wycieczek przywołują wiele wspomnień i zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król, sprawozdanie komisji rewizyjnej Maria Miarka, a protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przeczytała sekretarz Danuta Kubala. Wszystkie sprawozdania przyjęte zostały bez zastrzeżeń i Zarządowi udzielono absolutorium.

W dalszej części zebrania prezes Leopold Kłoda zaproponował wstępnie tematykę i terminarz spotkań w 2024 roku. Planowane tematy spotkań:

  • Biblijny portret mężczyzny – prelegent dr Marek Uglorz,
  • Rody magnackie na Górnym Śląsku,
  • 150. rocznica śmierci Jana Śliwki, działacza narodowego oraz autora pierwszych podręczników polskich na Śląsku Cieszyńskim,
  • Najbogatszy kraj III świata, USA – Nowa Anglia,
  • Ewangelicy w Toruniu,
  • Paweł Stalmach – przywódca ruchu narodowego w 200. rocznicę urodzin,
  • Obchody 40-lecia działalności Oddziału PTEw w Jaworzu,
  • Życie jaworzańskich parafian.

Ponadto zaplanowano dwie wycieczki: jednodniową na Górny Śląsk oraz dwudniową do Ciechocinka, Inowrocławia i Torunia.

Przedstawiony plan pracy został jednomyślnie przyjęty przez zgromadzonych.


Tekst: Danuta Kubala,
zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>