Archiwum

Anioły chrzcielne w kościołach ewangelickich na Mazurach i nie tylko

Anioł chrzcielny w kościele ewangelicko-augsburskim w Sorkwitach


W pierwszej części spotkania 15 stycznia, zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdania z działalności oddziału w 2023 r. W drugiej części spotkania Aldona Karska opowiedziała o aniołach chrzcielnych w kościołach ewangelickich na Mazurach i nie tylko.

Anioły chrzcielne były rozpowszechnioną formą drewnianych chrzcielnic na przełomie XVII/XVIII w., szczególnie w Prusach Wschodnich, ale również na Pomorzu, w północnych Niemczech, a nawet w pojedynczych kościołach dolnośląskich. Rzeźby aniołów, sprawiających wrażenie ruchu, w locie, wymagało dużego kunsztu rzeźbiarskiego. Produkcja tych rzeźb szczególnie rozwinęła się w Królewcu. Wykonywano je również w prowincjonalnych warsztatach snycerskich. W XIX w. zaczęły znikać z wielu kościołów, usuwano je z jako zbyt kiczowate. Wylądowały na strychach, w piwnicach, w skrzyniach, podzielone na części.

Anioł chrzcielny w dawnym kościele ewangelickim w Piszu (obecnie rzymskokatolicki)

Anioł chrzcielny w kościele ewangelickim w Jerutkach w 1973 r.


Po II wojnie światowej niewiele ich pozostało w kościołach ewangelickich. A większość tych kościołów na Mazurach i Pomorzu już nie była w rękach ewangelików. Obecnie, po latach, przy renowacji niektórych kościołów konserwatorzy odnajdują te figury, wtedy są one poddawane renowacji i trafiają do muzeów lub na swoje miejsca w kościołach. W kościele ewangelicko-augsburskim w Sorkwitach wciąż jest anioł chrzcielny. Podobnie w kościele ewangelicko-metodystycznym w Dąbrównie. W niektórych kościołach jest zawieszony przed ołtarzem, ale nie jest wykorzystywany jako chrzcielnica. Prelekcja była ilustrowana slajdami.

Dąbrówno, anioł chrzcielny w kościele ewangelicko-metodystycznym

Nawiady, anioł chrzcielny w dawnym kościele ewangelickim (obenie rzymskokatolicki)


Następne spotkanie warszawskiego oddziału PTEw odbędzie się 19 lutego 2024 r. Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska wygłosi prelekcję „Mozaikowa Rawenna rzymska i bizantyjska”.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>