Archiwum

Listopad 2023 r. w jaworzańskim PTEw: po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie

Od lewej Jerzy Kukla i Jan Kliber


Kolejny już raz 1 listopada – w dzień Pamiątki Umarłych, członkowie Oddziału PTEw w Jaworzu wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili tradycyjnie kwestę cmentarną. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na renowację zabytkowych pomników, nagrobków i ścieżek cmentarnych na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu. Wszystkim kwestującym i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Dr hab. Jerzy Sojka - prelegent

6 listopada 2023 r., na kolejnym spotkaniu w jaworzańskim Oddziale PTEw, temat „Jedność Kościoła – refleksje po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie” przedstawił teolog, prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, członek Rady Światowej Federacji Luterańskiej.

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) utworzona w 1947 r. to międzynarodowa organizacja zrzeszająca Kościoły wyznania luterańskiego ze wszystkich zakątków świata. Zrzesza ona 150 kościołów z 99 państw. Siedziba Federacji znajduje się w Genewie. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne ŚFL odbyło się w 1947 r. w Szwecji. Później przeciętnie co 6 lat odbywały się kolejne zgromadzenia w następujących państwach: Niemcy, USA, Finlandia, Francja, Tanzania, Węgry, Brazylia, Hongkong, Kanada, Niemcy i Namibia. XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL pod hasłem „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” odbyło się w Krakowie w dniach 13-19 września 2023 r. Zgromadzenie rozpoczęło się 13 września nabożeństwem z komunią świętą, w którym uczestniczyli również członkowie jaworzańskiego Oddziału PTEw.

Prelegent w bardzo ciekawy i interesujący sposób przedstawiał czym jest Federacja i jaka jest rola jej Zgromadzenia, omawiał podstawy doktrynalne i cele ŚFL. Zwracał uwagę na wspólne działania w dziedzinie teologii oraz wspólne inicjatywy misyjne. Ważna jest praca na rzecz jedności i dialog ekumeniczny. Krakowskie posłanie zostało uporządkowane według trzech elementów tematu – jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja. Każda z części nawiązuje do doświadczenia wspólnych nabożeństw i modlitw. Ponadto na Zgromadzeniu przyjmowane są oświadczenia na temat wyzwań współczesnego świata, oraz rezolucje, czyli najważniejsze dokumenty, które wprost definiują linie działania Federacji na kolejne lata. Bardzo ważne również były regionalne spotkania przygotowawcze, sesje robocze, wspólne słowo, panel ekumeniczny i sesje tematyczne.

Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem, że tak duże światowe wydarzenie można było tak udanie zorganizować w Polce.


Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>