Archiwum

Walne Zabranie (sprawozdawczo-wyborcze) Delegatów PTEw, Katowice 2023


W sobotę 13 maja 2023 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). W związku z zakończeniem kolejnej 4-letniej kadencji, zebranie to miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

W wyniku wyborów nowym prezesem Zarządu Głównego PTEw został Michał Jadwiszczok z Oddziału PTEw w Poznaniu. Dr Michał Jadwiszczok – nowy prezes PTEw, był członkiem Zarządu Głównego przez pięć kolejnych kadencji od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTEw, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTEw. Z zawodu jest nauczycielem historii, m.in. autorem książki „Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie” (2010).

Nowy Zarząd Główny PTEw. Od lewej: Zbigniew Gruszka, Anna Bednarek-Drath, Józef Król, Halina Czaderna, Michał Jadwiszczok, Jan Szturc i Łukasz Sitek

W oddzielnym głosowaniu wybrano pozostałych sześcioro członków Zarządu Głównego, który ukonstytuował się następująco:

  • prezes: dr Michał Jadwiszczok (Poznań)
  • wiceprezes: Józef Król (Jaworze)
  • sekretarz: dr Zbigniew Gruszka (Łódź)
  • skarbnik: Halina Czaderna (Cieszyn)
  • członkowie: Anna Bednarek-Drath (Łódź), Łukasz Sitek (Ustroń), dr hab. Jan Szturc (Katowice)

Wybrano także Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Polubowny.

Walne Zabranie przyznało dwóm bardzo zasłużonym działaczom Towarzystwa tytuły Honorowego Członka PTEw. Otrzymali je:

  • doc. dr hab. Henryk Panusz – wieloletni prezes Oddziału PTEw w Łodzi, który objął go w najtrudniejszym dla tego Oddziału okresie, aktywny w wielu różnych inicjatywach ewangelickich,
  • Michał Pilch – współzałożyciel i wieloletni prezes Oddziału PTEw w Ustroniu, także na poziomie ogólnopolskim, aktywny również jako działacz regionalny.

Sylwetki obu nowych Honorowych Członków PTEw przedstawimy wkrótce w zakładce Honorowi członkowie PTEw.

Podczas Zebrania omawiano wydarzenia, które najwyraźniej zaznaczyły się w ostatnim roku działalności, który był przede wszystkim powrotem do normalności po ponad dwóch latach pandemii. Najważniejszym wydarzeniem było seminarium „Media ewangelickie czy ewangelickie w mediach?”, które odbyło się 22-23 kwietnia b.r. w Łodzi siłami tamtejszego Oddziału PTEw przy wsparciu Zarządu Głównego oraz miejscowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Ponadto wysłuchano relacji dr hab. Małgorzaty Grzywacz – redaktor naczelnej półrocznika „Słowo i Myśl”, dotyczącej sytuacji w redakcji oraz najbliższych planów.

Delegaci wyrazili serdeczne podziękowanie za wykonaną pracę dotychczasowemu prezesowi PTEw, Józefowi Królowi, który z dużym poświęceniem i powodzeniem pełnił tę funkcje przez 5 kolejnych kadencji (!) w latach 2002-2023. W nowym Zarządzie Głównym były prezes pozostanie i zgodził się przyjąć funkcję wiceprezesa.

Relacja: Jan Szturc, zdjęcia: Jan Kliber

1 komentarz do Walne Zabranie (sprawozdawczo-wyborcze) Delegatów PTEw, Katowice 2023

  • Kamil Basinski

    Serdeczne gratulacje dla calego Zarzadu PTEw, Bozej Opieki, sily i koncentracji w podejmowanych staraniach.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>