Archiwum

Z promocji książki Anny Seemann-Majorek poświęconej Matce Ewie

Prelegentka: dr Anna Seemann-Majorek

18 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem była dr Anna Seemann-Majorek, autorka najnowszej książki poświęconej Matce Ewie z Miechowic (1866-1930) – Ewie von Tiele-Winckler, ewangelickiej diakonisie, która przez cale życie służyła biednym, chorym i sierotom. Autorkę przedstawiła słuchaczom dr Aneta Sokół zwracając uwagę na różne formy jej aktywności zawodowej. Dr Anna Seemann-Majorek jest nauczycielem, antropologiem kultury, animatorem, bibliotekarzem, a także pełniła rolę kustosza w Muzeum „Domek Matki Ewy” w Bytomiu-Miechowicach. Jest również inicjatorką wielu działań propagujących dzieło tej znanej ewangelickiej diakonisy, m.in. filmu „Szlakiem Matki Ewy”. Jest również wiceprezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury.

Podczas katowickiego spotkania zaprezentowała książkę wydaną na podstawie jej rozprawy doktorskiej, zatytułowaną „Matka Ewa z Miechowic. Życie i dzieło” (Łódź 2022). Dr Seemann-Majorek przybliżyła słuchaczom, jak zrodziło się jej zainteresowanie tą niezwykłą kobietą, która pozostawiła życie w pałacu by służyć biednym, chorym i ubogim. Początkiem tych zainteresowań prelegentki były, jak się okazało, pierwsze wycieczki do Miechowic w czasach dzieciństwa. Już jako osoba dorosła autorka została zatrudniona jako kustosz w powstałym ośrodku muzealnym upamiętniającym postać Matki Ewy, co zaowocowało gromadzeniem dokumentów i wszelkich materiałów związanych z bogatą aktywnością twórczyni miechowickiego ośrodka „Ostoi Pokoju” (1890), jej życiem i poświęceniem dla innych. Towarzyszyło temu przekonanie, że brakuje odpowiedniej publikacji na temat Matki Ewy, która pokazałaby w pełni jej dzieło. Ten niedostatek wiedzy na temat Matki Ewy autorka postanowiła wypełnić przygotowując swoją dysertację doktorską.

Słuchacze mieli okazję poznać koncepcję prezentowanej książki. Autorka przedstawiła w niej działalność Matki Ewy na tle XIX-wiecznego rozwoju pracy diakonijnej w Kościele ewangelickim w Niemczech, jak też na tle ówczesnego zapotrzebowania na pomoc ubogim. Dr Seemann-Majorek opowiedział, w jaki sposób córka Waleski i Huberta von Tiele-Wincklerów przygotowywała się do pełnienia roli diakonisy, m.in. w niemieckim ośrodku w Bielefield, w jaki sposób rodzina przyjęła jej decyzję o poświęceniu życia ubogim, jak wyglądała praca w „Ostoji Pokoju”, w której otaczano opieką osierocone dzieci, a także bezdomnych, chorych i wykluczonych. Dzięki prezentacji multimedialnej i licznym fotografiom uczestnicy mogli wyobrazić sobie, jak wyglądała codzienność w „Ostoi Pokoju”, opieka nad dziećmi, a także inne zajęcia zapewniające funkcjonowanie tego miejsca (ogród, młyn, pralnia). Autorka przybliżyła także słuchaczom ideę domów dziecka zakładanych przez Matkę Ewę dla sierot w różnych miejscach na Śląsku, opowiedziała o Śląskim Diakonacie powołanym przez Matkę Ewę, który wysyłał diakonise do pracy w różnych częściach świata, m.in. do Chin czy Indii. Jak się okazuje, pod wpływem Ewy członkowie rodziny Tiele-Wincklerów również angażowali się w pomoc charytatywną ofiarowując na ten cel swoje środki finansowe, chociaż początkowo nie podzielali jej pomysłu na życie.

Prezentacja książki została urozmaicona ciekawostkami z życia Ewy von Tiele-Winckler, epizodami z jej życia i mniej znanymi informacjami dotyczącymi jej dokonań jako Matki Ewy. Dr Seemann-Majorek przedstawiła również własne doświadczenia związane z opieką nad Domkiem Matki Ewy, ciekawostki związane z oprowadzaniem wycieczek po tym niezwykłym miejscu, wspomnienia dotyczące spotkań z osobami, które otarły się o miechowicki ośrodek. Autorka opowiadała o swojej bohaterce z pasją, dużym zaangażowaniem i towarzyszącymi jej emocjami. Jak zaznaczyła, propagowanie wiedzy o Matce Ewie jest dla niej bardzo ważnym i inspirującym zadaniem. Po prelekcji wywiązała się dyskusja, która dotyczyła różnych szczegółów związanych z działalnością znanej Bytomianki, jej zaangażowania, a także powojennych losów miechowickiego ośrodka. Po zakończeniu spotkania chętni mogli zakupić prezentowaną książkę wraz z dedykacją autorki.

Tekst: Aneta M. Sokół, zdjęcia: Marzena Golicz

* * *

Wszystkich chętnych do zapisania się do katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego prosimy o kontakt: tel. 883 779 764.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>